logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for tail:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engtail
norbirds [n]: stjert [u]
police [n]: detektiv [u], sporhund [u]
dyr [n]: svans [u]
police [v]: skygge
spabirds [n]: cola [f]
police [n]: escolta [m]
dyr [n]: cola [f]
police [v]: seguir de cerca
swebirds [n]: stjärt [u]
police [n]: deckare [u], spårhund [u]
dyr [n]: svans [u]
police [v]: skugga
Synonymer:
 1. [n]: process [gt], outgrowth [gt], appendage [gt]
 2. [n]: fag end, tail end, end [gt], ending [gt]
 3. [n]: tail end, projection [gt]
 4. [n]: buttocks, nates, arse, butt, backside, bum, buns, can, fundament, hindquarters, hind end, keister, posterior, prat, rear, rear end, rump, stern, seat, tail end, tooshie, tush, bottom, behind, derriere, fanny, ass, body part [gt]
 5. [n]: shadow, shadower, follower [gt], spy [gt]
 6. [n]: reverse [gt], verso [gt]
 7. [n]: tail assembly, empennage, rear [gt], back [gt]
 8. [n]: stern, after part, quarter, poop, rear [gt], back [gt]
 9. [v]: chase, chase after, trail, tag, give chase, dog, go after, track, pursue [gt], follow [gt], tag along [rt], chase away [rt]
 10. [v]: dock, bob, cut [gt]
 11. [v]: top [gt], pinch [gt]
Antonymer:[n]: head
Avledede ord:bobtail, cocktail, cocktail lounge, cocktail party, cocktail shaker, curtail, curtailment, detail, detailed, detailed description, details, dock the tail of, entail, explain in great detail, heads or tails, in detail, Molotov cocktail, more detailed, oxtail, pigtail, plan in detail, ponytail, put a tail on, retail, retail business, retail store, retail trade, retailer, spare someone the details, swallow-tailed coat, swish its tail, tail coat, tail end, tail pipe, tail spin, tail wind, tailboard, tailcoat, tailgate, taillight, tailor, tailor according to, tailor to, tailored, tailor-made, tailpiece, tails, tailspin, tailwind, wag its tail[Vis mindre / mer]
Wiki:The tail is the section at the rear end of an animal's body; in general, the term refers to a distinct, flexible appendage to the torso. It is the part of the body that corresponds roughly to the sacrum and coccyx in mammals and birds. While tails are primarily a feature of vertebrates, some invertebrates including scorpions and springtail, as well as snails and slugs, have tail-like appendages that are sometimes referred to as tails.
Eksempel:
 1. A rabbit has long ears and a short tail.
 2. A fish swims by moving its tail.
 3. Better to be the head of a dog than the tail of a lion.
 4. Despite the fact that Mary keeps saying I was the only man shed like to marry, when I proposed to her, she said NO. I cannot make head or tail of it.
 5. It had the head of a woman, the body of a lion, the wings of a bird, and the tail of a serpent.
 6. The boy caught the dog by the tail.
 7. I cant make head or tail of those directions.
 8. The boy caught the cat by the tail.
 9. The dog quivered its tail.
 10. The dog, wagging its tail, followed its master.
 11. The dog was wagging his tail.
 12. I saw a dog and its tail was cut short.
 13. This type of cat has no tail.
 14. The peacock has a truly gorgeous tail.
 15. The tail of a fox is longer than that of a rabbit.
 16. As a tadpole grows, the tail disappears and legs begin to form.
 17. Like All Ball, this one doesnt have a tail.
 18. That dog has a short tail.
 19. Better be the head of a dog than the tail of a lion.
 20. The dog ate the fish, bones, tail and all.
Liknende ord:
swetall
engtails
nortagl
spatal
swetal
engtall
nortall
Dine siste søk:
 1. tail


Tail ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) tail
Gerundio: tailing
Partisipp: tailed
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  tail
 • you
  tail
 • he
  tails
 • we
  tail
 • you
  tail
 • they
  tail
8. Presens perfektum
 • i
  have tailed
 • you
  have tailed
 • he
  has tailed
 • we
  have tailed
 • you
  have tailed
 • they
  have tailed
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  tailed
 • you
  tailed
 • he
  tailed
 • we
  tailed
 • you
  tailed
 • they
  tailed
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had tailed
 • you
  had tailed
 • he
  had tailed
 • we
  had tailed
 • you
  had tailed
 • they
  had tailed
4a. Presens futurum
 • i
  will tail
 • you
  will tail
 • he
  will tail
 • we
  will tail
 • you
  will tail
 • they
  will tail
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have tailed
 • you
  will have tailed
 • he
  will have tailed
 • we
  will have tailed
 • you
  will have tailed
 • they
  will have tailed
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would tail
 • you
  would tail
 • he
  would tail
 • we
  would tail
 • you
  would tail
 • they
  would tail
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have tailed
 • you
  would have tailed
 • he
  would have tailed
 • we
  would have tailed
 • you
  would have tailed
 • they
  would have tailed
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  tail
 • you
  tail
 • he
  tail
 • we
  tail
 • you
  tail
 • they
  tail
13. Perfektum
 • i
  have tailed
 • you
  have tailed
 • he
  have tailed
 • we
  have tailed
 • you
  have tailed
 • they
  have tailed
past
 • i
  tailed
 • you
  tailed
 • he
  tailed
 • we
  tailed
 • you
  tailed
 • they
  tailed
plu
 • i
  had tailed
 • you
  had tailed
 • he
  had tailed
 • we
  had tailed
 • you
  had tailed
 • they
  had tailed
Imperativ
bekreftende
 • you
  tail!
 • we
  Let's tail!
 • you
  tail!
Nektende
 • you
  don't tail! (do not tail)!
 • you
  don't tail! (do not tail)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag tidpunkt
2 Flag stryke ut
3 Flag hoppbacke
4 Flag träkol
5 Flag afiliar
6 Flag ulv
7 Flag somier
8 Flag selvgod kar
9 Flag revolver
10 Flag enande
11 Flag glemt og tilgitt
12 Flag dempet tone
13 Flag kilo
14 Flag amaryllis
15 Flag hour
16 Flag bedrägligt förtroendeingivande
17 Flag offer
18 Flag ribbet

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Det engelske ordet for Å bøye verb 651 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3406 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 820 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1492 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4351 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5236 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5530 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4632 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5218 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9248 3 2019-01-21 15:13:34

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Siden ble generert på 0.1883 - sekunder.

mobiltelefon