logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for forfekte:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norforfekte
engallmenn [v]: defend, stand up for
spaallmenn [v]: defender
sweallmenn [v]: försvara
Eksempel:
 1. Føler du noen konfliktsituasjon ved å forfekte meninger som går på tvers av ditt partis, Høyres, oppfatning i denne saken ?
 2. Oppgaven er imidlertid naturligvis å bidra til at de beslutninger NATO kommer frem til, er mest mulig i overensstemmelse med det vi selv anser som en rimelig og hensiktsmessig holdning, og selvsagt skal vi ikke være redd for å forfekte et synspunkt som andre ikke deler, sa utenriksminister Stray.
 3. At synet på mennesket står så sentralt i Skriften at det kan føre til en fornektelse av den kristne lære å forfekte et annet menneskesyn, skal vi ikke her drøfte.
 4. Både elever og lærere kan forfekte sine politiske synspunkter på Linderud videregående skole onsdag, der hele skolen samles til en debatt om krig, fred og sikkerhetspolitikk.
 5. Det var en meget opplagt og intens Bakke som tirsdag møtte frem for å forfekte sin uskyld.
 6. Disse spørsmål blir i alle fall ikke løst ved å forfekte synspunkter som en blanding av økonomiske beregninger og politikk.
 7. FAGSTATSRÅDEN regner vel da med at Høyrekollegene i Regjeringen skal forfekte hennes argumenter og bekymringer om forurensningsfarene, mens opposisjonen og dens medløpere prøver å karre til seg gevinst ved de arbeidsplasser som berges iallfall for en stund.
 8. Han, den uavhengige og profesjonelle forsvarsadvokat, burde være den aller, aller siste til å forfekte et så ufordøyet og, ja faktisk, primitivt syn på resultatene av vår strafferettspleie.
 9. I andre saker kunne han forfekte moderne synspunkter som når han sammen med Lindebrække lanserte ideen om næringenes selvregulering.
 10. I den østlige delen av Europa er det forbundet med strafferisiko og yrkesforbud å forfekte ideer og synspunkter som har hatt hevd i hele verdensdelens åndsliv i århundrer.
 11. Men det frarøver meg selvsagt ikke retten til å forfekte de samme synspunktene som idrettsleder.
 12. NÅR fremtredende representanter for mellompartiene begynner å forfekte synspunkter som til forveksling ligner Arbeiderpartiets, da er det på høy tid å holde et nytt strategimøte hvor de tre regjeringspartier i det minste bør kunne bli enige om kursen fremover.
 13. Selv om partiet selv hevder å forfekte den tredje vei i norsk politikk, binder denne tilnærming Venstre sterkere til Arbeiderpartiet og også til SV.
 14. Sentralkomiteen ga det styrende politbyrået ordre om å forfekte partiets myndighet når det gjaldt politiets virksomhet og å vurdere mulige utskiftninger i innenriksdepartementet.
 15. Skal en sovjetisk leder bringe seg selv i en posisjon hvor han vil forandre den politikk som blir ført, må han først være lojal og dermed forfekte synspunkter han kanskje ikke er enig i, fordi han ellers forspiller sine muligheter til å få en stilling hvor han kan utrette noe.
 16. Utenfor prestetjenesten må han så gjerne forfekte sine synspunkter.
 17. Dette kommer i en tid da flere av Fellesskapets medlemsland har vært tilbøyelige til å forfekte skipsfartspolitiske syn som ikke er helt i tråd med EFs tradisjonelle frihandelsprinsipper.
 18. En advokat hverken er eller skal være noen ukritisk brevdue for ethvert synspunkt som klienten ønsker å forfekte.
 19. Europeiske diplomater sier at Swareddahab ikke er kjent for å forfekte sektens politiske budskap.
 20. Kvalheim beskylder Lyng for å forfekte Stutumholdninger når han tar til orde for bedre fremkommelighet for bilen på bekostning av miljøtiltak i byens sentrale boliggater.
 21. Men det er kanskje ikke innenfor det snevre kulturbegrepet som du synes å forfekte.
 22. Sistnevnte er på sin side så ivrig efter å forhindre at de tre tiltalte bruker prosessen til å forfekte Solidaritets standpunkter at de blir stanset så snart de i sin forklaring angriper myndighetene.
Liknende ord:
norforfekte
engforfeit
norforakte
norfordekt
norforfedre
norforferde
engforesee
Dine siste søk:
 1. forfekte


Forfekte ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) forfekte
Gerundio: forfektende
Partisipp: forfektet
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  forfekter
 • du
  forfekter
 • han
  forfekter
 • vi
  forfekter
 • dere
  forfekter
 • de
  forfekter
8. Presens perfektum
 • jeg
  har forfektet
 • du
  har forfektet
 • han
  har forfektet
 • vi
  har forfektet
 • dere
  har forfektet
 • de
  har forfektet
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  forfektet
 • du
  forfektet
 • han
  forfektet
 • vi
  forfektet
 • dere
  forfektet
 • de
  forfektet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde forfektet
 • du
  hadde forfektet
 • han
  hadde forfektet
 • vi
  hadde forfektet
 • dere
  hadde forfektet
 • de
  hadde forfektet
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal forfekte
 • du
  vil/skal forfekte
 • han
  vil/skal forfekte
 • vi
  vil/skal forfekte
 • dere
  vil/skal forfekte
 • de
  vil/skal forfekte
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha forfektet
 • du
  vil/skal ha forfektet
 • han
  vil/skal ha forfektet
 • vi
  vil/skal ha forfektet
 • dere
  vil/skal ha forfektet
 • de
  vil/skal ha forfektet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle forfekte
 • du
  ville/skulle forfekte
 • han
  ville/skulle forfekte
 • vi
  ville/skulle forfekte
 • dere
  ville/skulle forfekte
 • de
  ville/skulle forfekte
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha forfektet
 • du
  ville/skulle ha forfektet
 • han
  ville/skulle ha forfektet
 • vi
  ville/skulle ha forfektet
 • dere
  ville/skulle ha forfektet
 • de
  ville/skulle ha forfektet
Imperativ
bekreftende
 • du
  forfekt!
 • vi
  La oss forfekte!
 • dere
  forfekt!
Nektende
 • du
  ikke forfekt! (forfekt ikke)!
 • dere
  ikke forfekt! (forfekt ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag vara fastställd
2 Flag monitor
3 Flag exactingly
4 Flag bula
5 Flag motivo
6 Flag inatt
7 Flag baksnakker
8 Flag specialization
9 Flag utmanövrera
10 Flag orientador
11 Flag slingra
12 Flag støe
13 Flag folktom
14 Flag bunte sammen
15 Flag torso
16 Flag veleidad
17 Flag utsatt
18 Flag orc

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1782 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6783 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1634 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5170 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5949 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1358 - sekunder.

mobiltelefon