logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for lav:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norlav
engallmenn [a]: menial
høyde [a]: low
pris [a]: low
sum [a]: low
moralsk oppførsel [a]: bad, vile, base
musikk [a]: low-pitched
oppførsel [a]: sordid
botanikk [n]: lichen
spaallmenn [a]: bajo, doméstico
høyde [a]: bajo
pris [a]: bajo
sum [a]: bajo
moralsk oppførsel [a]: malo, vil, bajo
musikk [a]: bajo
oppførsel [a]: sórdido, vil
botanikk [n]: liquen [m]
sweallmenn [a]: låg
botanikk [n]: lav
Synonymer:
 1. avkortet, avskåren, avskåret, avstumpet, forkortet, kort, liten, ringe, småvokst, snau, stutt
 2. bagatellmessig, bitteliten, diminutiv, forsvinnende liten, knapp, mikroskopisk, mindreårig, minimal, smal, småfallen, sped, spinkel, ubetydelig, ørende liten
Avledede ord:absolutt laveste, alkoholavhengig, enklave, forslave, forslaving, geværslave, grunnskolens lavere klasser, jugoslaver, Jugoslavia, jugoslavisk, jugoslavisk kvinne, klaviatur, klavikord, lav-, lavadel, lavhus-, lavkonjunktur, lavland, lavere, lavsesong, laveste utlånsrente, lavstadieskole, lav pris, lavtrykk, lavtrykks-, lavvann, lava, lavendel, lavering, lavine, lavoar, lavhalt, riboflavin, slave, slavearbeid, slavedriver, slaveri, slavegjøremål, slavehandel, slavekvinne, slavisk, tale lavmælt, til lav pris, tollavgift, være lavpresterende, autoklavere, klave, klavebinde, arbeidsslave, fastelavnssøndag, [Vis mindre / mer]
Anagram:alv, avl
Wiki:Lav er en symbiose mellom en soppkomponent (mykobiont) og en fotosyntesepartner (fotobiont) som kan produsere næring (karbohydrater) til laven fra sollys. Soppen mangler klorofyll og kan ikke besørge fotosyntese selv. Sammen danner de et vegetativt plantelegeme (thallus) hvor soppkomponenten normalt er dominerende.
Eksempel:
 1. Kålkampanjen tas nok enda mer alvorlig, både av høy og lav, enn julehandelen på hjemlige trakter.
 2. Alle som studerer det norske bankmarked vil se at det ikke er noe med marginene som tyder på at det er lav konkurranse.
 3. Arbeidsledigheten er så stor og efterspørselen såpass lav at våre påplussinger neppe vil føre til press på prisene.
 4. De vanligste problemene er økende dødelighet, lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og misdannelser.
 5. Den hallen som har den største takhøyden, er allikevel 70 centimeter for lav, og dette spiller selvsagt en vesentlig rolle når Schirin Zorriassateiny kaster sine redskaper i været.
 6. Denne gruppen har en lav dødelighet.
 7. Dessverre sier han, for vi er selvfølgelig like interessert som forbrukerministeren i å få en så lav prisstigning som mulig.
 8. Det er et faktum at de etablerte bankene sitter med store investeringer i obligasjoner som gir en lav avkastning, selv om plasseringsplikten nå er satt i null.
 9. Det er selvsagt en grense for hvor lav lønnsomhet en bedrift kan tåle.
 10. Det er tydelig at russerne ønsker å holde en lav profil for å unngå eventuelle nye represalier fra norsk side.
 11. Det forebyggende helsearbeide har altfor lav politisk prioritet !
 12. Det vi fant før utgravningen begynte, var en lav, rund haug med en stor stående steinhelle på kant i et område som i yngre steinalder må ha ligget nær stranden, forteller Østmo.
 13. Dette fører til at ahmadiene får dårlige jobber og lav status i samfunnet, sier en representant for en av ahmadiyamuslimenes menigheter i Norge, Kamal Yousuf, til NTB.
 14. Efterspørselen de siste ukene har vært lav, samtidig som det i OPEClandene ble produsert mer enn den beregnede kvote, sier Håkon Lavik.
