logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

4 oppslag funnet for marginal:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engmarginal
noreffect [a]: marginell, ubetydelig
spaeffect [a]: marginal, insignificante
sweeffect [a]: marginell, obetydlig
Synonymer:
 1. [adj]: fringy, peripheral [st]
 2. [adj]: borderline, minimal [st], minimum [st]
 3. [adj]: hardscrabble, meager [st], meagre [st], meagerly [st], stingy [st], scrimpy [st]
 4. [adj]: bare, narrow [st]
 5. [adj]: unprofitable [st]
 6. [adj]: disapproved [st]
Avledede ord:marginal case, dryopteris marginalis, marginal cost, marginal placentation, marginal utility, marginal wood fern, marginalia, marginalisation, marginalise, marginality, marginalization, marginalize
Anagram:alarming
Eksempel:Marginal talents, off-|The authorities disapprove of it, and think about it as a marginal phenomenon, nothing to speak of.|Marginal quality from dubious sources.|This guy Lowman's marginal at best.|So I ask you again, my good friend, what if the conditions are marginal?|Life support is marginal.
Resultater funnet i norsk ordbok
normarginal
engtrykking [n]: margin, margin
spatrykking [n]: margen [m], margen [m]
swetrykking [n]: marginal
Synonymer:betydningsløs, det samme, ett fett, forsvinnende liten, grenser mot null, hipp som happ, ikke påaktende, ingen, intetsigende, irrelevant, likegyldig, liten, parentetisk, perifer, periferisk, på siden av saken, randfenomen, sekundær, ubetydelig, underordnet, utenforliggende, uvesentlig, uviktig
Avledede ord:feilmarginal, vinningsmarginal
Eksempel:
 1. Dette ser vi som en meget marginal kostnad for å sikre transportkapasitet for betydelige tilleggsmengder olje til det norske fastland, kommenterer informasjonssjef Steinum.
 2. Allikevel er jeg ikke sikker på om en marginal oppjustering av lønnen ville virke, eller være mulig.
 3. Bergen Bank og Kreditkassen viste bare marginal endring i forhold til foregående fredag.
 4. Da er det lite sannsynlig at Borregaards bedriftsforsamling vil gå imot, selv om enkelte større aksjonærer vurderer fusjonen om fortjenestemessig marginal.
 5. Det må umiddelbart understrekes at veksten er svært marginal.
 6. Det store institusjonelle apparat som i årenes løp er bygget opp for organisert nordisk samarbeide, har nærmest marginal betydning i relasjon til det som fortoner seg som en altoverskyggende hovedsak for befolkningen i de nordiske land.
 7. Dette er efter min mening også positive tiltak, men vil dessverrre ha marginal virkning.
 8. Direktør Tor Steig i Industriforbundet fremholder at det er et tiltak i riktig retning, men at det vil få en helt marginal virkning for næringslivet.
 9. Et av verdens rikeste, mest velutviklede land, skal ha subsistenskvote for å sikre en hvalfangst som allerede i mange år har vært helt marginal i landets økonomi.
 10. Et forhold som trekkes frem er at bedrifter vil kunne gi rentesubsidierte lån i stedet for marginal lønn til sine ansatte.
 11. Forskjellen i tid mellom Holmlia og Ski eller Oppegård er marginal, mellom Groruddalen og Nittedal likeså.
 12. Gisvold legger imidlertid til at Nordenfjeldske har en klar marginal å gå på når det gjelder prisen, idet selskapet regnet med endel endringer underveis.
 13. Grunnen til dette er sannsynligvis at resultatet for 1983 kun viste en marginal forbedring målt i forhold til forvaltningskapitalen.
 14. Han tilføyer at luftforsvarets rolle i antiubåtkrigføring er relativt marginal, men at både fly og helikoptere har sin viktige rolle også i denne sammenheng.
 15. Hvis det ikke var gått nye veier både operativt og finansieringsmessig, ville dette vært en helt marginal forretning for StoltNielsen.
 16. I diagrammet er inntegnet kurver for marginal skatteprosent for ulike inntektsnivåer i 1970 og 1980.
 17. Idag tenker man seg en situasjon hvor igangsettingen stort sett kun skal dekke befolkningstilvekst og boligavgang pluss en efterhvert avtagende marginal for å fange opp et synkende antall beboere pr. leilighet.
 18. Inspeksjoner og kontroll av repetisjonsøvelsene viser entydig at den tid som er til disposisjon, er marginal i forhold til de nøkterne utdannelsesmål som er satt.
