logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

3 oppslag funnet for offer:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engoffer
norallmenn [n]: tilbud [n], anbud [n]
handel [n]: anbud [n], bud [n]
allmenn [v]: tilby, holde ut
proposal [v]: framlegge
spaallmenn [n]: oferta [f]
handel [n]: oferta [f]
allmenn [v]: ofrecer, tender
proposal [v]: presentar
sweallmenn [n]: erbjudande [n], anbud [n]
handel [n]: anbud [n], bud [n]
allmenn [v]: erbjuda, hålla ut
proposal [v]: framlägga
Synonymer:
 1. [n]: offering, speech act [gt]
 2. [n]: offering, message [gt], content [gt], subject matter [gt], substance [gt]
 3. [n]: crack, fling, go, pass, whirl, attempt [gt], effort [gt], endeavor [gt], endeavour [gt], try [gt]
 4. [v]: supply [gt], provide [gt], render [gt], furnish [gt]
 5. [v]: proffer, give [gt]
 6. [v]: volunteer, act [gt], move [gt]
 7. [v]: project [gt], propose [gt]
 8. [v]: extend, give [gt], pay [gt]
 9. [v]: market [gt]
 10. [v]: bid, tender
 11. [v]: produce [gt], bring on [gt], bring out [gt]
 12. [v]: offer up, worship [gt]
 13. [v]: put up, provide, engage [gt], wage [gt]
 14. [v]: extend, supply [gt], provide [gt], render [gt], furnish [gt]
 15. [v]: propose, declare oneself, pop the question, request [gt]
 16. [v]: threaten [gt]
Avledede ord:coffer, offer for sale, offer of marriage, offer one's services, offering, offertory, proffer, special offer, offer up, cofferdam, contract offer, counteroffer, goffer, goffering iron, initial offering, initial public offering, marriage offer, offer price, offerer, offering protection, offeror, peace offering, religious offering, rights offering, scoffer, tender offer, thank offering
Eksempel:
 1. You should carry out his offer.
 2. You should have refused his offer.
 3. While I see what you say, I cant accept your offer.
 4. I must offer you an apology for coming late.
 5. It was foolish of you to accept his offer.
 6. With your approval, I would like to offer him the job.
 7. The habits of highly intelligent people offer a clue as to how to do that.
 8. To my surprise, he refused my offer.
 9. In reply to your request, we offer you an extra discount of 5% on this order.
 10. We gladly accept your offer.
 11. We accepted his offer.
 12. May I offer you a drink?
 13. Do you offer any all-day tours?
 14. We can prepare to offer you a special discount of 5% for the STL#3456, on condition that you place an order for more than 15 at one time.
 15. I couldnt help but turn down his offer.
 16. All right. Ill accept your offer.
 17. After mature reflection, Ive decided to accept their offer.
 18. Of course I accepted his offer of support.
 19. If I were you, I would accept his offer.
 20. How many flights to Boston do you offer a day?
Resultater funnet i norsk ordbok
noroffer
engallmenn - mann [n]: victim
allmenn - kvinne [n]: victim
ulykke - mann [n]: victim, injured, casualty
ulykke - kvinne [n]: victim, injured, casualty
bedrageri - mann [n]: victim, dupe
bedrageri - kvinne [n]: victim, dupe
militær - mann [n]: injured, casualty, dead man
militær - kvinne [n]: casualty, dead woman
religion [n]: offering, sacrifice
spaallmenn - mann [n]: víctima [f]
allmenn - kvinne [n]: víctima [f]
ulykke - mann [n]: víctima [f], herido [m]
ulykke - kvinne [n]: víctima [f], herido [m]
bedrageri - mann [n]: víctima [f], inocentón [m], incauto [m]
bedrageri - kvinne [n]: víctima [f], inocentona [f], incauta [f]
militær - mann [n]: baja [f], muerto [m]
militær - kvinne [n]: baja [f], muerta [f]
religion [n]: ofreneste [f], sacrificio [m]
sweallmenn - mann [n]: offer
Avledede ord:antall dødsoffer, dødsoffer, goffer, koffert, lett offer, loffer, loffersjakk, offer-, offert, trafikkoffer, hofferde, offerere, brennoffer, drikkoffer, gjøre til offer, håndkoffert, offergave, stresskoffert, offervilje
Eksempel:
 1. Chemical Rubi kan ha blitt et offer for regimets offensiv mot kriminalitet.
 2. Et offer for sin egen suksess.
 3. Kvinne, offer eller medspiller ? i Asker 29. februar.
 4. Kvinne, offer eller medspiller ? spør Nina Karin Monsen i det foredrag hun skal holde i Asker kvinnepolitiske debattforum på Venskaben onsdag 29. februar.
