logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for marked:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engmarked
nornoticeable [a]: tydelig, påfallende
spanoticeable [a]: marcado
swenoticeable [a]: tydlig, påfallande
Synonymer:
 1. [adj]: pronounced, noticeable [st]
 2. [adj]: conspicuous [st]
 3. [adj]: asterisked [st], starred [st], scarred [st], well-marked [st]
Antonymer:[adj]: unmarked
Avledede ord:pockmarked, black-marked, marked-up, trademarked, unmarked, unremarked, well-marked, yellow-marked
Eksempel:
 1. There are marked and rapidly, steadily increasing health benefits to giving up.
 2. The party was a marked success.
 3. The invention of the transistor marked a new era.
 4. The cattle are marked with brands.
 5. The contrast between the two ideas is very marked.
 6. The answer was marked wrong.
 7. They marked the damaged goods down by 40%.
 8. The womans face was marked with grief.
 9. There have always been fashionable faces and expressions which marked an epoch.
 10. His steps were clearly marked in the snow.
 11. The teacher was very fair when she marked our exams.
 12. The teacher has marked his name absent.
 13. On large farms, cattle are usually marked with brands.
 14. His personality is marked by forwardness.
 15. They marked off the land for their house with rows of stones.
 16. Depression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
 17. There is a marked difference between them.
 18. Courtesy marked his manner.
 19. We have explained that HTML is, as a basic rule, elements marked up with open and close tags.
 20. When I looked in a gardening book I was surprised by how many were marked poisonous.
Resultater funnet i norsk ordbok
normarked
engallmenn [n]: market, mart [literature]
innkjøp [n]: fair
handel [n]: market, outlet
spaallmenn [n]: mercado [m]
innkjøp [n]: feria [f]
handel [n]: mercado [m]
sweallmenn [n]: marknad
Synonymer:basar, butikk, børs, handelsfellesskap, handelsmarked, kjøpsstevne, loppemarked, marknad, messe, torg
Avledede ord:arbeidsmarked, bokmarked, loppemarked, markedsføring, markedsplass, markedspris, markedsbod, markedsundersøkelse, stormarked, supermarked, svart marked, markedsføre, aksjemarked, markedsbu, handelsmarked, markedsfører, markedsregulering
Wiki:Marked (norrønt marknaðr, fra latin mercatus «handel, marked»[1]) i den tradisjonelle betydning var et sted for næringsvirksomhet under små forhold, eksempelvis årlig kjøpstevne hvor bestemte varer ble omsatt. Marked var opprinnelig det samlingssted som eksempelvis byens torg, hvor bøndene og folk samlet seg for selge og kjøpe sine varer. I dag er begrepet benyttet i en mye bredere forstand og ikke lenger begrenset av tid og geografi; eksempelvis marked som en betegnelse for en butikk med mange slags varer.
Eksempel:
 1. Det står langt fra dårlig til med de som selger bensin på det norske marked.
 2. Nyskaping finnes det ikke marked for, men er en betingelse for vekst.
 3. Oslo kommunes meget svake økonomi vil nå ramme noen av de vanskeligst stillede i samfunnet, nemlig dem som ikke har bolig og ikke mulighet for selv å skaffe seg et sted å bo på det åpne marked.
 4. marked blir til under Lasse Ahopalos, Pekka Puustinens og Mauri Verynens sikre, samarbeidende hender.
 5. Scandinavia er et cruiseskip, bygget for det amerikanske marked, og det er virkelig et fremskritt når kolde nordboer åpner munnen uten å ha inntatt adskillige stive drinker.
 6. Selv om jeg tar klar avstand fra det pengesystemet som aksjemarkedet representerer, så mener jeg ikke det er galt at arbeidere og vanlige folk også er med og håver inn fra de enorme summene som nå er i omløp på dette marked.
 7. Alle er best tjent med et friest mulig marked, mener Astrid Gjertsen.
 8. Alle er tjent med et så likvid marked som mulig, og mindre og mellomstore investors må ikke skremmes vekk fra markedet på grunn av store omkostninger.
 9. Alt tyder på at Kina i tiden fremover kan bli et viktig marked for norsk skipsutstyr, sier bransjekonsulent JonArne Hammer i Norges Eksportråd.
 10. Arbeidet vil strekke seg over totre år og er en interessant utvikling i et nytt marked, heter det.
