logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for toleranse:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
nortoleranse
engmekanisk [n]: tolerance
karakter [n]: broad-mindedness, tolerance, toleration
religion [n]: toleration
medisin [n]: tolerance
spamekanisk [n]: tolerancia [f]
karakter [n]: amplitud de criterio [f], tolerancia [f]
religion [n]: tolerancia [f]
medisin [n]: tolerancia [f]
swemekanisk [n]: tolerans
Synonymer:
 1. godkjennende
 2. storsinnet, tolerant
Wiki:Toleranse kommer fra det latinske tolerantia som betyr «det å tåle» eller «holde ut noe». I medisinen viser dette til evnen til å tåle bestemte medisinske behandligner, for eksempel legemidler eller giftstoffer, mens det i teknisk-faglige sammenhenger viser til hvor store avvik fra en norm som kan tillates, for eksempel i konstruksjonen av en motor eller et hus, uten at det konstruerte slutter å funksjonere. I en samfunnsmessig og politisk sammenheng kan toleranse derfor defineres som evnen og viljen til å tåle, altså leve med, de av andres meninger, holdninger og handlinger som man selv ikke aksepterer.
Eksempel:
 1. Det finnes ikke mye som er mer kristent her på jord enn å være sosialist, hevder han, men innrømmer dog at det gir god trening i toleranse å knele ved siden av folk som har stemt Kåre Willoch inn som statsminister.
 2. I følelsenes vold hører derfor til de - ikke mange - bøker som utfordrer til, som forlanger toleranse og forpliktende forståelse av oss.
 3. Små sidesprang kan true med å velte langvarige samliv, eller omfattende utroskap kan møtes av en rolig toleranse som ikke lar utroskapen rokke ved forholdet.
 4. Stikkordet for et pluralistisk samfunn er toleranse overfor den som tenker og handler annerledes enn flertallet.
 5. Alt dette satte sitt preg på hans medmenneskelighet, hans toleranse og hans rettlinjethet i forhold til de politiske motstanderne.
 6. Formålsparagrafen er motsigelsesfull når den samtidig fastslår at oppdragelsen skal være kristen og samtidig har med et ledd om å fremme åndsfrihet og toleranse.
 7. I alle våre festtaler slår vi oss på brystet og snakker om vår demokratiske toleranse, men når det kommer til stykket har Ola nordmann sannelig ikke noe mindre dømmesyke enn dem vi ellers er kvikke til å kritisere !
 8. Jeg har ikke tenkt tanken engang, sa Grøndahl som imidlertid fastholdt at kritikken mot Høyres skolepolitikk gjaldt at man ikke var villig til å oppfatte problemstillinger omkring toleranse, åndsfrihet og menneskerettigheter verden over, foruten å stille tilstrekkelige midler til opplæring av innvandrerbarn i utformingen av sin skolepolitikk.
 9. Men denne orden kan ikke begynne med mangel på toleranse.
 10. Selv om oppfatningen og holdningen i samfunnet på dette området har utviklet seg i retning av større toleranse og åpenhet, legger jeg til grunn at det ikke siden 1981 er skjedd noe som tilsier en større tilbakeholdenhet ved anvendelsen av straffelovens paragraf 135.
 11. Ved å ha pustet inn en viss mengde med smog i fire dager, viser pusteorganene en større toleranse overfor smogeffektene den femte og sjette dagen.
 12. Vi er heldige som får vår utdannelse i en tid da klær blir sett på med større toleranse enn for, selv om vi fremdeles betraktes som et slags Blag i kunstnerisk sammenheng her på skolen.
 13. Altså : når folk viser sin toleranse ved å finne det i orden at det fortelles om juleevangeliet i barnehavene - så utlegges det som tilslutning til kristen formålsparagraf !
 14. At det ikke er enighet i organisasjonen vår, er ikke urovekkende, men hvis det ikke er vilje til utstrakte kompromisser og velvillig toleranse både innenfor vår egen organisasjon og hos Tungesvik, kan vårt felles kristenhumanetiske verdigrunnlag være i fare.
 15. Barn skaper bevegelse og forandring, gir rom for åpenhet og toleranse.
 16. Barnas fremtidstro og toleranse mener hun skyldes måten de ble tatt hånd om av sine egne da de var i Terezin.
 17. Bærums befolkning er kjent for et høyt innsikts og kunnskapsnivå og er preget av vidsyn og toleranse, ja, til tider også av betydelig radikalisme.
 18. Da holder det ikke lenger med diffuse formuleringer om samfunnsånd og toleranse.
 19. Da jeg begynte å praktisere på en institusjon ifjor, var jeg veldig entusiastisk og idealistisk, men det er uhyggelig hvor fort pleiere glir inn i systemet og liksom ramler på plass i sin bås. jeg har lært mye av den måten folk er sammen på her, fullstendig uten tanke på bakgrunn og ytre forhold. jeg tror jeg kommer til å gå tilbake til skolen og institusjonen der jeg praktiserer med mye større toleranse og fellesskapsfølelse i forhold til pasientene...
 20. David Relfs gjennomreflekterte toleranse var ikke lett å spore hos alle hans trosfeller.
 21. De bygger på prinsipper om likeverd og rettferdighet, toleranse og medmenneskelighet.
 22. De felles etiske retningslinjer omhandler begreper som varsom kildebruk, toleranse, respekt for menneskers rase, livssyn og politiske oppfatning.
 23. De kommer hverandre tett inn på livet, og mener at det fremmer toleranse og respekt for hverandres egenart.
 24. De må ha evne til å skape kontakt, ha personlig selvkontroll, forståelse og toleranse for kulturelle egenheter.
 25. De som arbeider for situasjonsbetinget militærnekting, overskrider grensen for den toleranse som selv demokratiet kan tillate seg fordi dets rett til egen beskyttelse da settes i fare.
 26. Den toleranse som gir plass for det fremmedartede, det som er annerledes.
 27. Den åpnere livsstilen, en større toleranse og musikkformen har kanskje blitt annammet, men freds og kjærlighetslengselen er den samme ennå.
 28. Denne mangel på toleranse og respekt for andre kulturer og anderledes tenkende er dessverre ikke uvanlig, allikevel skal det stort mot til å uttale det så klart som Astrid Gjertsen har gjort.
 29. Det at vi møtes der, har gradvis ført oss videre i retning av mer toleranse og mer gjensidig forståelse.
 30. Det er besnærende når Arbeiderpartiets absurde likhetsfilosofi blir pakket inn og gitt merkelapper som selvstendighet, demokrati og toleranse.
Liknende ord:
engtolerance
spatolerante
swetolerans
engtolerable
engtolerant
engtolerate
nortolerant
Dine siste søk:
 1. toleranseSiste søk

# Land Term
1 Flag på aktuell teknologisk nivå
2 Flag falta
3 Flag empero
4 Flag uklarhet
5 Flag overensstemme
6 Flag gomme
7 Flag ovule
8 Flag voyeur
9 Flag avböja
10 Flag raid
11 Flag esel
12 Flag retning
13 Flag hockey
14 Flag finne på
15 Flag cooler
16 Flag påvirkning
17 Flag bilde
18 Flag röra

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 570 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 708 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1345 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8213 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2327 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2918 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5836 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6655 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1752 - sekunder.

mobiltelefon