logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for sig:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norsig
engallmenn [?]: himself
spaallmenn [?]: a sí mismo
sweallmenn [?]: själv
Avledede ord:amatørmessig, avsigende, avsigelse, oppsigelse, oppsigelsessøknad, begrepsmessig, bli disig, budsjettmessig, liten sigar, sigar, sigarett, sig, sighet, design, designe, designer, disig, disighet, erfaringsmessig, faren over-signal, faresignal, forutsigelse, forskriftsmessig, forfatningsmessig, forutsigbar, forutsigende, gi ett signal, gentlemansmessig, hammer og sigd, havanasigar, hissig, insignier, intetsigende, kjenslemessig oppførsel, kjenslemessig tilstand, konsignent, konisignere, kontraktsmessig, kontrasignere, kontrasignering, monsignore, motsigende, motsigelse, nødsignal, uimotsigelig, utforutsigbar, orakelmessig, urettmessig gods, urettmessig, urettmessig skaffet, [Vis mindre / mer]
Eksempel:
 1. 15 / 5 På Gimle befant det sig åtte frontkjempere.
 2. Berge Prince eies av Sig. Bergesen d.y.
 3. De anskuelser som en kraftig and netop nu paa en ligesaa genialsk som interessant maate fremsatte i et offentlig blad, maatte nødvendigen lægges merke til, og man vilde kun skjænke deres forfatter liden opmerksomhed og hans mening liden anerkjendelse, ifald man vilde beslutte sig til straks at skride til sagens avgjørelse.
 4. De finder altsaa, at der er scenisk Virkning i min Tragedie, De vil lade den opføre ? - Jeg vilde gjerne, hvis der ikke var rent ydre Grunde, som stillede sig iveien. - Rent ydre Grunde ?
 5. De leve christelig og nære sig af Wrag.
 6. Den ledende tanke ved valget var ønsket om paa en pregnant maade at støtte konge og regjering og tilbagevise den fraktion, der kalder sig konservativ, men stiller sig i opposition til regjeringen.
 7. Dersom altsaa den ægteskabelige Kjærlighed ikke kan rumme al den første Kjærligheds Erotik i sig, saa er Christendommen ikke Menneskeslægtens høieste Udvikling,...
 8. Det har da viist sig, at enhver æsthetisk LivsAnskuelse er Fortvivlelse, det kunde derfor synes at være det Rigtige at foretage Bevægelsen, hvorved det Ethiske kommer frem.
 9. Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdyktigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide.
 10. Det viser sig altsaa, at enhver æsthetisk LivsAnskuelse er Fortvivlelse, og at Enhver, der lever æsthetisk, er fortvivlet, enten han saa veed det eller ikke.
 11. Ethvert Menneske, hvor ringe begavet han end er, hvor underordnet hans Stilling i Livet end er, har en naturlig Trang til at danne sig en LivsAnskuelse, en Forestilling om Livets Betydning og dets Formaal.
 12. I denne søde juletid Bør man sig ret fornøie Og bruge al sin kunst og flid Guds nåde at ophøie.
 13. Ikke en håndsbredd at se fremfor sig.
 14. Jeg vil derfor raade min Herre, at, saasom han have smaa Døttre, at han udi sin HuusCatechismum indrykker denne Artikel, at de skal tage sig i vare for all for megen HundeKierlighed.
 15. Meningen med denne her i Landet første Hundeudstilling var, der ved muligt at bidrage noget til at forhøje Interessen for at bibeholde og sørge for at skaffe sig Hunde af rene Racer, idet man ved de uddelte Præmier har villet betegne og udhæve de Dyr, man fandt mest skikkede til, efter ydre Kjendetegn og mulig Oplysning om deres Herkomst, at producere rene racer.
 16. Nordens Høitidsstund er kommen, aabnet har sig Palmes Hal.
 17. Paa brede aasers basis, baaret av slanke søiler, reiser sig mørk over sletten Vestre Bærums Akropolis.
 18. Saa jeg skal have den Ære at sidde ved Siden af Gaasen, sier han, idet han sætter sig ved Bordet.
 19. Slot over slot sig bygger !
 20. Til de Drikke, der uden at indeholde Alkohol virker mildt stimulerende, og derfor har erobret sig en betydelig Plads over omtrent hele den civiliserede Verden, hører foruden Kaffe og The også chokolade.
