logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for stride:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engstride
norwalking [n]: steg [n], klyv [n]
walking [v]: skride
spawalking [n]: zancada [f]
walking [v]: andar a zancadas
swewalking [n]: steg [n], kliv [n]
walking [v]: skrida
Synonymer:
 1. [n]: pace, tread, step [gt]
 2. [n]: footstep, pace, step, indefinite quantity [gt]
 3. [n]: advancement [gt], progress [gt]
 4. [v]: walk [gt]
 5. [v]: traverse [gt], track [gt], cover [gt], cross [gt], pass over [gt], get over [gt], get across [gt], cut through [gt], cut across [gt]
Avledede ord:astride, make considerable strides, make great strides, stridence, stridency, strident, bestride, in stride, strider, water strider
Eksempel:
 1. I dont know what to do with that guy. No matter how mad I get at him he just takes it in stride and pays no attention.
 2. Youre hitting your stride.
 3. He took it in his stride.
 4. Its better to take things in stride than to stress out over every little detail.
 5. You’re really hitting your stride.
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norstride
engallmenn [?]: conflict
spaallmenn [?]: conflicto
sweallmenn [?]: konflikt
Synonymer:disputere, duellere, faite, fighte, gjøre motstand, ikke harmonere, kive, kjekle, kjempe, krangle, krige, munnhugges, opponere, slåss, stå i motstrid med, støte an mot, trette, være på krigsstien, være uenig, være uforenlig med
Avledede ord:bestride, bestridende, motstridende, ubestridelig, stride mot, stridende, bestridelig, ikke-stridende
Anagram:driste
Eksempel:
 1. Avisen har efter loven ikke noe selvstendig reklamerettslig ansvar ut over at avisen normalt gjør annonsøren oppmerksom på at innholdet i annonsen kan stride mot loven, sier annonsedirektør Odd Bøe i Aftenposten.
 2. Det synes ikke som om det kan stride med religiøse forestillinger å kreve at en muslim i pass fotoøyemed skal fotograferes uten hodeplagg, mente ambassaden i Islamabad efter konsultasjoner med pakistanske passmyndigheter og lederen for en pakistansk muslimsk gruppe.
 3. Nå tror ikke jeg seriøst at noe slikt skjer, det ville jo også stride mot hva en samlet kirkeog undervisningskomite ga uttrykk for i stortingsdebatten omkring Filmmeldingen 3. mai, sier Hummelvoll, en meget travelt opptatt mann over nesten hele filmopplæringsspekteret.
 4. Begrunnelsen for å nekte Felleskatalogen frigitt er at det ville stride mot forskriftene om reklame for legemidler til almenheten.
 5. Bruk av britisk vareog tjenestepolitikk for ilandføringsledninger og britiske særretter ved feltutbygging, vil stride klart mot den linje som hittil har vært ført i vare og tjenestepolitikken overfor norsk kontinentalsokkel.
 6. Det er derfor viktig at Høyesterett får ta stilling til rekkevidden av de forskjellige internasjonale forpliktelser som her er berørt, får uttale seg om hvilke prinsipper som i et konflikttilfelle skal legges til grunn når forpliktelsen mot en konvensjon synes å stride mot forpliktelsen på en annen konvensjon.
 7. Det er ikke bare Break My Stride som har fengende melodiganger.
 8. Det ville altså stride mot internasjonal lovgivning om adopsjonsmuligheten utvides til også å omfatte homofile.
 9. Enda mer absurd blir henvisning om reklame når overapoteker Bjørn Jøldal i Helsedirektoratet uttaler til Dagbladet 7. februar at NOREFARMs ønske om en pasientutgave av Felleskatalogen ville stride mot forskriftene om reklame for reseptbelagte medisiner.
 10. Hvis det imidlertid utdeles materiale eller gis opplysninger som kan stride mot norsk lov, vil det bli vurdert å trekke denne tillatelsen tilbake.
 11. I Grunnlovens 96 ligger derimot at den adferden som skal straffes, må stride mot en skriftelig utformet rettsregel som gir adgang til å idømme straff.
 12. I brevet til Oslo Fullevangeliske Kirke innskjerper Kulturdepartementet at det i konsesjonsvilkårene for nærradiodrift heter at sendingene ikke skal stride mot norsk lov og at en konsesjon kan trekkes tilbake eller suspenderes dersom kringkastingsvirksomheten skjer i strid med norsk lov.