 11. Avtalen er et resultat av langvarig kontakt mellom de to selskapene og den gir begge parter økte fordeler på det internasjonale marked, fremholdt adm. dir. Olav Furnes i VERITEC og adm. dir. Jean Curutchet i TGP under undertegnelsen av avtalen i Veritassenteret på Høvik tirsdag.
 12. Bakgrunnen for dette er at en nedgang i de internasjonale priser for oljeprodukter og uroen på det norske marked har ført til en skjerpet konkurransesituasjon for de fleste produkter, heter det.
 13. Begrunnelsen for fusjonen er at vi får en større og mer slagkraftig enhet, at vi vil stå sterkere i konkurransen på et krympende tradisjonelt marked i Norge, sterkere i konkurransen om store oppdrag på en voksende oljesektor, men kanskje først og fremst gi oss muligheter for vekst på internasjonale markeder, sier adm. direktør Gunnar Brøndmo, jr.
 14. Blir disse planene gjennomført, om bare delvis, blir her et stort marked for skipsutstyr.
 15. Da fikk jeg nok og solgte bilen på det frie marked, forteller hun.
 16. De bedrifter som har en positiv innstilling til å flytte aktiviteter til Indonesia, har en mulighet til å nå et enormt interessant marked, sier Terje Groth til Aftenposten.
 17. De ekstreme leiene er borte, og vi opplever et godt tilpasset marked.
 18. De store produsentene i utlandet har aldri betraktet Norge som et marked, forklarer han.
 19. Den industripolitiske konsekvens av en sterk konkurranseorganisasjon som relativt raskt blir satt istand til å konkurrere på det norske marked, må veie tyngre enn den relativt marginale effekt som argumenter om konkurransevridning kan få, mener Engebretsen.
 20. Den stigende interesse for mellomstore og større motorbåter, også på det internasjonale marked, har gjort at norske produsenter har satset stort på produktutvikling og internasjonal markedsføring.
 21. Denne harde konkurransen på det israelske marked har gjort at vi stadig må være på tå hev, stadig på jakt efter å forbedre våre produkter.
 22. Derfor var det nå naturlig å gå over til å arbeide i det lokale franske marked, sa han og la til at den eneste måte shipping idag ikke bare kan overleve, men også gå med overskudd på, nettopp er å engasjere seg i det lokale marked.
 23. Dersom fabrikkene må produsere for et todelt europeisk marked, risikerer vi dessuten å få halvgode, provisoriske løsninger som koster mye og som få vil være tjent med i det lange løp.
 24. Det amerikanske marked er meget stort og meget segmentert, påpeker Balog.
 25. Det danske systemet er et liberalt markedsorientert system, og det fungerer langt bedre enn de ordninger med et regulert marked vi har prøvd og forkastet i Danmark, sa Nielsen.
 26. Det er efter turen klart at vi må jobbe mer systematisk på det japanske marked, og våre erfaringer vil nå bli summert opp i en rapport som skal danne grunnlaget for vårt Japanopplegg.
 27. Det er et tøft marked laminatfabrikken slåss på, sier Schøtt Steen.
 28. Det er fortsatt et noe urolig marked, men jeg regner med at de fleste kundene vil finne tilbake til sine gamle bensinstasjoner.
 29. Det er godt marked for tørrfisk av førstesortering, og lagrene er så å si tomme, sier Olsen.
 30. Det er i tråd med Norhavs filosofi at vi må prøve å tjene penger på dagens marked.
Liknende ord:
normarke
engmake
engmaker
engmanned
normake
normaken
normaker
Dine siste søk:
 1. markedSiste søk

# Land Term
1 Flag por consiguiente
2 Flag provisión
3 Flag rekvirera
4 Flag oppstyr
5 Flag skakis
6 Flag distiller
7 Flag livsmedel
8 Flag komma olägligt
9 Flag grekisk
10 Flag topar
11 Flag lanterna
12 Flag superstición
13 Flag sto
14 Flag enmarañar
15 Flag opsjon på å kjøpe
16 Flag underhuset
17 Flag bitoque
18 Flag anholde

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 96 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 251 0 2022-10-17 23:14:50
röja 900 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2084 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7250 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1851 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2444 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5362 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6181 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6672 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1543 - sekunder.

mobiltelefon