logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for tabell:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
nortabell
engmatematikk [n]: table
spamatematikk [n]: tabla [f]
swematematikk [n]: tabell
Synonymer:
 1. aktivitetsplan, aperçu, disposisjon, fortegnelse, kompendium, liste, overblikk, oversikt, referat, register, resyme, sammendrag, skjema, synopsis, tidsplan, tidsskjema, timeplan, utdrag
 2. diskografi, gratulatoria, indeks, innholdsfortegnelse, inventarium, inventarliste, jordebok, kalendarium, kart, kartotek, katalog, kataster, kokordans, kompilasjon, manntall, matrikkel, nota, oppgave, oppsett, protokoll, registrant, rulle, sekvens
Avledede ord:multiplikasjonstabell, ordne i tabellform, tabellere, tabellering, tabelloppstilling, tidstabell, tabellarisere, oppstilling i tabellform, rutetabell
Eksempel:
 1. Den første linje angir 1000 p.verdiene i siste tabell, og neste linje som er 10 pst. dårligere, og som altså alle skulle gi 900 p.
 2. Den tabell forteller i detalj skattetrekket for ulike nettoinntekter.
 3. Denne tabell, som er hentet fra Arbeiderpartiets alternative budsjettforslag, viser partiets skatteopplegg sammenlignet med Regjeringens forslag til reelle skattelettelser for 1985.
 4. Derefter kan en bruke tall fra Nasjonalbudsjettets tabell 2.5 for lønnsvekst og salderingsproposisjonens tabell 1.9 for valutakursene.
 5. Dermed befinner Frisk seg fortsatt under sluttspillstreken på en meget jevn tabell.
 6. Dette fremgår av nedenstående tabell, som viser de direkte skatters, de indirekte skatters og summen av disses andel av brutto nasjonalproduktet for årene 19691973.
 7. Efter referater i avisene under 10kampen i OL i sommer i Los Angeles skal formannen i tabellkomiteen ha sagt at 1000poengverdiene i den nye tabell, som kommer neste år, vil bli hevet.
 8. En egen tabell viser ved hvilke temperaturer vi best oppbevarer de forskjellige frukt og grønnsaksortene.
 9. En tabell over europeiske land viser at for relativ timefortjeneste inklusive sosiale utgifter, er det bare Sveits som ligger over Norge.
 10. Folderen inneholder videre en tabell der man viser hva den effektive rente blir ved ulike nominelle rentesatser.
 11. For det annet vil en slik tabell fremme arbeidsinnsatsen.
 12. For kuriositets skyld har vi satt opp en tabell for kampene som er spilt efter nyttår, og i parentes efter klubbens navn, plasseringen efter siste serieomgang før jul.
 13. Her er det avsnitt om vindushistorie, råd om reparasjon av gamle vinduer og vindusfysikk med tabell over vindustypenes lyd og varmeisolasjonsevne.
 14. Her er det med en tabell, se utklippsbok.
 15. Her har Regjeringen i vedlegg 2 konkretisert vedtaket i en tabell.
 16. Hvert år gir Statistisk Sentralbyrå ut en stor statistikkpublikasjon om veitrafikkulykker som blant meget annet også har en tabell over hvordan ulykkene fordeler seg på døgnets timer.
 17. I årsbertningen vises det en tabell hvor det fremgår at 1983 var det ellevte på rad med vekst i omsetning og fortjeneste.
 18. Jeg har i den efterfølgende tabell stilt opp noen av de tall Sven T. Falck har beregnet og i kolonnen ved siden av de korrekte tallene.
 19. Jo - skriver Hytteliv - istedenfor sjokkavgifter i 10 000kroners klassen eller mer, er det utarbeidet en spesiell tabell som setter klart tak for justeringsmulighetene.
 20. Linje 6 i tabell 1 viser at det for ti år siden var et overskudd før lånetransaksjoner selv uten oljeinntektene.
 21. Men det er kanskje lettere å ta utgangspunkt i tabell 6c i innstillingen fra det tekniske beregningsutvalget ifjor.
 22. Men i de tilfeller hvor belastning og terminbetaling faller overens, kan man bruke overstående tabell for forskuddsrente for å finne den effektive renten.
 23. På en internasjonal tabell fra 1982 ligger Norge helt på bunnen i alkoholforbruk.
 24. På toppen av bruttoskatten kommer en nettoskatt på inntekt og progresjonsjusteringer hvert år efter en tabell på 1983nivå.
 25. Sammenligner man den foreliggende tabell for 1985 med den tabell som gjaldt for inntektsåret 1982, fremgår det klart hvor store skattelettelser Regjeringen har fått gjennom på disse årene.
 26. Ser vi litt nærmere på hva utgiftene til de såkalte overføringene går til, ser vi av tabell 2 at overføringer til alle formål har øket i den perioden vi ser på og tildels betydelig.
Resultater funnet i svensk ordbok
swetabell
engmatematikk [n]: table
normatematikk [n]: tabell
spamatematikk [n]: tabla [f]
Synonymer:
 1. disposition, förteckning, kompendium, lista, översikt, referat, register, sammandrag, tidsschema, utdrag
 2. index, innehållsförteckning, jordebok, karta, katalog, kompilation, nota, protokoll, rulla
Avledede ord:elektronisk räknetabell, multiplikationstabell, ordna i tabellform, tabellera, tabellering, tabelluppställning, tidtabell
Wiki:Tabell är en överskådlig uppställning av fakta, ofta uppdelad i rader och kolumner, och ofta försedd med rubrik. Vanligen utgörs tabeller av beskrivande fakta som kan uttryckas med siffror, men även texttabeller förekommer.
Eksempel:Snygg tabell.|En tabell över de sista 25 som vunnit.|En tabell över Whitewood-|Vi har tittat på tvåans tabell.|Se på höger tabell.|Vill du skriva treans tabell 100 gånger?|Ska vi öva åttans tabell?|Kanske nians tabell?
Liknende ord:
engtable
engtall
nortall
spatabla
sweta eld
swetagel
swetall
Dine siste søk:
 1. tabellSiste søk

# Land Term
1 Flag skriva in sig
2 Flag sidecar
3 Flag subdued
4 Flag tautología
5 Flag globular
6 Flag alkali
7 Flag unne
8 Flag termodynamik
9 Flag tilkomme
10 Flag löna
11 Flag sifón
12 Flag overdose
13 Flag opprør
14 Flag quite good
15 Flag fjon
16 Flag scatterbrain
17 Flag trädnymf
18 Flag rengöring

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 563 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 699 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1335 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2610 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8200 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2320 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2912 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5827 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6647 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7171 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1778 - sekunder.

mobiltelefon