logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for fullverdig:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norfullverdig
engallmenn [?]: full
spaallmenn [?]: completo
sweallmenn [?]: full
Synonymer:absolutt, blivende, endeløs, evig, evigvarende, fullkomment, guddommelig, i Guds hender, tidløs, udødelig, uendelig, uforgjengelig, ustanselig
Eksempel:
 1. Fire kvartetter er en fullverdig, nennsom og oppfinnsom gjendiktning i dette ordets beste forstand : ingen blåpapirkopi, men et fullødig diktverk som er Eliots - og som samtidig er Paal Brekkes.
 2. Mener luftfartsdirektøren at Fornebu kan bli en fullverdig flyplass for internasjonal trafikk ?
 3. Det er min oppgave å få disse husene i fullverdig stand til tross for de små bevilgminger vi har.
 4. En balansert diett med et fullverdig innslag av kalsium, kalium, A og Cvitaminer kan, endog kombinert med et ubegrenset innslag av salt, være tilstrekkelig til å forhindre høyt blodtrykk.
 5. Før vi går videre, med å drøfte utvidet åpningstid, mener vi det er viktig å redusere normalarbeidsdagen slik at kvinner kan få bedre mulighet til fullverdig deltagelse i arbeidslivet - både i varehandelen og i andre yrker, skriver Kvinnefronten i en uttalelse til Forbruker og administrasjonsdepartementet.
 6. Jeg står ved min påstand om at brød er fullverdig kost.
 7. Livsstandard - å leve et fullverdig liv - betyr mer for ungdommen idag enn for bare få år siden, tror Sebastian.
 8. Sykehuset skal yde en fullverdig kirurgisk service, og også ha spesialister på gynekologi / obsetrikk og indremedisin i første omgang.
 9. Vi håper det er mulig å rehabilitere Ullevålsveien 17 slik at det igjen kan bli fullverdig bolighus.
 10. Vi ønsker å levere et fullverdig produkt før vi begynner å selge avisen.
 11. 1. etasje fullverdig bolig Så langt i fra, lyder det fra arkitekten.
 12. Anne Østgaard viser til at mange slutter å amme av uvitenhet ; fordi de tror at melken er for tynn, at den ikke er fullverdig eller at babyen ikke får nok i seg.
 13. Barn oppnår naturligvis fullverdig identifikasjon gjennom voksenmodeller de møter og blir glad i, uavhengig av kjønn, alder og antall.
 14. Barna kan ikke utvikle seg fullverdig uten at de også er sammen med voksne både i fritiden og i de voksnes liv og arbeid forøvrig.
 15. Blant annet må det undersøkes grundig om det er reklamepenger nok i norsk næringsliv til å finansiere en fullverdig fjernsynskanal utelukkende med reklamepenger.
 16. Blomkål, neper, sukkererter og spisskål sammen med smør eller en ostesaus er fullverdig middag.
 17. Bydelsutvalget beklager at kommunen gjennom flere år har neglisjert bydel 31, Hasle / Løren, og hevder at man i snart 30 år har hatt planer om et fullverdig anlegg på Løren Idrettsanlegg.
 18. Bydelsutvalget har efter det Aftenposten fått opplyst, også gått inn for den minste kryssløsning uten avkjøringsmuligheter, for å sikre fremtidige bevilgninger til et fullverdig Gaustadkryss.
 19. Bydelsutvalget ønsker en fullverdig sportsog svømmehall.
 20. DET har ikke vært et fullverdig valg.
 21. Dagens rettstilstand får man ingen fullverdig forståelse av uten å kjenne grunnlaget den trinnvise oppbygging gjennom årtiene fra før 1814, via grunnlovsverket og utviklingen efterpå.
 22. De barrierene som skiller dem fra en fullverdig samfunnsdeltagelse, er det derfor et offentlig ansvar å hjelpe dem til å overvinne, noe som må resultere i et permanent behandlingstilbud, mener psykologene Toril Araldsen og AnneKari Clasen.
 23. De blir altfor ofte bare betraktet som matauk og ikke ansett som fullverdig salgsvare.
 24. De gode behandlingsresultater er nå efterhvert blitt så åpenbare, at de vanskelig kan feies under teppet, men tvinger seg frem som en fullverdig behandlingsform.
 25. Debattnivået i Norge ville bli adskillig forbedret om Nilsen og andre motstandere av eterreklame innrømmer at deres hovedmotiv er å holde fast ved mest mulig av kringkastingsmonopolet - noe som utvilsomt best lar seg gjøre om NRK forbeholdes alle lisensinntektene, samtidig som man legger hindere i veien for den andre finansieringsformen som vil kunne gi oss en fullverdig konkurrent til monopolet.
 26. Denne utvikling begynte da Tsjernenko ble kandidatmedlem i politbyrået i 1977 og allerede året efter ble fullverdig medlem.
 27. Derfor er det ikke utelukket at vårt land ved neste århundreskifte kan være fullverdig medlem.
 28. Dermed skulle dameklassen bli fullverdig når skiNM imorgen innledes med 5 km.
 29. Det blir derfor sett på som historisk svært viktig å få fremskaffet de savnede mappene, slik at også denne perioden i Nasjonal Samlings historie kan dokumenteres mest mulig fullverdig.
 30. Det dreier seg jo egentlig om å få lov til å være et fullverdig menneske uansett alder og stadium i livet.
Liknende ord:
swefullvärdig
norfullmektig
norfullstendig
swefullödig
swefullvärdigt
norfullbyrde
norfullbyrdet
Dine siste søk:
 1. fullverdigSiste søk

# Land Term
1 Flag gjenopptre
2 Flag i toppklasse
3 Flag human race
4 Flag barnyard
5 Flag demonstrativ
6 Flag smutsig
7 Flag bryte av
8 Flag small fry
9 Flag ukrenkelig
10 Flag kindpåsråtta
11 Flag uanstendig forslag
12 Flag bevege seg oppover
13 Flag åsktung
14 Flag stormarked
15 Flag exonerar
16 Flag indonesisk
17 Flag usikret
18 Flag hussar

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 394 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 546 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1189 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2441 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7912 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2167 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2755 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5685 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6502 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7008 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1650 - sekunder.

mobiltelefon