logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for terrorisme:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norterrorisme
engallmenn [n]: terrorism
spaallmenn [n]: terrorismo [m]
sweallmenn [n]: terrorism
Wiki:Terrorisme, terrorangrep eller terroraksjon, blir vanligvis forstått som angrep (vold, trusler og lignende traumatiserende handlinger) rettet mot den sivile befolkning for å oppnå frykt hos befolkningen og reaksjoner fra denne befolkningens politiske ledelse. Det finnes en rekke ulike definisjoner på terrorisme, og forskjellige typer terrorisme har eksistert i uminnelige tider. Et betydningsfullt eksempel fra senere tid er angrepet mot World Trade Center i New York 11. september 2001.
Eksempel:
 1. Det er ikke arabisk terrorisme som er noen trusel mot det israelske samfunn - men våre egne terrorister, skrev en av Israels fremste utenrikskorrespondenter, Menahem Horovitz i Jerusalem Post nylig.
 2. Grensegangen til vold og terrorisme kan bli vanskelig å trekke.
 3. Importert terrorisme Det finnes velorganiserte terroristgrupper i andre deler av verden som forfølger sine målgrupper også i VestEuropa.
 4. En stigende frykt for terrorisme mot arabere har grepet israelske politiske og religiøse ledere efter at det nylig ble gjort forsøk på å angripe den største islamske helligdom i Jerusalem.
 5. De innbyrdes motstridende uttalelser har styrket den internasjonale terrorisme, og de avslører Det hvite hus som et spøkelsesskip som ingen har kommandoen over, hevdet Mondale under en valgturne i California ihelgen.
 6. Det var tydelig at gruppen hadde kontakter og kanaler til internasjonal terrorisme, sier Mikkel Eira.
 7. Dette inngår i et større internasjonalt mønster der kommunistland deltar i lovløse handlinger, som blant annet terrorisme og andre former for organisert vold mot lovlige regjeringer, sa Shultz.
 8. Dette krenker alle internasjonale normer for diplomatisk opptreden og er et ledd i den vedvarende statsstøttede terrorisme vi har sett fra Libya i mange måneder, uttalte Hughes.
 9. En innarbeidelse av internasjonale konvensjoner mot terrorisme i det amerikanske lovverk.
 10. Ett av de beste avskrekningstiltak vil være vissheten om at raske og effektive tiltak vil bli iverksatt mot dem som engasjerer seg i terrorisme, presiserte han.
 11. Hva er dette, hvis det ikke er terrorisme ? spør Reagans kritikere.
 12. Planene er det beste eksempel til nå på at USA vil slå hardt til mot terrorisme, skriver avisen, som viser til kilder i det amerikanske forsvarsdepartementet.
 13. Terrorisme er noe man finner blant sionister og kapitalister, sa Gadafi.
 14. Terrorisme i enhver form er frihetens fiende, fremholdt Shultz.
 15. Verdens lovlydige nasjoner må på den ene eller annen måte sette en stopper for den barbariske terrorisme, som truer grunnlaget for alt sivilisert liv.
 16. Vi har en stående vits om frykten for terrorisme her i Israel, forteller oberst Wartsman.
 17. Vi kan ikke bare kapitulere overfor denne type av terrorisme, fremholdt han under en valgturne i Iowa.
 18. Vi må ikke la oss true bort fra våre fredelige målsetninger av statlig støttet terrorisme, sa Reagan, og varslet et eget program for å bekjempe terrorismen verden over.
 19. Aftenposten presenterer idag den første av fire Temasider om terrorisme i VestEuropa.
 20. Aftenpostens stoff til temasidene om terrorisme er hentet fra samtaler med overvåkningsfolk, sikkerhetsagenter og polititjenestemenn.
 21. Alle tråder for den internasjonale terrorisme samlet seg faktisk i Beirut i PLOhovedkvarteret.
 22. Amerikanere og briter har lenge ført en meget hard kamp mot den internasjonale terrorisme generelt, og ikke minst slik den drives med åpen støtte fra makthaverne i Libya.
 23. Amerikanerne har nettopp fremmet forslag om en internasjonal datasentral i kampen mot terrorisme.
 24. Angående tiltak mot terrorisme uttalte Samaranch at de forebyggende tiltak telte mer enn utbygde vaktstyrker.
 25. Attentatet viser at det internasjonale samfunn må gjøre en kraftanstrengelse for å bekjempe terrorisme, sier utenriksministeren.
 26. Brandt som er organsisasjonens president, hevdet at krisen i MellomAmerika, høyt internasjonalt rentenivå, terrorisme og Den tredje verdens problemer var blant de sakene som skal drøftes idag og imorgen.
 27. Bulgarerne er de som er kommet dårligst ut av skriveriene omkring internasjonal terrorisme de siste årene.
 28. Både FN, EF, NATO og andre samarbeidsorganer ser i dag på terrorisme som en meget alvorlig, destabiliserende faktor.
 29. CIAs spesielle avdeling, Directorate of Operations, er utvidet gradvis gjennom lang tid, som en reaksjon på Sovjetstøttet terrorisme og andre hemmelige operasjoner, blir det opplyst.
Liknende ord:
engterrorism
spaterrorismo
sweterrorism
engterrorist
engterrorize
norterrorisere
norterrorist
Dine siste søk:
 1. terrorismeSiste søk

# Land Term
1 Flag incidental occurrence
2 Flag motanfall
3 Flag pintura guache
4 Flag blöta ner
5 Flag aguas inmundas
6 Flag run wild
7 Flag sedlighet
8 Flag lederske
9 Flag livrädd
10 Flag iblant
11 Flag prokonsul
12 Flag klø seg
13 Flag flesh wound
14 Flag gulch
15 Flag asilar
16 Flag swill
17 Flag burn off
18 Flag flojo

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1783 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6784 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1635 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5171 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5949 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.2064 - sekunder.

mobiltelefon