logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

3 oppslag funnet for lapsus:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norlapsus
engfeil [n]: lapse
spafeil [n]: error [m], equivocación [f]
swefeil [n]: lapsus
Eksempel:
 1. Akkurat dette må bero på en lapsus fra politiets side, men jeg finner det underlig at den politifullmektig som møtte i forhørsretten overhodet ikke var kjent med at dette forhold var henlagt, sier siktedes advokat, Tore Eriksen.
 2. Banken påtok seg ansvaret for den lapsus som var skjedd.
 3. Byrettsdommer Gudny Larsen sier til Bergens Tidende at retten ikke vet hvordan en slik lapsus kan ha oppstått.
 4. Det som derimot er en grov lapsus, er at uttalelsen står udatert og uten forklarende ingress i menighetsbladet.
 5. Det var den syvende samferdselsministeren i rekken vi henvendte oss til da den gang statsråd Inger Koppernæs skar gjennom denne lapsus fra myndighetenes side og innførte like rettigheter.
 6. Det vil være av betydning å få avklart om formuleringen i utkastet til nytt Senterpartiprogram er en lapsus eller et bevisst ønske om kursendring.
 7. Dette skyldes en lapsus.
 8. Efter mitt syn var dette en lapsus som måtte rettes opp.
 9. Ved en lapsus kom ikke dette klart til uttrykk.
 10. Jeg benekter at jeg skal ha bedrevet bevisst svindel med doble reiseregninger, selv om det kan ha skjedd en lapsus med et reiseoppgjør i løpet av alle disse årene, sier Ap.politikeren Turid Kjellman Pedersen i Finnmark til Aftenposten.
 11. Men i den videre vandring skjer en lapsus.
Resultater funnet i spansk ordbok
spalapsus
engpalabras [n]: slip, slip of the tongue
norpalabras [n]: forsnakkelse [u]
swepalabras [n]: felsägning [u]
Synonymer:lapso, omisión, olvido, error, desliz, falta, gazapo, descuido, errata, traspié
Avledede ord:lapsus burlesco de trastrocamiento de letras, lapsus linguae, tener un lapsus
Wiki:Lapsus (palabra latina cuyo significado original es resbalón), alude actualmente a todo error o equivocación involuntaria de una persona, en tal sentido también se suele hablar de ""acto fallido"".
Eksempel:
 1. A veces un lapsus linguae es fatal para un político.
 2. Un lapsus a menudo ocasiona resultados inesperados.
Resultater funnet i svensk ordbok
swelapsus
engfel [n]: lapse
norfel [n]: lapsus
spafel [n]: error [m], equivocación [f]
Anagram:plussa
Liknende ord:
englapis
englapse
norlaps
norlapskaus
norlass
norlassis
spalapso
Dine siste søk:
 1. lapsusSiste søk

# Land Term
1 Flag conducir a
2 Flag eskapere
3 Flag tittelside
4 Flag aktie
5 Flag remain in one's memory
6 Flag hacia adelante
7 Flag bespare
8 Flag hemsjuk
9 Flag kjempehøy
10 Flag utrustet
11 Flag beefy
12 Flag förvaringsutrymme
13 Flag vakttorn
14 Flag hacer la corte
15 Flag boksetrening
16 Flag colossal
17 Flag högsinthet
18 Flag presentarse

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1460 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1589 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2157 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9588 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3186 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3921 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6655 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7375 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8018 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2316 - sekunder.

mobiltelefon