logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for premiss:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norpremiss
englogik [n]: premise, proposition
idé [n]: premise, presupposition
spalogik [n]: premisa [f]
idé [n]: premisa [f]
swelogik [n]: premiss
Synonymer:aksiom, anlegg, antakelse, bakgrunn, basis, betingelse, forutsetning, grunn, grunnlag, grunnsetning, krav, kvalifikasjon, nødvendighet, postulat, skikkethet, utgangspunkt, vilkår
Wiki:Premiss kommer fra det latinske praemisus (pre- -mittere), som betyr å plassere foran, det vil si å forutsette. En premiss (eller et premiss) er et utsagn eller beskrivelse som er en del av en logisk argumentasjon. Premisser danner grunnlaget for en diskusjon, hvis resultat er en slutning.
Eksempel:
  1. Det som ville være en gal premiss er om Norge skulle unnlate å gi bistand til Nicaragua av frykt for USAs reaksjon.
  2. Dette må være en gal premiss for valg av land vi ønsker å yde bistand !
  3. Et grunnleggende premiss fra Kultur og vitenskapsdepartementets side er at konsesjonshavere innen de enkelte forsøksområdene skal være selvstyrt.
  4. Han føyer til at dette må være en gal premiss for valg av land vi ønsker å yde bistand.
  5. Her er det lagt en helt gal premiss, fordi det Underforstått ligger - eller i det minste kan ligge - den oppfatning at skolesjefen har prøvd å omgå politikerne - holde dem uvitende om noe.
  6. Logikken i det skal jeg la ligge, især siden hun senere opplyser at hun allikevel er tilhenger av første alternativ - men formodentlig på det premiss at det offentlige skal betale, uansett hvor dyrt det måtte bli.
  7. Derimot skal vi i utgangspunktet stille spørsmål med den premiss at det å lære er ein rett, som individet har, og som det offentlege så skal legge vilkåra til rette for.
  8. For Norges del er det et viktig premiss at EFTAsamarbeidet visavis EF ikke skal utgjøre noen hindring for et utvidet bilateralt samarbeid mellom Norge og EF.
  9. NATOalliansens betydning for vår sikkerhet er et slikt premiss, fastslo statssekretær Oddmund H. Hammerstad i sitt innledningsforedrag.
Resultater funnet i svensk ordbok
swepremiss
englogik [n]: premise, proposition
idé [n]: premise, presupposition
norlogik [n]: premiss
spalogik [n]: premisa [f]
idé [n]: premisa [f]
Synonymer:förutsättning, krav, kriterium, parametrar
Wiki:Premisserna är de antaganden som man utgår från i ett bevis eller slutledning. Premisserna behöver inte vara sanna för att slutledningen ska vara giltig, men de måste vara sanna för att slutsatsen ska vara sann. Om en av slutledningens premisser är liktydig med dess slutsats föreligger petitio principii.
Liknende ord:
engpremise
engpremises
spapremisa
engprecise
engpremium
engpress
norprefiks
Dine siste søk:
  1. premissSiste søk

# Land Term
1 Flag guests
2 Flag auktionsförrättare
3 Flag turbojetplan
4 Flag later
5 Flag utsatt för förförelseakt
6 Flag august
7 Flag forarme
8 Flag tomat
9 Flag audífono
10 Flag space
11 Flag discreción
12 Flag auditiv
13 Flag plötsligt angrepp
14 Flag rytm
15 Flag presumir
16 Flag audiens
17 Flag sujetado
18 Flag oförändrad

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 423 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 575 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2475 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7958 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2197 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2786 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5718 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6535 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7041 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1666 - sekunder.

mobiltelefon