logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

4 oppslag funnet for panel:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engpanel
nortelevision [n]: panel [u]
konstruksjon [n]: panel [u]
teknisk [n]: kontrolltavle [u], kontrollbord [n]
konstruksjon [v]: panele
spatelevision [n]: panel de concursantes [m]
konstruksjon [n]: panel [m]
teknisk [n]: tablero de control [m], controles [mp]
konstruksjon [v]: revestir con paneles
swetelevision [n]: panel [u]
konstruksjon [n]: panel [u]
teknisk [n]: kontrolltavla [u], kontrollbord [n]
konstruksjon [v]: panela
Synonymer:
 1. [n]: sheet [gt], flat solid [gt]
 2. [n]: jury, committee [gt], commission [gt]
 3. [n]: venire, body [gt]
 4. [n]: body [gt]
 5. [n]: pad [gt]
 6. [n]: dialog box, window [gt]
 7. [n]: control panel, instrument panel, control board, board, electrical device [gt]
 8. [v]: decorate [gt], adorn [gt], grace [gt], ornament [gt], embellish [gt], beautify [gt]
 9. [v]: empanel, impanel, choose [gt], take [gt], select [gt], pick out [gt]
Avledede ord:control panel, empanel, impanel, instrument panel, paneling, panelist, panelling, panels, solar panel, flat panel touch screen, front panel, rear panel, display panel, ethics panel, flat panel display, panel discussion, panel heating, panel light, panel truck, paneled, panellist, wall panel
Anagram:penal, plane, nepal
Eksempel:
 1. The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.
 2. I would like to purchase a wooden deck panel that can be laid on the porch.
 3. A panel of experts discussed the plan.
 4. The power delivered by a one square metre solar panel is approximately one watt. Therefore it is currently difficult to harvest solar energy on a grand scale.
 5. The instrument panel has a very ergonomic layout.
 6. I was about to reply, when an almost general exclamation made us turn our eyes to the panel.
 7. Ill move the solar panel from the balcony to the roof in due course.
 8. Open the panel.
 9. Your Honor, I shall have to dismiss the entire panel.
 10. The interview panel advised Tom that they would let him know whether he got the job or not.
Resultater funnet i norsk ordbok
norpanel
engtelevisjon [n]: panel
konstruksjon [n]: paneling, panels, panelling, panel
spatelevisjon [n]: panel de concursantes [m]
konstruksjon [n]: revestimiento [m], paneles [mp], panel [m]
swetelevisjon [n]: panel
Avledede ord:fotpanel, panele, panelkle, paneldeltager, panelhøne, panelhøns, solpanel, brystpanel
Anagram:plane, penal
Wiki:- Panel (fr. språk panneau, egentlig av senlat. pannus «tøystykke», «duk»), vanligvis benevning på en treskive hvor man utfører et maleri.
Eksempel:
 1. Alt unntatt reisverk, utvendig panel og utvendig tak er gjort på dugnad.
 2. Andenæs avhandling om rettsvesenet og massemedia vil bli utgangspunkt for en debatt på juristmøtet, der det også vil være et panel som består av jurister fra de nordiske land med ulik bakgrunn.
 3. Bjørn Aaserød overtok i sin tid Aker Panel i Arendal fra Akergruppen.
 4. Bye var tilkalt som leder for et panel som besto av KNAdirektør Bjørn Døstvedt, bilbransjedirektør Eirik Høien, trafikkdirektør Olav Søfteland, kommunalråd Tove Heggen Larsen og sosiolog Tora Houg.
 5. De ble supplert av et panel av tidligere forsvarsminister Thorvald Stoltenberg, orlogskaptein Jacob Børresen og oversetteren, kontreadmiral Nils Owren.
 6. De har fått et panel med bl.a. stortingsrepresentantene Liv Aasen og Wenche Lowzow til å stille opp.
 7. De har invitert justisminister Mona Røkke og statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg til å delta i et panel.
 8. De nordiske land bør imidlertid, i påvente av et slikt vedtak, handle på egen hånd, heter det i uttalelsen fra høringens panel.
 9. Den er i tidens løp blitt kledd med panel utvendig, men innvendig rommer den som andre stavkirker mange verdier.
 10. Den var grei og ganske påkostet, med pent panel og røffe tekstiler i varme farver.
 11. Der vil et panel av fylkespolitikere som sitter i SLs styre møte frem, og det er håp om at også samferdselssjefen i Akershus og direktøren i SL vil være tilstede.
 12. Det samme gjelder ny ytterdør, nytt panel på nordveggen, en liten terrasse på solsiden, flaggstang, ny vannledning ut av hytta osv.
 13. Det vil bli satset på klær av naturfibre som lin og silke, på slanke modeller av skjørt med skjult panel foran - og store blousoner.
 14. Dette kommer tydelig til syne i de begrunnelser folk gir for hvorfor de legger nytt panel på gangen eller skifter ut kjøkkenet.
 15. Efter en omvisning i Asker og Bærums Budstikkes nye avishus, der man så spesielt på studioet hvor TVstikka skal sendes fra, tok et panel bestående av statsråd Lars Roar Langslet, Askers ordfører Eyvind W. Wang, redaktør Rolf Kluge og Teletransmisjons Kjell Rogne, for seg problemer og fremtidige planer for lokale fjernsynssendinger.
 16. Efter min oppfatning må det norske hjem, med alt sitt panel, nye gulvbelegg, potteplanter og bilder, være en sentral del av våre dagers folkelige kultur.
 17. En bodega med virkelige tradisjoner, hvor hver sten, hver bit panel og hver gulvplanke hadde sin historie å fortelle.
