logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for ledighet:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norledighet
engallmenn [n]: holiday, fluency
tid [n]: leisure, leisure time, free time, spare time
spaallmenn [n]: día festivo [m], fluidez [f]
tid [n]: ocio [m], tiempo libre [m]
sweallmenn [n]: ledighet
Avledede ord:arbeidsledighetstrygd, leve på arbeidsledighetstrygd, ufrivillig ledighet, sykeledighet, arbeidsledighet, arbeidsledighetsrate
Eksempel:
 1. Det er ønskelig å øke lærertettheten både for å ivareta skolens oppgaver og som et middel mot ledighet blant lærerne, sier han.
 2. Da regner vi med skadene efter lang ledighet, sier Bergljot Stokkan.
 3. Denne gruppe er på mange måter sårbar, og ledighet kan påføre holdningsmessige skadevirkninger av betydelig omfang.
 4. Det er ønskelig å øke lærertettheten både for å ivareta skolens oppgaver og som et middel mot ledighet blant lærerne.
 5. Hvis de ikke tar imot tilbudet om høvelig arbeid, mister de retten til dagpenger på grunn av ledighet.
 6. Høy ledighet i bygg og anleggssektoren over lang tid kan være alvorlig.
 7. Samtidig med at det arbeider et betydelig antall utlendinger innen oljeindustrien, er det stor norsk ledighet.
 8. Akershus har fortsatt lavest ledighet med 1,4 prosent, og Oslo ligger nærmest med to prosent.
 9. Akershus har lavest ledighet med 1,4 prosent, og i Akershus var det nedgang i ledigheten i løpet av juli.
 10. Alle nordiske land har økonomiske problemer av forskjellig karakter, men felles er stor ledighet, strukturproblemer i industrien, tap av markedsandeler, lav eller ingen vekst i økonomien, enkelte sliter med store underskudd på sin balanse med utlandet.
 11. Arbeidere blir ikke ydmyke under trusel om ledighet og nedskjæringer.
 12. Arbeidsdirektoratets registrering av arbeidssøkende hver måned gir trolig et bedre bilde av utviklingen i ledigheten enn den reelle ledighet til enhver tid.
 13. Arbeidsmarkedskursene er tilbud til voksne som vil skolere seg for arbeidslivet, trenger omskolering eller vil benytte en periode med ledighet til å kvalifisere seg videre.
 14. Arbeidsplasser er blitt presset ut av Rotterdam, men med økende ledighet legges det større vekt på å beholde næringsgrunnlaget som arbeidsplasser representerer, sa informasjonssjef Dick Teegelaar i Rotterdam kommune i et foredrag igår.
 15. At Arbeiderpartiet og LO lover å bruke den samme feilaktige medisin som sosialistene i Frankrike tok i bruk efter at de vant makten der i 1981, og som førte til rekordhøy ledighet, stigende inflasjon og fire devalueringer av francen, det affiserer ikke Gro Harlem Brundtland, Hanna Kvanmo, Tor Halvorsen eller Einar Førde det minste.
 16. Av Europas industriland er det idag bare Sveits som har lavere ledighet enn Norge.
 17. Av en fersk britisk rapport fremgår det at myndighetene innstiller seg på fortsatt høy ledighet - ut dette tiåret, minst.
 18. Av hjelp til mennesker i den akutte situasjon når ledighet oppstår - og av bidrag til opinionspåvirkning.
 19. BARE tre land i OECDområdet forutsettes å få lavere ledighet enn oss i 1985, nemlig Japan, Luxembourg og Sveits.
 20. Bare Norrbottens Län har større ledighet enn Värmland.
 21. Bare tre land i OECDområdet forutsettes å få lavere ledighet enn oss i 1985.
 22. Blant akademikere er det åpenbart en høyere ledighet enn den som offisielt er registrert.
 23. Byggefagrådet har i en henvendelse til Kommunaldepartementet bedt om sterke og raske stimuleringstiltak for å motvirke økt ledighet i byggefagene til vinteren.
 24. Både dette forslaget til beredskapsplan mot ledighet og ønske om å gjøre Akershus til et prøvefylke, kommer opp til vurdering i utvalgets kommende møte.
 25. De 300 000, som det må skaffes arbeide til innen 1990 for å unngå ledighet, kan gi perspektiver for en positiv forandring av den norske samfunnsstruktur som aldri tidligere.
 26. De fleste fylkene regner med at ubalansen vil medføre øket registrert arbeidsledighet og regner også med voksende skjult ledighet.
 27. De fungerer bra som gruppe selv om et par av dem ikke har tilstrekkelig teknisk ledighet i kroppen.
 28. De viser hvordan arbeidskraft konkurrerer med investeringer i nytt produksjonsutstyr, og at ledighet i et land ikke bare er en følge av forskjell i pris på arbeidskraft.
 29. Debatten viste at forbundet vil gå sterkt inn for å endre reglene for ledighetstrygd slik at det blir slutt på den ordning som innebærer at ledige må søke hjelp på sosialkontoret efter 80 ukers ledighet.
 30. Debuterende programleder Sissel Keyn Lodding kom brukbart fra oppgaven, med et ansikt som satt godt i ruta og en ledighet som vitnet om god forberedelse, selv om det kanskje sviktet litt på slutten med gjentagende Nå er det virkelig spennende og et litt krampaktig seiersintervju.
Resultater funnet i svensk ordbok
sweledighet
engallmenn [n]: holiday, fluency
tid [n]: leisure, leisure time, free time, spare time
norallmenn [n]: ledighet
spaallmenn [n]: día festivo [m], fluidez [f]
tid [n]: ocio [m], tiempo libre [m]
Synonymer:ferier
Avledede ord:ofrivillig ledighet, sjukledighet, tjänstledighet, tjänstledighet i trängande fall
Anagram:eldighet
Eksempel:
 1. Hur lång ledighet kommer du att ha i jul?
 2. Jag njuter av min ledighet och bara kopplar av.
Liknende ord:
norleilighet
norleslighet
sweledigt
engledge
engledger
norleddet
norleddgikt
Dine siste søk:
 1. ledighetSiste søk

# Land Term
1 Flag internal conflict
2 Flag damunderkläder
3 Flag ubiquitous
4 Flag squarely in the middle
5 Flag agitere mot
6 Flag fagotto
7 Flag utilfredshet
8 Flag kreaturavler
9 Flag ser el problema
10 Flag annexation
11 Flag tónica
12 Flag organize
13 Flag arbetarparti
14 Flag ibland
15 Flag villkorligt dömd kvinna
16 Flag pronunciar el veredicto
17 Flag palatable
18 Flag i puderform

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1783 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6784 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1635 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5171 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5949 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.3573 - sekunder.

mobiltelefon