logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for lov:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norlov
engallmenn [n]: team
regjering [n]: law
spaallmenn [n]: equipo [m]
regjering [n]: ley [f]
sweallmenn [n]: lag
Synonymer:
 1. anerkjennelse, berømmelse, bifall, godlåt, godord, kreditt, kyt, kytord, lovprisnad, lovprisning, lovtale, panegyrikk, pris, ros, skryt, ære
 2. bestemmelse, forbud, kodeks, lovbestemmelse, løyve, norm, paragraf, påbud, regel, rett, statutt, tillatelse
Avledede ord:forlover, brudd på loven, klovneri, drive ulovlig handel med, etter loven, forlovede, følge lovens ånd, forlove seg, forlovet, forlovning, forlovningsring, grove lovbrudd, hjemloving, høytidelig love, kilovolt, lovbok, lovbryter, lovforslag, lovlig, lovlighet, lovløs, lovløshet, lovlydig, loveovertreder, lovsamling, lovfestet, lovfestede, lovfeste, lovgivende, lovgivende forsamling, lovgiver, lovfesting, love, lovende, lovord, lovpriser, lovprise, lovsang, lovtale, lovpris verdig, munn- og klovsyke, Murphys lov, ulovlig, ulovlighet, ulovlig reprodusert, uskrevet lov, skrevet lov, slovener, Slovenia, slovensk, [Vis mindre / mer]
Wiki:Lov har flere betydninger: - formell, sosial lov (norm), se religiøs lov og lov (jus) - vitenskapelig lov (lovhypotese) - naturlov - Toraen, den første delen av den jødiske Bibelen.
Eksempel:
 1. Bibliotekrådets forslag til ny lov vil føre til vesentlig økning av de kommunale og fylkeskommunale utgifter.
 2. Den eneste mulighet synes å være en egen lov om støtte til private barnehaver.
 3. Dere la frem et lovforslag om ny lov om helsetjenesten i kommunen, og der var det slik at bare leger med avtaler med kommunen ville få noen som helst refusjon fra folketrygden.
 4. Det Høyre i virkeligheten krever, er å få ha det avgjørende ord om hvor Kr.F. og Sp. skal få lov til å inngå listeforbund.
 5. Det Norske Kammerkor får ikke lov til å synge sine tre verdslige sanger i kirkerommet.
 6. Det er lov å ta feil.
 7. Det norske Flags Form og Farver bestemmes ved Lov.
 8. Dette slås fast i den reviderte lov om statsborgerskap som trådte i kraft 1. juli 1979, og som omfatter alle de 120 nasjonaliteter i landet.
 9. Du har i alle fall lov til å ha følelser ! sier gutten.
 10. Eg har 10, men det får du ikkje lov å skriva.
 11. En mann må da få lov å sitte ved sitt eget peisbål og drikke et glass vin, sa Sheridan den kvelden i 1809 da hans teater ble totalskadet av brann.
 12. Er det lov til å ta skøytetak over mål i dette rennet, da ?
 13. Exempted Companies er selskaper, registrert på Bermuda, som ikke har lov til å drive virksomhet innenfor Bermuda, kun i utlandet.
 14. Formålet med denne lov er å sikre barn gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
 15. Fra narr til Charlie Chaplin - overtredelse og forhånelse av lov og orden.
 16. Har han lov til å slå meg, spurte forknytte hustruer.
 17. Har jeg lov til å slå igjen ?
 18. I den forbindelse finner jeg grunn til å henlede oppmerksomheten på bestemmelsen i paragraf 29 i Lov om Leger, som fastsetter at legen ikke må la hensyn til sparsomhet gå ut over det faglig forsvarlige.
 19. I denne sammenheng må derfor nødvendigheten av et slikt register vurderes mot begrensningen i nevnte lov.
 20. I gjeldende lov er det bestemmelser om avsetning til fond.
 21. Ingen Lov maa gives tilbagevirkende Kraft.
 22. Ingen av fraksjonene i åpningstidutvalget ønsket å heholde den, og da vi sendte forslaget til ny lov ut på høring, var det ingen av høringsinstansene som tok til orde for å beholde den gamle loven.
 23. Ingen kan straffes uden efter Lov, eller straffes uden efter Dom.
 24. Jeg aksepterer ikke at Kari Storækre på denne måten utsettes for noe som reelt er et forbud mot yrkesutøvelse i en situasjon hvor alle menneskelige hensyn tilsier at hun får lov til å vise at hun er i full funksjon som egen person, skriver Annæus Schjødt i sitt brev.
 25. Jeg har nettopp skrevet under på en lov som vil bannlyse SovjetUnionen for all tid.
 26. Jeg kjenner ikke noe til en slik lov, jeg tror nok du må ta feil.
 27. Kristne innrømmer villig staten dens rettmessige plass i opprettholdelsen av lov og orden, i det å belønne det gode og straffe det onde...
 28. Lov og moral, I gode og onde dager, Oslo 1979, s.
 29. Lov om likestilling mellom kjønnene ble torsdag behørig feiret, og blant gjestene var det adskillige ildsjeler og foregangs personer.
 30. Men det var jo han som spilte for Zenit Leningrad, og som ble Sovjets første fotballspiller gjennom tidene som fikk lov til å spille for et vestlig lag !.
Resultater funnet i svensk ordbok
Liknende ord:
englob
englog
englol
englop
englot
englove
englow
Dine siste søk:
 1. lovSiste søk

# Land Term
1 Flag föra tungan över
2 Flag copious
3 Flag iron-gray
4 Flag betenke seg
5 Flag vedertagen
6 Flag valsar
7 Flag lyckligt
8 Flag biped
9 Flag showing prejudice
10 Flag cigarill
11 Flag betongkeps
12 Flag rather
13 Flag portion
14 Flag antropóloga
15 Flag lande
16 Flag merittliste
17 Flag blodtörstig
18 Flag fas

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
How to change my password easytrans.org ?? Svetllfz 10 0 2022-11-30 10:32:41
Gjørme e mud 98 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 253 0 2022-10-17 23:14:50
röja 903 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2087 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7259 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1852 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2445 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5362 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6183 2 2021-01-11 11:20:56

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.2059 - sekunder.

mobiltelefon