 18. Et bredt panel skal komme med innlegg, og møtet er åpent for alle interesserte.
 19. Et internasjonalt panel avholder torsdag et symposium i Oslo for å rette søkelyset mot kampanjen for å fryse antallet atomvåpen i verden.
 20. Et panel i direkte overføring fra Washington D.C. diskuterte fremtidens medisinske utdannelse med et panel i Oslo.
 21. Et panel ledet av Per Øyvind Heradstveit skal utspørre lederne for Televerket, NSB, Arbeidsdirektoratet, Prisdirektoratet, Skattedirektoratet, Rikstrygdeverket.
 22. Eventuelle vinkeljern kan settes opp på den opprinnelige veggen under vinduet før isolering og panel settes opp.
 23. Fjernsynsprogrammene skal følges opp av noen innringningsprogrammer i radio, der et panel besvarer spørsmål.
 24. Fordi ventilasjon, drenering og kontroll av fuktigheten er av stor betydning for selve kompostdannelsen, har denne bingen luftventiler i hvert panel.
 25. Fredag vil et panel drøfte Fredsarbeidets fremtid.
 26. Her var det kun Fr.p. og Kr.F. som var villig til å møte i panel med sine politiske standpunkter, sammen med næringen og andre organisasjoner.
 27. Hva er det offentliges oppgaver i fremtiden og hvordan skal de finansieres, ble det spurt til et panel bestående av Bjerke, statssekretær Erling Eide, stortingsrepresentant Petter Thomassen og Karen Helle, som er økonomisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
 28. I det innledende panel sitter Margaret Johansen, Idalou Larsen, Aase Gjerdrum og Tor Edvin Dahl.
 29. I et innledende panel sitter forleggeren Knut Johansen, forfatterinnen Sissel LangeNilsen, kritikeren Kjell Olaf Jensen og Christian Sundby, som representerer bokleserne.
 30. I et panel av bypolitikere var det bare representantene fra Arbeiderpartiet, og Høyre som ikke angrep planene.
Resultater funnet i spansk ordbok
spapanel
engkonstruksjon [n]: panel
norkonstruksjon [n]: panel [u]
swekonstruksjon [n]: panel [u]
Synonymer:
 1. afiche, cartel, pasquín, letrero, cartelera, rótulo
 2. lienzo, muro, pared, fachada, muralla, paramento
Avledede ord:miembro de un panel, panel de concursantes, panel de instrumentos, panel de madera conglomerada, panel solar, paneles, revestir con paneles, panel frontal, panel posterior
Anagram:penal
Wiki:Un panel (de expertos) es una reunión dedicada a la puesta en común y actualización de un tema concreto, fijado con antelación a la reunión del panel. Los miembros del panel, que suelen recibir el nombre de «panelistas», exponen su opinión y punto de vista sobre la cuestión. Algunas veces, en la reunión de un panel se admite, como observadores, a personas ajenas al panel; este público puede realizar preguntas para aclarar el contenido o la posición de algún miembro del panel.
Eksempel:Intentar abrir el panel fue inútil.|La podemos manejar manualmente, necesito el panel de control.|¿Podemos montar el panel de a bordo?|Cuidado con el panel.|¡Así que toda la maldita nave es como un panel solar!|Los cables rojos del panel de control, aquí.|Ve al panel detrás de la máquina.|El panel de luces está en el balcón.|Tienes que encontrar el panel de la sala de calderas.|Lo siento, panel, los engañaron.
Resultater funnet i svensk ordbok
swepanel
engtelevision [n]: panel
konstruksjon [n]: paneling, panels, panelling, panel
nortelevision [n]: panel
spatelevision [n]: panel de concursantes [m]
konstruksjon [n]: revestimiento [m], paneles [mp], panel [m]
Avledede ord:fotpanel, panela, panelbräda, paneldeltagare, panelhöna, panelhöns, solpanel
Wiki:Panel, beklädnad eller fyllning av trämaterial, ofta en väggbeklädnad som helt eller delvis täcker väggen och ramas in och indelas i fält av lister. Paneler kan finnas på både ytter- och innerväggar, de kan antingen vara liggande eller stående och finns i flera olika utföranden, benämnda efter hur man skarvar bräderna. I högreståndsbyggnader kan de interiöra panelerna uppnå en mycket hög variationsrikedom där de oftast går mot det mer ornamentala.
Liknende ord:
engpane
engpanels
norpanele
spapanal
spapapel
swepanela
engpace
Dine siste søk:
 1. panelSiste søk

# Land Term
1 Flag vegetarianism
2 Flag ansiktsslöja
3 Flag devis
4 Flag hånd
5 Flag anorektisk
6 Flag modererande
7 Flag skleros
8 Flag smörgåsgrill
9 Flag ryktbarhet
10 Flag överljuds-
11 Flag telefonnummer
12 Flag sykepleier
13 Flag blodpump
14 Flag bibostad
15 Flag försummelse
16 Flag prinsipp
17 Flag blaska
18 Flag förbrukare

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 913 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1041 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1684 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2996 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8995 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2672 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3265 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6188 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7005 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7582 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1813 - sekunder.

mobiltelefon