logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for rate:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engrate
norwalking [n]: hastighet [u], fart [u], tempo [n]
banking [n]: kurs [u], sats [u]
money [n]: takse [u], tariff [u]
opinion [v]: klassifisering, klassifisere, bedømme
deserve [v]: fortjene, være verd, tjene
spawalking [n]: paso [m], marcha [f], velocidad [f]
banking [n]: tipo [m]
money [n]: tarifa [f], tasa [f]
opinion [v]: clasificar, considerar
deserve [v]: merecer, ser digno de
swewalking [n]: hastighet [u], fart [u], tempo [n]
banking [n]: kurs [u], sats [u]
money [n]: taxa [u], tariff [u]
opinion [v]: klassa, klassificera, bedöma
deserve [v]: förtjäna, vara värd, tjäna
Synonymer:
 1. [n]: charge per unit, charge [gt]
 2. [n]: magnitude relation [gt], quantitative relation [gt]
 3. [n]: pace, temporal property [gt]
 4. [n]: proportion [gt]
 5. [v]: rank, range, order, grade, place, evaluate [gt], pass judgment [gt], judge [gt]
 6. [v]: be [gt]
 7. [v]: value, measure [gt], evaluate [gt], valuate [gt], assess [gt], appraise [gt], value [gt]
Avledede ord:accelerate, accelerated, accurate, accurately, accurateness, administrate, adulterate, aerated, agglomerate, ameliorate, arbitrate, aspirate, asseverate, at any rate, at the same rate as, bank discount rate, bank rate, barbiturate, be deliberately ambiguous, be grateful for, become separate, berate, birth rate, birthrate, calibrate, camphorated, carbohydrate, castrate, celebrate, celebrate one's birthday, celebrated, coelenterates, collaborate, commemorate, commensurate, commiserate, concentrate, concentrate on, concentrated, confederate, conglomerate, consecrate, consecrated, considerate, considerately, conversion rate, cooperate, co-operate, corporate, corroborate[Vis mindre / mer]
Anagram:tare, tear, tera
Eksempel:
 1. At this rate, were not likely to be done before the end of the week.
 2. We can travel through time. And we do at the remarkable rate of one second per second.
 3. The income tax rate increases in proportion as your salary rises.
 4. We have to call on him tomorrow at any rate.
 5. We are getting on first-rate.
 6. Our company decided on flat rate pricing.
 7. How much is the monthly rate?
 8. The yen was revalued upward against the U.S. dollar from a rate of 360 yen against the dollar to 308 yen on December 18, 1971.
 9. Id like to know the exact exchange rate for yen.
 10. At any rate, I can go out when it stops raining.
 11. Whats the daily rate?
 12. The rate of exchange is 145 yen to the dollar.
 13. A recent analysis by Boeing forecasts that unless safety is improved, jet airliners could be falling out of the sky at the rate of once a week by the year 2010.
 14. We look back on days gone by, if not always with affections, at any rate with a kind of wistfulness.
 15. They would have gotten a better exchange rate if they had gone to a bank.
 16. What is the exchange rate for dollars now?
 17. The exchange rate for the yen against the dollar has risen.
 18. Whats the daily rate for a Toyota?
 19. Have some frozen lobster at any rate.
 20. At any rate, I hope you can come.
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norrate
engallmenn [?]: rate
spaallmenn [?]: tasa de
sweallmenn [?]: skattesats
Avledede ord:få folk til å prate, fødselsrate, fortsette å prate om, fraternisere, fraternisering, husholdningsapparater, karate, krater, prate, prate for mye, prate tull, prate med, prate om minner, prate om, prate i vei om, prate tøv, prate tullball, prate vidløftig, pratende, prateboble, pratekvern, prateshow, pratesyk, strateg, strategi, strategisk, strategisk stilling, serratere, småprate, arbeidsledighetsrate, ekstraterritorial, operatekst, parate, stratenrøver
Anagram:arte
Eksempel:
 1. Treasure Swan er sluttet til en tilsvarende rate til Conoco for boring av en brønn på fremleie fra Britoil.
 2. Det er en kjennsgjerning at rentenivået i USA er noe lavere enn det har vært hittil, men ryktene om nedsettelse av prime rate er ikke bekreftet.
