logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for utfall:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norutfall
engdiskusjon [n]: outcome, result, upshot
millitærisk [n]: sortie
spadiskusjon [n]: resultado [m]
millitærisk [n]: salida [f]
swediskusjon [n]: utfall
Synonymer:fasit, ja, javel, jo, konklusjon, konsekvens, løsning, motinnlegg, motstykke, nei, parallell, replikk, respons, resultat, svar, tilbakemelding, tja
Avledede ord:gjøre et utfall, utfalle, gjøre utfall
Eksempel:
 1. Åpningsrundene går i favør av Foss, men det endelige utfall kan ingen idag tippe.
 2. De gjentatte utfall mot USA og NATOalliansen behøver ikke å bety annnet enn at Moskva trenger tid.
 3. Den konkrete sak fra Holmestrand kan jeg ikke kommentere utover å beklage det tragiske utfall.
 4. Det er også grunn til å minne om at samer gjennom århundrer har vært gjenstand for undertrykkelse og rasistiske utfall fra såvel svensker som nordmenn.
 5. Det er trist og skuffende at Gromyko nok en gang gir til beste en forvrengning av historien, sa utenriksminister George P. Shultz om de nye utfall mot USA og NATO alliansen.
 6. Et trekk som skulle bli avgjørende for kveldens utfall.
 7. Hadde ikke hunden funnet 88åringen så raskt, ville leteaksjonen ha fått et langt alvorligere utfall. - Farraqs sporsøking førte til at vi lyktes, sier politifullmektig Ole Petter Parnemann.
 8. Jeg kan trygt si at den muntlige prosedyre har meget stor, ofte avgjørende betydning for sakens utfall.
 9. Men selv om sakens utfall var gitt på forhånd, betyr ikke det at den var bortkastet - fordi Høyesteretts utførlige dom har kastet lys over mange uklare spørsmål, og dommen vil ha varig verdi, heter det i artikkelen.
 10. Og nå har Husseins utfall utløst en indignasjonsbølge som fjerner ethvert håp om at flertallet på Capitol Hill vil gå med på å forsyne Jordan med de våpen Reagan har lovet kong Hussein, blir det sagt.
 11. Resultatet er klart i henhold til vedtektene, men det er klart at det organisasjonspolitisk ikke er noe heldig utfall, sier sekretariatsleder Rolf Viggen i Vernepleierforbundet.
 12. Skarpt utfall mot president Reagan.
 13. Vi har mest uorganisert arbeidskraft og kommer ikke til å stenge denne helg, uansett utfall, sier direktør DagRunar Pedersen ved Beito Høyfjellshotell.
 14. Willoch sier på sin side at meldingen inneholder flere utfall mot norske myndigheter som mange i ambassaden må vite er uriktige.
 15. ARBEIDERPARTIETS talsmenn kom med en rekke heftige utfall i gårsdagens debatt.
 16. Aftenposten benytter flere urikige opplysninger for å begrunne sitt utfall mot Naturvernforbundet.
 17. Alle lumske utfall både mot Filharmonien og Jansons tjener ikke til annet enn undergraving av vårt eget utrygge musikkliv.
 18. Allikevel er det få som tror, uansett varighet eller utfall av konflikten, at Arthur Scargill kan sikre 180 000 arbeidsplasser i grubeindustrien.
 19. Andre avfeier Mondales aggressive utfall som like billige som desperate.
 20. Andre britiske politikere beskyldte henne for å være Reagans puddel og at hun bare gjentok og forsterket hans utfall mot SovjetUnionen.
 21. Arbeiderpartiets Guttorm Hansen og Einar Førde erklærte seg straks tilfreds med utenriksministerens ord, som de mente sto i kontrast til andre Høyrerepresentanters utfall mot Arbeiderpartiet i denne saken.
 22. Arbeiderpartiets ledelse kommer med skarpe utfall mot retten til å trekke fra gjeldsrenter på selvangivelsen.
 23. Assisterende overlege, gynekologen Jarl Kahn, som har delegert ledelsen av prøverørsbarnet i Trondheim, understreket at det ved metoden som tirsdag har fått et så gledelig utfall, ikke har vært tale om å bruke annet enn sæd fra andre enn ektemannen, enten mellom ektepar eller fast samboende.
 24. Avisen finner Balstads reaksjon merkelig og dramatisk og poengterer at Bjørn Balstad vet like godt som noen at det ligger marginer for feilberegninger innebygd i målingene alle institutter opererer med, og tar man dette i betraktning, gir denne ene meningsmålingen ingen grunn til slike utfall som vi nå har registrert.
 25. Bakgrunnen for Jumblatts siste utfall mot Gemayel er en helikopterulykke som fant sted i forrige uke.
 26. Bakgrunnen for Lehmanns kraftige utfall mot Arbeiderpartiet er formannskapsvedtaket om trafikksanering i indre by vest og formannskapsflertallets avvisning av søndagsåpne forretninger i Oslo i desember.
 27. Beboerne vil da selv bestemme om mellomlegget skal betales for å hindre et slikt utfall.
 28. Begge selskaper risikerer bøter i millionklassen, hvis kommisjonen velger å slå hardt til, men på norsk hold i Brussel regner man med at såvel Statoil som Borregaard står i en stilling som gjør et slikt utfall urimelig og lite sannsynlig.
 29. Billedkunsten har efter mange utfall og eksperimenter funnet tilbake til maleriet.
 30. Blant annet derfor kunne det populistiske Landsbygdpartiet bli riksdagsvalgets suverene vinner efter å ha ført en valgkamp på korrupsjonsanklager og andre skarpe utfall mot de etablerte konsensuspartiene.
Resultater funnet i svensk ordbok
sweutfall
engdiskussion [n]: outcome, result, upshot
millitærisk [n]: sortie
nordiskussion [n]: utfall
spadiskussion [n]: resultado [m]
millitærisk [n]: salida [f]
Synonymer:
 1. anfalla, överfalla, anstormning, anfall, angrepp, framstöt
 2. konklusion, utslag
Avledede ord:göra ett utfall, utfalla
Wiki:Ett utfall är ett begrepp inom sannolikhetsteorin, och betecknar resultatet av ett slumpmässigt försök. En samling utfall kallas för en händelse. Mängden av alla möjliga utfall i ett visst försök eller dylikt kallas utfallsrum.
Liknende ord:
sweutfalla
norutfalle
norutall
sweutfart
sweuttala
sweuttal
norutfart
Dine siste søk:
 1. utfallSiste søk

# Land Term
1 Flag vagnmakare
2 Flag restauration
3 Flag slick
4 Flag montere filsystemet
5 Flag ekvator-
6 Flag ahuecarse
7 Flag treffe en avgjørelse
8 Flag hullete
9 Flag självtillräcklig
10 Flag ocarina
11 Flag marokkansk
12 Flag suspicaz
13 Flag offentlig byggnad
14 Flag nansa
15 Flag stolt
16 Flag monitoring
17 Flag ringast
18 Flag vädra

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Det engelske ordet for Å bøye verb 588 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3284 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 769 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1441 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4309 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5193 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5482 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4586 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5172 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9191 3 2019-01-21 15:13:34

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Siden ble generert på 0.1694 - sekunder.

mobiltelefon