logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for preventiv:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norpreventiv
engallmenn [a]: preventive
aksjon [a]: preventive, preemptive, pre-emptive
spaallmenn [a]: preventivo
aksjon [a]: preventivo, con derecho preferente
sweallmenn [a]: preventiv
Synonymer:avholdenhet, dong (muntlig mening), femidom, gummi, kondom, kordong, p-pille, pessar, prevensjonsmiddel, prevensjonspille, spiral
Avledede ord:preventiv-, preventivpiller
Eksempel:
 1. Jeg mener bestemt at stadige presseoppslag om narkohaier som blir tatt, har en preventiv virkning.
 2. Målet er å skape en større trygghet hos de som bor i disse områdene, samtidig som vi vil prøve å gjøre chansen for å bli tatt under innbrudd og andre forbrytelser så stor at det efterhvert vil få en preventiv virkning, sier han.
 3. Vi mener at det kan ha en preventiv virkning på andre innsatte.
 4. Vi må huske at en høy oppklaringsprosent er av stor preventiv virkning, sier han.
 5. Vi tror de økte sikringstiltakene har hatt en preventiv virkning - i hvert fall har antallet stjålne våpen fra Forsvarets lagre gått ned i løpet av de siste fire år, sier Hellum.
 6. Av observasjonsteknikk som gir sanntidsinformasjon, kan her nevnes værradar, som her i landet blant annet utnyttes til lokalisering av regnbyger og til korttidsvarsling av snefall for veivesenet, som dermed kan utføre en mer effektiv organisering av brøytetjeneste og preventiv salting av våre veier.
 7. De vil neppe begynne preventiv krig på grunn av Stomperud.
 8. Det er ikke mulig å tallfeste hvor mye disse kontrollene innbringer i skattekroner, fordi man ikke kan si hva som ville ha blitt ført opp hvis vi ikke hadde vært på kontrollbesøk, sier Eriksen, som mener at denne kontrollvirksomheten har en preventiv virkning.
 9. Dette mener organisasjonen har en preventiv effekt.
 10. En kombinasjon av fengselsstraff og bøter vil således kunne bety at man samlet får en bedre preventiv virkning uten at selve straffenivået blir øket.
 11. Er det tale om en forbrytelse som kvalifiserer til ubetinget fengsel, og tiltalte ikke tidligere har vært innsatt, føler nok ofte domstolene behov for å kunne utmåle en kortere straff enn fengsel i 21 dager for å redusere sosiale skadevirkninger som likevel ikke vil ha noen preventiv virkning.
 12. Han mener imidlertid at harde tiltak har en betydelig preventiv virkning.
 13. Han understreker at importørene med sine anmeldelser ønsker å statuere et eksempel for at saken skal få preventiv virkning.
 14. Jan Tesli stiller i utsikt differensierte gebyrer for graden av parkeringsbrudd, og er ikke fremmed for tanken om forhøyede beløp der erfaring viser at gebyr ikke har preventiv effekt.
 15. Men straffereaksjoner hører også med i sammenhengen, fordi straffen har en preventiv virkning, og fordi det markerer hvor alvorlig samfunnet ser på dette.
 16. Politiets virksomhet på gateplan har en klart preventiv virkning, hevder RNS, og mener at en forutsetning for å stoppe misbruk på et tidlig stadium er et samarbeide mellom foreldre, skole, politi og sosialvesen.
 17. SVs Kjellbjørg Lunde sa at en slik økning av maksimalstraffen fra 20 til 21 ikke vil ha særlig preventiv virkning.
 18. Støtten skulle ha en preventiv virkning og gi avisene en reell mulighet til å planlegge sin virksomhet, med en sikkerhet som ga grunnlag for en holdbar budsjettering.
 19. Utover dette er det av rasjonelle og humanitære grunner et mål å avgrense straffen så langt denne ikke har noen preventiv virkning.
 20. Vi mener imidlertid at dette kan ha en preventiv virkning på andre innsatte, ved at det skal frata dem lysten til å rømme når de vet at de kan bli efterlyst med fullt navn og bilde.
 21. Dødsstraff har preventiv effekt.
 22. Norges restriktive narkotikapolitikk har også preventiv virkning.
 23. Vi tror disse gruppene vil ha en preventiv virkning, understreket Torill Eide.
 24. At politiet har for liten kapasitet til å efterforske vinningsforbrytelser, har jo dårlig preventiv virkning visavis lovbryterne, sier Oslos politimester.
 25. Byveterinæren er ikke i tvil om at importkontrollen har hatt en preventiv effekt efter at den kom i 1983.
 26. Den vekt som legges på preventiv medisin, har også den virkning at mødrene lærer seg til å oppdage når barna trenger legehjelp, slik at de straks kan bringe dem til Spafford barnesenter.
 27. Det er også få, om noen, grunner til å anta at trusel om straff vil ha noen preventiv effekt på stoffmisbrukere som gjerne lever på kant med samfunnet og i en utsatt og forkommen situasjon fra før, om de får vite at de også er HTVL3smittet.
 28. En slik ekspertkommisjon vil ha en klar preventiv virkning, og den vil bidra til å bedre sikkerheten.
 29. Iallfall burde man helst, i kombinasjon med et av de nevnte alternativene, høyne bøtene for snikkjøring i kollektivfeltene, da dette ville ha en generell preventiv virkning.
 30. Meningen er at det her skal gis preventiv hjelp, men krisetelefonen virker også som en instans for videre formidling til behandlingsapparatet og til på nytt å opprette kontakt mellom barn og foreldre.
Resultater funnet i svensk ordbok
Liknende ord:
engpreventive
norpreventiv-
spapreventivo
swepreventiv-
engprevent
engprevention
spapresentir
Dine siste søk:
 1. preventivSiste søk

# Land Term
1 Flag dygdig
2 Flag barra de jabón
3 Flag landsplåga
4 Flag friställningsersättning
5 Flag slagverk
6 Flag våningssäng
7 Flag potable
8 Flag barneår
9 Flag pneumothorax
10 Flag krönikeskrivare
11 Flag veddemål
12 Flag wink
13 Flag silkig
14 Flag mur
15 Flag Levítico
16 Flag bankruptcy
17 Flag tough
18 Flag cinnoberfärg

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 125 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 277 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7310 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2469 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6207 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1938 - sekunder.

mobiltelefon