 3. Man må huske på at da vi innledet forhandlingene med Phillips om dette oppdraget, lå døgnratene på et nivå rundt 20 00025 000 dollar, sier Magne Reed, som bekrefter en rate på rundt 30 000 dollar.
 4. 286 000 tonneren T / T Cougar er sluttet til en rate på Worldscale 41,5 på en 33 dagers reise fra Den persiske gulf, får Aftenposten opplyst i SSB Invest A / S. SSB Invest deltar med en 16 prosent andel i kommandittselskapet K / S A / S SSB Tank II som har innbefraktet Cougar på et bareboatcerteparti, det vil si leie av skipet hvor leietager selv besørger drift og bemanning.
 5. BDS innbefraktet skipet for et par måneder siden, og tankeren er sluttet til en rate godt under worldscale 100, melder Norges Handels og Sjøfartstidende.
 6. BSMs avtaler er basert på at rederen betaler en fast rate for driften av skipet, samt at han dekker de kostnader som driften medfører.
 7. Da kom tallene fra Handelsdepartementet i Washington som viste at brutto nasjonalprodukt i USA i annet kvartal vokste med 7,5 prosent i årlig rate.
 8. De er sikret langsiktig beskjeftigelse til en god rate.
 9. De fleste bankene satte nylig ned den såkalte prime rate, som er den rente bankene tar for utlån til sine beste kunder, til 12,5 prosent.
 10. Den amerikanske banken Morgan Guaranty reduserte sin basisrente for utlån, den såkalte prime rate, fra 13 til 12,75 prosent fredag.
 11. Den siste slutning av en supertanker for lasting utenom Kharg, ble gjort til en rate på 29 poeng på world scale.
 12. Den såkalte prime rate, som er bankenes rente på utlån til de beste kundene, gikk opp fra 12,5 til 13,0 prosent.
 13. Denne oppgangen kom til tross for at en rekke store amerikanske banker satte ned sin basisrente for utlån, den såkalte prime rate, fra 12 prosent til 11,75 prosent.
 14. Det tilsvarer en rate mellom worldscale 36 og 50.
 15. Dette er omtrent den samme rate Statoil må betale Dyvi Offshore A / S for leie av boreriggen Dyvi Stena til produksjonsboring på Gullfaksfeltet.
 16. Direktør Magne Reed i Dyvi Offshore sier til Aftenposten at rederiet hadde valget mellom å spekulere i en langsiktig oppgang i markedet med de usikkerhetsfaktorer det ville bringe med seg, eller satse maksimalt på å få en langsiktig, sikker beskjeftigelse av riggen til en relativt hyggelig rate.
 17. En rate på Worldscale 26 er nok til å dekke både drifts og kapitalutgifter på skipet.
 18. Flere amerikanske banker fulgte tirsdag efter Bankers Trust og satte ned sin basisrente for utlån, men de fleste bare til 12,5 prosent med denne såkalte prime rate, mens Bankers Trust gikk helt ned til 12,25 prosent.
 19. Flere store amerikanske banker satte igår ned sin basisrente for utlån, den såkalte prime rate, fra 12 prosent til 11,75 prosent.
 20. Hav administreres av Helmer Staubo & Co., og selskapets viktigste aktivum er en 42,5 prosent andel i boreskipet Pelerin, som frem til oktober 1985 er sluttet til PetroCanada til rate USD 95 000 pr. dag.
 21. Hvis tankmarkedet fortsatt må leve med den nåværende deprimerende rate på i overkant av Worldscale 20, er det sannsynlig at mellom 80 og 100 supertankere vil bli hugget opp iår.
 22. I begynnelsen av juni var det mulig å oppnå frakter fra Kharg med supertankere til en rate på world scalepoeng 70.
 23. I de siste månedene har OECDområdet samlet hatt en økonomisk vekst som tilsvarer firefem prosent i årlig rate.
 24. Idag må rederiene ta til takke med en rate på rundt 45 world scalepoeng.
 25. Ifølge årsrapporten fra den islandske nasjonalbank var resultatet av denne økonomiske hestekuren at inflasjonen sank til en årlig rate på 20 prosent ved utgangen av 1983.
