logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for progresjon:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norprogresjon
engforbedring [n]: progression
spaforbedring [n]: progresión [f]
sweforbedring [n]: progression
Synonymer:
 1. bevegelse, disposisjon (vulgær), farge, hang, helning, mote, retning, siktepunkt, slagside, streben, strømning, tendens, tidsånd, tilbøyelighet, tilløp, trang, trend, utvikling
 2. eksplosjon (muntlig mening), forbedring, formering, intensivering, oppsving, stigning, tillegg, vekst, økning
Eksempel:
 1. Arbeiderpartiet sier nei til den foreslåtte takstøkning på ca. 25 prosent, men utelukker ikke at man bør gå over til en sterkere progresjon i satsene.
 2. At det er noe i veien med selve utviklingen, den sosiale progresjon.
 3. Av innstillingen fremgår det at kommisjonens medlem Fr. Fr. Gundersen vil ha en mer dempet progresjon enn flertallet, og at kommisjonsmedlem Bernt Stilluf Karlsen vil skjerpe progresjonen for inntekter over 300 000 kroner i forhold til flertallets opplegg.
 4. Avisen ser klart fordelene ved dempet progresjon, tiltak mot nullskattydere, reduksjon i antall fradragsposter og gjerne også mindre fradrag for renter.
 5. De som kan dele arbeidet med f.eks. 7 timer pluss 3 timer får litt mer skatt, mens de som må løse sitt problem med overtidsarbeide for den ene ektefelle betaler mest skatt fordi hele inntekten faller på en hånd slik at den derved blir rammet av full progresjon.
 6. Det skal ha tydelig progresjon, individuell modningstakt og en orientering om nærmiljøet og virksomheter der.
 7. Det var altså systemet med lavere progresjon og fortsatt rentefradrag som var hovedsaken for Høyres stortingsgruppe i 1980.
 8. Disse forhold trekker i retning av at den faktiske progresjon i mange tilfeller er langt svakere enn det formelle skattesatser tilsier.
 9. Fra Høyres side ble det hevdet at graderte satser vil innebære en slags dobbelt progresjon.
 10. Han tok bl.a. til orde for redusert progresjon og forenkling av fradragene.
 11. Heller flat progresjon enn rentetak.
 12. Hver sats hadde sin profil, samtidig som oppmerksomheten også ble rettet mot den helhetlige progresjon og spenningsoppbygning.
 13. Hvis man skulle gå til det skritt allikevel å redusere retten til rentefradrag uten samtidig å resusere skatten av de beløp som brukes til nedbetaling av gjeld, ville dette bety en ekstra skattebelastning for dem med høy inntekt, m.a.o. en skjerpet progresjon.
 14. Mange vil kunne se på dette som en skjerpet progresjon, siden avgiften stiger med lønnen.
 15. Når Arbeiderpartiets yrkespolitikere nå også går inn for en drastisk dempning av skatteprogresjonen kan vel også en av årsakene være at mange av disse p.g.a. sine mange bein i styrer og komiteer eller i politiske rådmannsstillinger o.l. er kommet opp på et slikt inntektsnivå at den nuværende progresjon virkelig svir.
 16. Skattekommisjonen sier i sin konklusjon at en vesentlig svakhet ved nåværende skattesystem er at den sterke skatteprogresjonen blir mer formell enn reell fordi høy progresjon + kompliserte fradragsregler gir ujevn skattebelastning.
 17. Skattesatsene kan dermed reduseres uten at den reelle progresjon i skattesystemet blir mindre, sier Arbeiderpartiets leder Gro Harlem Brundtland i sin kommentar til skattekommisjonens innstilling som ble fremlagt idag.
 18. Skattesatsene kan dermed reduseres uten at den reelle progresjon i skattesystemet blir mindre.
 19. Stoler De ikke på at denne enighet om dempet progresjon vil vedvare ?
 20. Tiden har vist at høy progresjon og høy beskatning av overtid og ekstrainnsats ikke gir de fordelingsvirkninger man har ønsket.
 21. Kravet om at skattene skal fordeles etter bæreevne, og først og fremst kravet om progresjon i beskatningen, sprang ut av den ulike inntektsfordeling i det liberalistiske samfunn.
 22. Barnehavene må tilrettelegge en bedre progresjon i læringsprogrammet, og en videreføring av dette inn i skolen bør innarbeides.
 23. Dagens religion er vitenskapen, et rasjonelt verdensbilde preget av troen på fremskritt, progresjon, altså en lineær utvikling mot stadig høyere mål.
 24. De politikere som idag fortsatt holder på en sterk progresjon på arbeidsinntekt herunder overtid - påberoper seg allikevel at Staten vil miste vesentlig inntekt hvis progresjonen dempes.
 25. Derved ble det ikke en engasjerende progresjon i oppsetningen.
 26. En enstemmig komite sier at den reelle progresjon i skattesystemet må styrkes.
 27. Innføring av kjernestoff vil gi større fasthet og bedre progresjon i undervisningen, og også dette vil bidra til å høyne kvaliteten i skolen.
 28. Og hvis Høyre ikke vil, så kommer nok andre til å sørge for at det blir en ganske anderledes progresjon i dette arbeide efterhvert.
 29. Resultatet av at det ikke ble vedtatt noe nytt gradert system igår, er at bystyrets vedtak om en 33 prosents taksthevning med samme progresjon som hittil, står ved lag.
 30. Skatteøkning rammer de lojale, mens de som unndrar beskatning lager sin egen progresjon og forsøker å følge den.
Liknende ord:
norprofesjon
norprosesjon
sweprogression
sweprogressiv
sweprogress
norproduksjon
norprogress
Dine siste søk:
 1. progresjonSiste søk

# Land Term
1 Flag kutte
2 Flag long
3 Flag apart from
4 Flag utdype
5 Flag mandar a uno a paseo
6 Flag eldre
7 Flag apriorístico
8 Flag Kyss og klem
9 Flag a pity
10 Flag depositor
11 Flag sacerdote
12 Flag put off
13 Flag bruke munn
14 Flag holgazanear
15 Flag ferdige
16 Flag forstørrelse
17 Flag tidsplan
18 Flag be on unemployment

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 410 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1269 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6085 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 1347 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1998 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4874 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5730 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6141 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5168 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5698 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.1219 - sekunder.

mobiltelefon