 19. Jeg tror imidlertid jeg kan si at samtlige er kommet til at surheten i nedbøren bare har marginal betydning og at nydannet råhumus som effektivt binder kalsium, magnesium etc., og erstatter disse nøytraliserende joner med h+ joner, er en dominerende årsak til vannforsuringen i det 19. og 20. århundrede.
 20. Landets rolle i verdensorganisasjonen er riktignok blitt temmelig marginal efterhvert.
 21. Likevel ble det bare marginal fremgang for to av miljøvernpartiene, Venstre og Sosialistisk Venstreparti, mens det tredje, Senterpartiet, registrerte betydelig tilbakegang.
 22. På Borregaardsiden skal enkelte større aksjonærer være av den oppfatning at fusjon med Borregaard er marginal fortjenestemessig.
 23. På stålsektoren er Norges eksport til USA helt marginal selv om den er viktig nok for Norsk Jernverk og Blikkvalseverket i Bergen.
 24. Riksadvokaten og Straffelovrådet har pekt på at en økning av strafferammen ut over den någjeldende antagelig bare vil ha en rent marginal virkning, hva enten man ser hen til det avskrekkende eller holdningsskapende moment.
 25. Status for uken ble dermed marginal endring i børsens totalindeks, et tall som imidlertid skjuler ganske store ulikheter mellom de forskjellige sektorer.
 26. Særlig i de deler av kulturlivet som er basert på direkte kontakt med et publikum, bør egeninntektene ha mer enn helt marginal betydning.
 27. Til tross for noen optimistiske tegn på økonomisk vekst, synes veksten i efterspørselen efter olje i OECD bare å være marginal fra 1983 til 1984.
 28. Vesta Gruppen stod for mye av stigningen i delindeksen forrige uke, mens StorebrandNorden kun viste en marginal stigning.
 29. Vi nærmer oss nå slutten på vannkraftepoken, og tilleggsgevinsten ved nye utbygginger oppleves av mange som marginal i forhold til naturverdiene.
 30. Jeg kan ikke tro noe annet enn at SAS restriktive holdning til konsesjonstildelinger må føre til en rekke misfornøyde SASkunder, noe som efter min vurdering må være et større problem for SAS enn en helt marginal avledning til mindre flyselskapers direkteruter, sier Galtung Gundersen.
Resultater funnet i spansk ordbok
Resultater funnet i svensk ordbok
swemarginal
engtryckning [n]: margin, margin
nortryckning [n]: marginal
spatryckning [n]: margen [m], margen [m]
Synonymer:betydelselös, detsamma, inga, intetsägande, irrelevant, likgiltig, liten, perifer, periferisk, sekundär, obetydlig, underordnad, utanför liggande, oväsentlig, oviktig
Avledede ord:felmarginal, säkerhetsmarginal, tidsmarginal, vinstmarginal
Wiki:För marginal inom ekonomi, se marginalnytta Marginal avser inom typografin det tomma utrymme som omger en satsyta eller en bild på en tryckt sida. I regel är detta lika med avståndet mellan textsidans ytterkanter till själva satsytans kanter på vanliga boksidor, med endast löpande text. Marginalen som är placerad längst upp på en textsidan benämns ofta sidhuvud, medan marginalen som är placerad längst ner på text sidan ofta benämns sidfot.
Liknende ord:
engmagical
normargin
normarginell
normarina
swemarginell
swemarina
swemarinad
Dine siste søk:
 1. marginalSiste søk

# Land Term
1 Flag klønet
2 Flag tinktur
3 Flag trampas
4 Flag turistklass
5 Flag falo
6 Flag apothecary
7 Flag optik
8 Flag come to a head
9 Flag lovmessig
10 Flag chary
11 Flag estrafalario
12 Flag i flyvende fart
13 Flag give on loan to
14 Flag skrämma någon från vettet
15 Flag jump to conclusions
16 Flag akupunktør
17 Flag scarlet fever
18 Flag botones

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1465 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1591 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2162 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9591 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3191 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3926 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6658 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7379 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8021 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1438 - sekunder.

mobiltelefon