 26. Igår kunngjorde flere banker at de har satt ned sin basis rente for utlån, den såkalte prime rate, med en kvart prosent til 12,75 prosent.
 27. Mandag eftermiddag norsk tid kunngjorde den amerikanske banken Bankers Trust at den vil sette ned sin basisrente for utlån, den såkalte prima rate, fra 12,75 prosent til 12,25 prosent.
 28. Nordmenn får svært sjelden høyere rate for sine blå øynes skyld, men heldigvis ofte tilslaget på lasten foran de fleste til konkurransedyktig rate.
 29. Norhav har sluttet skipene til Stolt Nielsen Tankers Inc. for 12 måneder til en fast rate som dekker kapitalomkostningene, og derefter med deltagelse i Stolt Nielsenpoolen i fire år.
 30. Nye reviderte tall viser at USAs bruttonasjonalprodukt ikke steg med mer enn 1,9 prosent i årlig rate i tredje kvartal iår.
Liknende ord:
norrane
engrape
sparata
engraze
norrape
swerace
norratt
Dine siste søk:
 1. rate


Rate ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) rate
Gerundio: rating
Partisipp: rated
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  rate
 • you
  rate
 • he
  rates
 • we
  rate
 • you
  rate
 • they
  rate
8. Presens perfektum
 • i
  have rated
 • you
  have rated
 • he
  has rated
 • we
  have rated
 • you
  have rated
 • they
  have rated
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  rated
 • you
  rated
 • he
  rated
 • we
  rated
 • you
  rated
 • they
  rated
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had rated
 • you
  had rated
 • he
  had rated
 • we
  had rated
 • you
  had rated
 • they
  had rated
4a. Presens futurum
 • i
  will rate
 • you
  will rate
 • he
  will rate
 • we
  will rate
 • you
  will rate
 • they
  will rate
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have rated
 • you
  will have rated
 • he
  will have rated
 • we
  will have rated
 • you
  will have rated
 • they
  will have rated
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would rate
 • you
  would rate
 • he
  would rate
 • we
  would rate
 • you
  would rate
 • they
  would rate
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have rated
 • you
  would have rated
 • he
  would have rated
 • we
  would have rated
 • you
  would have rated
 • they
  would have rated
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  rate
 • you
  rate
 • he
  rate
 • we
  rate
 • you
  rate
 • they
  rate
13. Perfektum
 • i
  have rated
 • you
  have rated
 • he
  have rated
 • we
  have rated
 • you
  have rated
 • they
  have rated
past
 • i
  rated
 • you
  rated
 • he
  rated
 • we
  rated
 • you
  rated
 • they
  rated
plu
 • i
  had rated
 • you
  had rated
 • he
  had rated
 • we
  had rated
 • you
  had rated
 • they
  had rated
Imperativ
bekreftende
 • you
  rate!
 • we
  Let's rate!
 • you
  rate!
Nektende
 • you
  don't rate! (do not rate)!
 • you
  don't rate! (do not rate)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag pisket
2 Flag kramp
3 Flag krav
4 Flag trettiende
5 Flag psykiskt handikappad man
6 Flag som lett kan tilpasse seg
7 Flag snackar
8 Flag leucemia
9 Flag applique
10 Flag hver og en
11 Flag skål
12 Flag blåmärke
13 Flag fratricide
14 Flag segmentell
15 Flag equipment
16 Flag rule out
17 Flag safe
18 Flag housebreaker

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
"Broken record" på norsk 188 0 2019-03-01 18:16:42
Chokladboll synonym 204 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 775 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 1628 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 977 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 1118 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 2995 1 2018-08-14 09:02:18
"Een open deur intrappen" 3605 0 2017-05-29 14:15:12
Norsk uttrykk for 'mental reservation' 5136 2 2017-11-08 02:59:00
Hva er det engelske ordet for innkaster? 5480 1 2017-08-26 08:18:09

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2019 - Siden ble generert på 0.6523 - sekunder.

mobiltelefon