 15. En ting er at utgangspunktet for prosentberegningen er skandaløst lavt, en annen ting er selve økningen, den er for lav.
 16. Flyet kom inn i forholdsvis lav høyde over Namsen, trolig for å se på laksefiskerne i båter på elven.
 17. Fra et fly i lav høyde kunne jeg se omfattende ødeleggelser av landbruks og beiteområder, efterhvert som Sahara rykker nådeløst sydover sier han og la til at nesten halvparten av landene i Afrika er stilt overfor en øyeblikkelig matmangl.
 18. Frem til 1. mars kunne bruktbiler som var mindre enn fire måneder gamle importeres til fakturaverdi, og prisen kunne bli lav hvis bilen var skadet.
 19. Hastigheten var lav nok til at det gikk raskt å stoppe, og vi hadde akkurat nok tid før det smalt i siden.
 20. Hvis barnebokbestanden i disse folkebibliotekene samlet fortsetter med en så lav tilvekst, vil det ta mellom 20 og 25 år før de har nådd den mengde barnebøker som kreves i minstenormen.
 21. Høy, middels eller lav skatt er egentlig ikke noe mål i seg selv.
 22. I det hele tatt synes førerens opplevelse av risiko ved bilkjøring å ha vært lav eller lik null, sier overingeniør Henrik Hvoslef i Veidirektoratet.
 23. Interessen for gordonsettere i Norge var lenge lav, men fikk et oppsving i 70årene.
 24. Jeg må presisere at vi ikke kommer til å holde så lav fart f.eks. til Fornebu, eller til andre bestemmelsessteder som går på riks eller fylkesveier, sier Korsnes.
 25. Jeg syntes farten i feltet var for lav, og økte på litt.
 26. Jeg tror det vil være vanskelig å få til noe slikt her i landet, siden vår obduksjonsprosent er så lav som 20, opplyser helsedirektør Torbjørn Mork.
 27. Jeg vil vurdere abortrisikoen ved fostervannsprøver som meget lav.
 28. Kvinneandelen var svært lav i alle partier.
 29. Lav boligbeskatning er kanskje sosialt ønskelig.
 30. Men det inntrykk må ikke få feste seg at bransjene generelt holder lav hygienisk standard.
Resultater funnet i svensk ordbok
swelav
engbotanikk [n]: lichen
norbotanikk [n]: lav
spabotanikk [n]: liquen [m]
Synonymer:avkortad, förkortad, kort, liten, ringa, pytteliten, diminutiv, knapp, mikroskopisk, minderårig, minimal, smal, späd, obetydlig
Avledede ord:enklav, förslava, förslavning, G-klav, illavarslande, jugoslav, Jugoslavien, jugoslavisk, jugoslaviska, Karlavagnen, klav, klave, klaviatur, klavikord, krona eller klave, lava, lavemang, lavendel, lavering, lavin, lavoar, Lilla Karlavagnen, riboflavin, själavandring, skolavgift, skolavslutning, slav, slava, slavdrivare, slaveri, slavgöra, slavhandel, slavinna, slavisk, tullavgift, klavertramp, kodslav
Anagram:alv, val
Wiki:LAV kan avse Symbiotiska organismer bildade av en svamp och en alg, se lav En fordonstyp, se Leisure activity vehicle En förkorting för lymphadenopathy-associated virus, ett tidigare namn för viruset HIV.
Liknende ord:
englab
englad
englap
englava
englaw
englax
englay
Dine siste søk:
 1. lavSiste søk

# Land Term
1 Flag oavbrutet
2 Flag quieras o no quieras
3 Flag ovasjon
4 Flag antiácido
5 Flag amigo carnal
6 Flag shaker
7 Flag stråle
8 Flag skrävlare
9 Flag razorbill
10 Flag lignitt
11 Flag rook
12 Flag bort
13 Flag deseo vehemente
14 Flag joviality
15 Flag utflytting
16 Flag lobby
17 Flag pott
18 Flag squeeze

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2293 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7648 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2032 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5547 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6368 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1684 - sekunder.

mobiltelefon