logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

3 oppslag funnet for idiom:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engidiom
norallmenn [n]: idiom [n]
spaallmenn [n]: idioma [m]
sweallmenn [n]: idiom [n]
Synonymer:
 1. [n]: parlance, formulation [gt], expression [gt]
 2. [n]: dialect, accent, non-standard speech [gt]
 3. [n]: artistic style, manner [gt], mode [gt], style [gt], way [gt], fashion [gt]
 4. [n]: idiomatic expression, phrasal idiom, set phrase, phrase, saying [gt], expression [gt], locution [gt]
Avledede ord:idiomatic, basidiomycete, basidiomycetes, basidiomycetous, basidiomycetous fungi, basidiomycota, basidiomycotina, chytridiomycetes, class basidiomycetes, class chytridiomycetes, coccidiomycosis, heterobasidiomycetes, homobasidiomycetes, idiom neutral, idiomatic expression, idiomatical, phrasal idiom, subclass heterobasidiomycetes, subclass homobasidiomycetes, subdivision basidiomycota, subdivision basidiomycotina
Wiki:An idiom is an expression, word, or phrase that has a figurative meaning that is comprehended in regard to a common use of that expression that is separate from the literal meaning or definition of the words of which it is made. There are estimated to be at least 25,000 idiomatic expressions in American English. In linguistics, idioms are usually presumed to be figures of speech contradicting the principle of compositionality; yet the matter remains debated.
Eksempel:
 1. I foolishly interpreted the idiom according to its literal sense.
 2. Time is gold a true idiom.
 3. Its an idiom. You dont have to understand its literal meaning.
 4. Goethe used this idiom. Why, then, should it be incorrect today?
Resultater funnet i norsk ordbok
noridiom
engallmenn [n]: idiom
spaallmenn [n]: idioma [m]
sweallmenn [n]: idiom
Synonymer:dagligtale, dialekt, glose, kommunikasjonsmiddel, kreolspråk, morsmål, mål, målføre, mæle, ord, sjargong, slang, sosiolekt, språk, uttrykk, ytring
Wiki:Idiom (fra gresk ?????? (idioma), «egenskap» eller «særegenskap») er et fast uttrykk eller en vending som ofte er særegen for et språk. Betydningen av et idiom kan ikke utledes direkte fra betydningen av hvert ord som utgjør idiomet. Idiom utgjør en betydningsmessig helhet som er annerledes enn den betydning som en bokstavelig forståelse av uttrykkets enkelte deler legger opp til.
Eksempel:
 1. Blant annet har denne gitt seg uttrykk i en frigjøring fra det franske idiom, enten i form av direkte oversettelser fra de innfødtes eget sprog til fransk eller i lagede ord, for eksempel essencerie av ordet essence og lignende.
 2. Solistenes idiom er i pakt med det musikalske innhold, korklangen er homogen, tekstuttalen forbilledlig og instrumentalistene fremragende.
 3. Valget viste seg å være heldig, fordi klaverstykkene i stil og idiom syntes å stå gitaren meget nær.
 4. Blant annet har man kunnet notere en frigjøring fra det franske idiom.
 5. Det er en fortrolig, lavmælt pratetone, eller svall og drøs, for å holde seg til det hjemlige idiom.
 6. Først og fremst fordi Oslo ikke er noen parentes i beretterens liv, den har grepet inn ved å gi ham en gate, en gate med sin kultur, med fortau og portrom og med et fellessproglig idiom.
 7. Ordvalg, ordfølge, billedbruk også videre må overføres til et nytt idiom, og under en slik prosess kan det nok hende at ordboken ikke bare kommer til kort, men simpelthen er i veien.
 8. Pluss fra de høyere luftlag - diktsamlinger med geometriske omslag og romaner som arbeider i et postmodernistisk idiom !
Resultater funnet i svensk ordbok
sweidiom
engallmenn [n]: idiom
norallmenn [n]: idiom
spaallmenn [n]: idioma [m]
Synonymer:dialekt, modersmål, mål, ord, språk, uttryck
Avledede ord:idiomatisk
Eksempel:Det är ett idiom.
Liknende ord:
noridiot
spaidioma
sweidiot
engidiot
spaido
sweidol
spaidiota
Dine siste søk:
 1. idiomSiste søk

# Land Term
1 Flag tint
2 Flag bring down
3 Flag latencia
4 Flag erratic
5 Flag kongressledamot
6 Flag entering
7 Flag dealer
8 Flag forsatsblad
9 Flag regressiv
10 Flag polyester
11 Flag snuffle
12 Flag naturalism
13 Flag approval
14 Flag vandring
15 Flag filterable
16 Flag arrojado
17 Flag claim
18 Flag sugorgan

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Det engelske ordet for Å bøye verb 239 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1889 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 518 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1179 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4014 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4891 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5138 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4253 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4882 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8644 3 2019-01-21 15:13:34

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Siden ble generert på 0.1652 - sekunder.

mobiltelefon