 21. Vor taktik var og vil blive, uttalte han i 1891, forsaavidt jeg faar nogen indflydelse paa den, at forsøge at samle alle konservative elementer i den norske nation, og af dem er der ikke faa, som kalder sig venstremænd.
 22. Det foreligger ingen planer i ledelsen i Sig. Bergesen d.y. & Co.selskapene Bergehus og Sigmalm om private oppkjøp av aksjer i de to selskapene, sier skipsreder Petter Sundt i Sig. Bergesen d.y. & Co. til Aftenposten.
 23. Det norske skipet Berge King er ikke berørt av de angivelige krigshandlingene på Khargøya, opplyser direktør Ingolf Stangeland i rederiet Sig. Bergesen d.y. & Co. til Aftenposten.
 24. Enhver dannet Kristianenser over 30 vil levende kunne erindre den tid, da de bildende kunstnere indskrænkede sig til at give enkelte gjæsteroller i Kristiania, sier Jæger.
 25. Et av våre prosjekter er å lage en detaljert oversikt over hvor skandinaviskættede amerikanere befinner sig i USA, og hvorledes kjøpekraften er i de største norskættede områdene, sier Elin Bolann.
 26. Mannen hadde planlagt flukten fra Polen meget godt, og han har også fått hjelp, sier Bjørn Holst i rederiet Sig. Bergesen d.y. & Co. Arbeidskamerater på verftet hadde skrudd ham inn i et rom bak takplatene i sykelugaren ombord.
 27. Nu dette vilde i og for sig interressere mig ; men det eneste var at jeg ikke i det hele kan sympatisere med hans Meninger.
 28. Nu kan hela mänskligheten börja känna sig som judar.
 29. När kärnvapnen blir i portföljstorlek och terroristerna skaffer sig dem - vad händer då ?
 30. Vi er i Sig. Bergesen d.y.gruppen absolutt fornøyd med resultatet for 1983, sett i relasjon til det generelt vanskelige markedet.
Resultater funnet i svensk ordbok
swesig
engreflexivt pron. - sg. [o]: itself
reflexivt pronomen [o]: himself, herself, oneself, themselves
norreflexivt pron. - sg. [o]: seg
spareflexivt pron. - sg. [o]: se, se ... a sí mismo
reflexivt pronomen [o]: se
Synonymer:egen, själv
Avledede ord:påberopa sig, acklimatisera sig, ackommodera sig, ådra sig, ägna sig, ägna sig åt, akta sig, akta sig för, amatörmässig, ändra sig, andraklassig, ångra sig, anmäla sig, anpassa sig, anpassa sig till, ansluta sig, ansluta sig till, ansluta sig till en fackförening, anstränga sig, anstränga sig för att kunna höra, arta sig, åsamka sig, åta sig, åter resa sig, åter sluta sig till, åter visa sig, återanpassa sig, återförena sig med, återhämta sig, återhämta sig från, av sig själv, avhålla sig, avhålla sig från, avlägsna sig, avlägsna sig försiktigt, avpassa sig, avreagera sig, avsäga sig, avskilja sig, avteckna sig, avteckna sig mot, bana sig väg, bära sig åt, bättra sig, befinna sig, bege sig, bege sig mot, begreppsmässig, behärska sig, bekänna sig till, [Vis mindre / mer]
Liknende ord:
engsi
engsic
engsigh
engsign
engsin
engsing
engsip
Dine siste søk:
 1. sigSiste søk

# Land Term
1 Flag ártico
2 Flag subroutine
3 Flag en proporción con
4 Flag incriminatory
5 Flag lägga åt sidan
6 Flag sprute
7 Flag out of the question
8 Flag redactora de textos publicitarios
9 Flag debar
10 Flag salvar
11 Flag overskudd
12 Flag kvalitativ
13 Flag brännässla
14 Flag improve
15 Flag exceso de peso
16 Flag utpost
17 Flag emotional condition
18 Flag valsa

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1496 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1615 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2211 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3411 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9624 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3209 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3969 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6691 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7412 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8087 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2548 - sekunder.

mobiltelefon