 13. I en tale i slutten av november kritiserte Jaruzelski de polske arbeidere for manglende disiplin, og påpekte blant annet det utall av fødselsdagsselskaper som innebærer at vodkaen flyter i stride strømmer i fabrikkens kantiner nær sagt til daglig.
 14. Ja, det kan den, fordi den avviser den gjengse sosialmoral og kan stride mot menns behov.
 15. Jeg tror vi bør lytte til Anna Wahlgrens budskap og ikke putte hennes tanke inn i en politisk tabubelagt bås fordi den kan synes å stride mot dagens etablerte likestillingsdoktriner.
 16. Loven om censur av film har vært endret flere ganger, sist i 1969. filmkontrollen skal ifølge loven ikke godkjenne bilder hvis man mener visningen av dem vil stride mot lov eller krenke ærbarhet eller virke forrående eller moralsk nedbrytende.
 17. Man kan stride om hva som er innholdet i slike begreper, men en drøftelse med eventuell enighet eller uenighet som mål er ikke utelukket.
 18. Men ifølge det bulgarske NOKmedlem, vil disse stevner ikke finne sted på samme tid som sommerlekene, noe som ville stride imot OLreglene.
 19. Noe sånt ville åpenbart stride mot vår rettsorden.
 20. Norske leveranser til sovjetisk oljevirksomhet må ikke stride mot de regler som gjelder innen NATO for overføring av militær teknologi.
 21. Nå er det en amerikaner som heter Matthew Wilder som plutselig forfører poplytterne med lett reggaerytmikk a la Men at Work og et umiddelbart fengende refreng i sangen Break My Stride.
 22. Og det virker gjennomarbeidet nok til at man mistenker at Matthew Wilder vil bli en av dem som man vil høre mer fra efter at Break My Stride er utslitt på listene.
 23. Og fra hyttas nordvindu ser vi ut over sjøen og de stride strømmene som deler seg ved brattknausen der gjeddene lurer og en enslig furu krummer tærne i knattsprekkene mens den stolt trosser vind og vær som det er rikelig av på disse kanter, aller mest om vinteren.
 24. Om Høyesterett i 1976 fant ut at ikke vilkårene var til stede for fritagelse, måtte den samtidig overbevise seg om at denne tolkning ikke i det konkrete tilfelle ville stride mot Grunnlovens ånd.
 25. Oslo teledistrikts arbeider med kabel for kabelfjernsyn er tidligere blitt omtalt og påtalt av Janco som å stride mot kabelnettforskriftene og Samferdselsdepartementets pålegg til Televerket.
 26. Retten finner ut fra dette at et forføyningskrav overfor Stuberg ikke er sannsynliggjort, og at det ikke kan nedlegges et generelt forbud mot å publisere artikler som ville stride mot åndsverksloven.
 27. Retten mente at ingen skulle dømmes for et strengere forhold enn det faktiske, men mente samtidig at frifinnelse ville være urimelig, og stride for mye mot den almindelige rettsbevissthet.
 28. Tilsynet mener slik fotografering vil stride mot personvernet.
 29. De sakkyndige må ikke godkjenne bilder, hvis forevisning de mener ville stride mot lov eller krenke ærbarhet eller virke forrående eller moralsk nedbrytende.
 30. Det forutsetter på den annen side større ledighet enn det sentraliserte, og krav til inntektsutjevning vil stride mot dets logikk.
Liknende ord:
spastrike
engstaid
engsterile
engstile
norsteile
engstable
engstage
Dine siste søk:
 1. strideSiste søk

# Land Term
1 Flag fryspunkt
2 Flag swathe
3 Flag gälla
4 Flag leietaker
5 Flag ordered
6 Flag mottagningsrum
7 Flag polyteism
8 Flag Vaseline
9 Flag sinnlig
10 Flag alkymi
11 Flag trycka sig
12 Flag fox hunt
13 Flag seiler
14 Flag ritual
15 Flag self-possessed
16 Flag demonstrasjon
17 Flag mercado de pulgas
18 Flag eventyrerske

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 545 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2440 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2166 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2754 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5684 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6501 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7007 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1838 - sekunder.

mobiltelefon