logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for ubesvart:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok

Merk! Denne oversettelsen har blitt automatisk oversatt og venter på godkjennelse fra en profesjonell oversetter!

norubesvart
engallmenn [?]: unanswered
spaallmenn [?]: sin respuesta
sweallmenn [?]: obesvarade
Eksempel:
 1. 29. mai sendte ambassaden en note - som er forblitt ubesvart - til libyske myndighter med spørsmål om hvorfor skipet ble holdt tilbake.
 2. Den nye rapporten som er utarbeidet for energidepartementet av Energy Technology Support Unit, konkluderer med at mange vitenskapelige spørsmål i forbindelse med sur nedbørs skadevirkninger i Storbritannia og Europa forøvrig er ubesvart.
 3. Det avgjørende spørsmål som fortsatt står ubesvart, er om lukten av olje trenger gjennom asfalten.
 4. Det er et ubesvart spørsmål hvorfor ikke velferdssamfunnet Norge kan se seg råd til å prioritere slik at plastikkirurgi går hånd i hånd med det øvrige tilbudet til de mange kreftrammede som har et behov for hjelp - ikke bare til å redde nakne livet, men til å ha full glede av det i årene efter helbredelsen.
 5. Det er ett av de spørsmål som står ubesvart efter bystyrets behandling av den såkalte grå kortsaken i forrige møte.
 6. Det er imidlertid et ubesvart spørsmål om norsk lov og spesielt den norske sjømannslov, f. eks. vedrørende rett til avmønstring, også gjelder for disse sjøfolk.
 7. Det er mange spørsmål som er ubesvart i meldingen.
 8. Det lød greit nok på parolen, men spørsmålet var fremdeles ubesvart - hvordan får man tak i en tulling ?
 9. Det store spørsmål som står ubesvart efter den seks dager lange kapringen av det kuwaitiske flyet, er om iranske myndigheter var direkte innblandet.
 10. Dette beror utvilsomt mest på hensynet til aktualitet, idet erfaringene viser at både interpellasjoner - som gir anledning til en viss, bredere debatt om saken - og begrunnede spørsmål kan bli stående ubesvart svært lenge.
 11. Dette spørsmålet forble ubesvart.
 12. Dette tallet er trolig langt høyere, idet spørsmålet er forblitt ubesvart av syv fylker.
 13. Efter konserten - og spesielt Resurrection Band - sitter denne anmelder igjen med et ubesvart spørsmål ?
 14. Et annet ubesvart spørsmål er om Toms papirer, dersom de har ligget på loftet i Nedre Slottsgate 3, har forsvunnet før 1952.
 15. Et av de mange spørsmål som fortsatt står ubesvart, er hvordan ordningen skal finansieres.
 16. Et foreløbig ubesvart spørsmål er hva som vil skje i praksis hvis en bedrift efter flere år med utdelt overskudd får et underskudd.
 17. Et lignende brev til LO står ubesvart.
 18. Et ubesvart spørsmål er idag hva som vil skje med de store beløp publikum tok ut på mandag i tilfelle streik.
 19. Flere mennesker samlet seg rundt oss og spørsmålet forble ubesvart.
 20. Flere viktige spørsmål står ubesvart i utvalgets rapport.
 21. Hvordan dette skal skje, står i stor grad ubesvart efter gårsdagens debatt om Forsvarets langtidsplan frem mot 1989.
 22. I bystyret har spørsmål og interpellasjoner hatt en tendens til å bli stående ubesvart over lengre tid.
 23. Jeg håper vi snart kan få avklaring om de problemer som ennå står ubesvart når det gjelder finansieringen.
 24. Jeg lar spørsmålet foreløbig stå ubesvart.
 25. Mange spørsmål står fortsatt ubesvart om Sakharovs situasjon.
 26. Men hva det er som legger hovedstjernen i skygge så lenge - det er selv idag et ubesvart spørsmål.
 27. Om hvorvidt prof. Sundby er mer PRkåt enn andre professorer skal jeg la stå ubesvart.
 28. Om sjøfolk vil kjenne seg igjen, får her være et både ustillet og ubesvart spørsmål.
 29. Selv saker med romslige svarfrister kan bli liggende ubesvart på skrivebordet inntil de blir til hastesaker.
Liknende ord:
norubesvært
norubesvarlig
norubetalt
norubeseiret
noruberørt
norubekvem
norubestemt
Dine siste søk:
 1. ubesvartSiste søk

# Land Term
1 Flag influence
2 Flag regjere
3 Flag penal
4 Flag antagonism
5 Flag hobbyrum
6 Flag spesiell
7 Flag opptredende
8 Flag drage
9 Flag seilskip
10 Flag podiatrist
11 Flag furstlig
12 Flag plomb
13 Flag omplassere
14 Flag häda
15 Flag listless
16 Flag enervere
17 Flag veiledning
18 Flag sin expresión

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Poder 1333 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1573 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1831 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1558 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2178 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3563 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2225 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2553 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5027 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4927 0 2017-05-29 14:15:12

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Siden ble generert på 0.1630 - sekunder.

mobiltelefon