logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for stabssjef:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norstabssjef
engmillitærisk [n]: Chief of Staff
spamillitærisk [n]: Jefe del Estado Mayor [m]
swemillitærisk [n]: stabschef
Eksempel:
 1. Det er svært sjelden det forekommer krenkelser av norsk luftterritorium, og i de få tilfellene vi har, dreier det seg nesten alltid om uhell, sier generalløytnant Alf Granviken, stabssjef i Forsvarets overkommando, til Aftenposten.
 2. Dokumentene kan være efterretningsmessig interessante, eller det kan være uskyldige retningslinjer for navigering i internasjonalt farvann, sier kommandør Egil Eik anger, stabssjef ved Forsvarskommando NordNorge.
 3. Han liker jobben sin, sier Reagans stabssjef James Baker III som svar på spørsmålet om hvorfor USAs hittil eldste president også fremstår som den eldste presidentkandidat USA noen gang har sett.
 4. Vi er meget nøye med at alle aksjoner der norske FNstyrker blir bedt om å delta i SydLibanon holdes strengt innenfor de regler som er vedtatt, sier stabssjef i FO, generalløytnant Alf Granviken.
 5. Aamoth var sjef for Bodø hovedflystasjon fra høsten 1979 til juli 1983, da han ble beordret til stillingen som stabssjef ved Forsvarskommando NordNorge.
 6. Abu Nader, som i likhet med president Gemayel tilhører den dominerende parten innen De libanesiske styrker, AlKataib, er en 28 år gammel lege som tidligere var stabssjef for den kristne militsen.
 7. Av landtjenste har han ellers tjenstgjort ved Sjøkrigsskolen som inspeksjonsoffiser, i Forsvarets overkommando og som stabssjef ved Forsvarets høyskole.
 8. Blant de involverte er, ifølge myndighetene i Honduras, landets tidligere militære stabssjef og forvarsminister Gustavo Alvarez Martines.
 9. Både forsvarssjef Sven Hauge og stabssjef Rolv Eios har tidligere klart gitt uttrykk for at dersom mandatet til styrkene ikke endres, bør hjemreise vurderes.
 10. De er ikke seriøse, hevdet Duartes stabssjef, Julio Adolfo Rey Prendes, i en kommentar.
 11. De vil ha den tidligere sikkerhetspolitiske rådgiver William P. Clark tilbake som stabssjef og FNambassadør Jeane J. Kirkpatrick i Bakers stilling.
 12. Den 20 år gamle sersjant Helge Sommerseth fra Tromsø mistet livet i en skyteulykke under en øvelse i Mauken skytefelt i Målselv i Troms igår, opplyser major og stabssjef Bjørn Fredriksen i Brigaden i NordNorge.
 13. Den adskillig mer pragmatisk og liberalt innstilte James Baker III har imidlertid i egenskap av stabssjef forlengst overtatt den daglige ledelse av apparatet.
 14. Det er generalløytnant Rolv Eios, stabssjef i Forsvarets Overkommando, som har underskrevet brevet til Forsvarsdepartementet.
 15. Det er grunn til å tro at generalløytnant Ingvar T. Narvhus fra Luftforsvaret ligger godt an som ny stabssjef.
 16. Det foreligger ikke noe konkret økonomisk program for de neste fire år, men Reagans stabssjef, James Baker, bekreftet at det vil bli foreslått nye nedskjæringer på utgiftssiden.
 17. Eios, som er 56 år gammel, har tjenestegjort som stabssjef i FO siden juli 1982.
 18. Eios har vært stabssjef siden 1. juli 1982.
 19. For første gang i NATOs historie inntar en vesttysker stillingen som stabssjef i Nordkommandoens hovedkvarter på Kolsås.
 20. Fra 1946 til 1953 tjenestegjorde han i Sjøforsvarets stab, som stabssjef ved Kysteskadren, ved Militærmisjonen i Washington og i SACLANT inntil han i 1953 overtok som UVBinspektør, en stilling han hadde i 3 år.
 21. Fra 1971 til 1975 gjorde han tjeneste i Forsvarets overkommando, og fra 1975 har han tjenestegjort ved Forsvarskommando SørNorge, først som sjef for Operasjonsstaben og fra 1980 som stabssjef.
 22. Får høyreekstremistene det som de vil, begynner Reagan med å sparke sin egen stabssjef James Baker III, for derefter å kvitte seg med sin sikkerhetspolitiske rådgiver Robert McFarlane.
 23. Før Eios ble stabssjef var han kommandør for Landstridskreftene i NordNorge.
 24. General Mack er imidlertid ikke en del av kommandokjeden i NATOs overkommando - den går fra Rogers til en amerikansk stabssjef og videre nedover - men fungerer som rådgiver sammen med en britisk general.
 25. Generalinspektøren for Luftforsvaret, generalmajor Magne T. Sørensen, og tidligere stabssjef i Luftforsvaret og krigsflyver, oberst Hans Rohde, nedla kranser ved monumentet i Oslo over Luftforsvarets falne under krigen.
 26. Generalløytnant, stabssjef Rolv Eios, blir trolig ny forsvarssjef.
 27. Generalløytnant Rolv Eios er frabeordret stillingen som stabssjef i Forsvarets overkommando og beordret til tjeneste som sjef for Militærmisjonen i Brussel og som representant i Atlanterhavspaktens komite av militære representanter.
 28. Generalmajor Alf Granviken er i statsråd utnevnt til generalløytnant i Luftforsvaret og beordret til tjeneste som stabssjef i Forsvarets overkommando.
 29. Generalmajor Alf Granviken er utnevnt til stabssjef i Forsvarets overkommando fra 15. juni.
 30. Generalmajor Alf Granviken frabeordres sin nåværende tjeneste, utnevnes til generalløytnant i Luftforsvaret og beordres til tjeneste som stabssjef i Forsvarets overkommando fra 15. juni for en periode på 25 år.
Liknende ord:
swestabschef
swestatschef
engstable
norstabbe
norstabel
norstable
norstamaksje
Dine siste søk:
 1. stabssjefSiste søk

# Land Term
1 Flag psychopathic
2 Flag at a time
3 Flag asp
4 Flag kvede
5 Flag designer
6 Flag granito
7 Flag deslumbrado
8 Flag burbot
9 Flag ductile
10 Flag impresjonist
11 Flag estetik
12 Flag eagle-eyed
13 Flag minucias
14 Flag snauslite
15 Flag kjøkkenplante
16 Flag come with
17 Flag kung-fu
18 Flag havrekjeks

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 556 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8195 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2061 - sekunder.

mobiltelefon