 5. Selvfølgelig vil jeg gjerne møte ethvert offer, særlig med bistand fra Vogts forbindelser.
 6. For meg er dette ikke noe offer, men noe jeg ønsker å gi livet mitt til.
 7. Gutten ble et offer for tiltaltes egen opplevelse av utilstrekkelighet og hjelpesløshet, sa Grühnfeldt.
 8. Hvis det store offer som pater Popieluszko bragte gjennom sin død ikke skal være bortkastet, må vi overvinne smerten uten å miste vår menneskelighet, sa han.
 9. I Bibelen var påskelammet et offer som ble slaktet for å redde de førstefødte.
 10. Intervjuet manglet nyhetens interesse, og hvis NRK hadde kjørt det, ville det ha vært et offer på sosialpornografiens alter, sa radiodirektør Gunnar Gran til VG om sin begrunnelse for å stanse Nessetintervjuet.
 11. Jeg falt som offer for en president som personlig er meget populær, uttalte han på en pressekonferanse i St. Paul før han reiste til Washington for å takke Geraldine Ferraro for innsatsen.
 12. Jeg mener at jeg har vært offer for feildiagnose gjennom en årrekke.
 13. Kanskje var dette offer nødvendig for å avsløre ondets hemmelige mekanismer, sa han.
 14. Men det viser seg jo ofte at den prostituerte har vanskeligheter med å slippe unna halliken sin - en situasjon som ifølge Barry kvalifiserer henne som et offer for slavedrift.
 15. Mitt land er blitt offer for en skjev og urimelig omtale i internasjonale media.
 16. På ny har et stort antall uskyldige mennesker blitt offer for et meningsløst terroristangrep.
 17. Trærne var jo helt friske og det fantes ingen skade på dem, så det er helt uforståelig at de måtte bli motorsagens offer, mener Skjetne.
 18. Vi bytter på å være angriper og offer, sier Tine Elmenhorst.
 19. Aktor i saken, statsadvokatfullmektig Sølvi Wold, opplyste at tiltalte og hans offer begge var på samme kanonlag ved Andøya fort.
 20. Aldri hadde hun trodd at nettopp hun skulle bli et offer for tyver.
 21. Alt tyder samtidig på at det første offer for aksjonen blir de antisandinistiske opprørsstyrker i Nicaragua.
 22. Antihvalfangstaktivistene i USA har satt seg fore å gjøre eksporten av norsk oppdrettslaks til neste offer i sin kampanje.
 23. At Kongsberg er blitt offer for publikumssvikt, har nok sammenheng med at de utenlandske musikerne som høres på festivalen, besøker Club 7 uken efterpå.
 24. At Sperber i 30årene var et offer for tysk antisemittisme, gjorde ikke saken mindre delikat.
 25. Av de anmeldte voldtektene er ca. 30 prosent begått av menn som ikke kjente sitt offer på forhånd.
 26. Avdøde er ikke direkte involvert i sjalusidramaet, men er mer et offer for det hele.
 27. Avisreferater fra sentrumsløpet i Oslo der det tydelig kommer frem at hun ble møtt med uvennlighet, mobbing og demonstrasjoner, viser at hun også er iferd med å bli et offer her i Norge og en skyteskive for den frustrasjonen folk flest føler for de politiske og sosiale forhold i SydAfrika.
 28. Bakgrunnen for at saken ble begjært gjenopptatt, er at Markus Andresen hevder at den ikke er fullt oppklart, og at den domfelte 47åringen kan være blitt offer for justismord.
 29. Bare halvannet døgn tidligere var nordmannen Jan Magne Bjerk plukket ut til å bli kaprernes første offer i Teheran.
 30. Bare i løpet av dette første døgnet er ansvaret fordelt på en rekke mennesker, noe som selvfølgelig er veldig vanskelig for et barn som allerede i utgangspunktet har vært offer i en krisesituasjon.
Resultater funnet i svensk ordbok
sweoffer
engallmän - man [n]: victim
allmän - kvinna [n]: victim
olycka - man [n]: victim, injured, casualty
olycka - kvinna [n]: victim, injured, casualty
bedrägeri - man [n]: victim, dupe
bedrägeri - kvinna [n]: victim, dupe
militärisk - man [n]: injured, casualty, dead man
militärisk - kvinna [n]: casualty, dead woman
religion [n]: offering, sacrifice
norallmän - man [n]: offer
spaallmän - man [n]: víctima [f]
allmän - kvinna [n]: víctima [f]
olycka - man [n]: víctima [f], herido [m]
olycka - kvinna [n]: víctima [f], herido [m]
bedrägeri - man [n]: víctima [f], inocentón [m], incauto [m]
bedrägeri - kvinna [n]: víctima [f], inocentona [f], incauta [f]
militärisk - man [n]: baja [f], muerto [m]
militärisk - kvinna [n]: baja [f], muerta [f]
religion [n]: ofrenda [f], sacrificio [m]
Avledede ord:antal dödsoffer, dödsoffer, goffer, kofferdifartyg, koffert, lämna offert, lätt offer, offer-, offert, trafikoffer, offerera, rofferi
Liknende ord:
noroffer-
noroffert
sweoffer-
sweoffert
engoff
engoffal
engoffend
Dine siste søk:
 1. offer


Offer ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) offer
Gerundio: offering
Partisipp: offered
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  offer
 • you
  offer
 • he
  offers
 • we
  offer
 • you
  offer
 • they
  offer
8. Presens perfektum
 • i
  have offered
 • you
  have offered
 • he
  has offered
 • we
  have offered
 • you
  have offered
 • they
  have offered
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  offered
 • you
  offered
 • he
  offered
 • we
  offered
 • you
  offered
 • they
  offered
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had offered
 • you
  had offered
 • he
  had offered
 • we
  had offered
 • you
  had offered
 • they
  had offered
4a. Presens futurum
 • i
  will offer
 • you
  will offer
 • he
  will offer
 • we
  will offer
 • you
  will offer
 • they
  will offer
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have offered
 • you
  will have offered
 • he
  will have offered
 • we
  will have offered
 • you
  will have offered
 • they
  will have offered
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would offer
 • you
  would offer
 • he
  would offer
 • we
  would offer
 • you
  would offer
 • they
  would offer
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have offered
 • you
  would have offered
 • he
  would have offered
 • we
  would have offered
 • you
  would have offered
 • they
  would have offered
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  offer
 • you
  offer
 • he
  offer
 • we
  offer
 • you
  offer
 • they
  offer
13. Perfektum
 • i
  have offered
 • you
  have offered
 • he
  have offered
 • we
  have offered
 • you
  have offered
 • they
  have offered
past
 • i
  offered
 • you
  offered
 • he
  offered
 • we
  offered
 • you
  offered
 • they
  offered
plu
 • i
  had offered
 • you
  had offered
 • he
  had offered
 • we
  had offered
 • you
  had offered
 • they
  had offered
Imperativ
bekreftende
 • you
  offer!
 • we
  Let's offer!
 • you
  offer!
Nektende
 • you
  don't offer! (do not offer)!
 • you
  don't offer! (do not offer)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag parentes
2 Flag herrtoalett
3 Flag oacceptabel
4 Flag organ
5 Flag sklie
6 Flag induktiv
7 Flag por ahora
8 Flag adolecer
9 Flag ceguera verbal
10 Flag matvarebutikk
11 Flag heim
12 Flag slump
13 Flag ekspedere
14 Flag overmaster
15 Flag travelers check
16 Flag rushed
17 Flag senility
18 Flag fri mann

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1618 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1721 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2315 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3542 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9729 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3271 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 4108 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6798 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7487 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8176 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2275 - sekunder.

mobiltelefon