logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for uthule:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
noruthule
engallmenn [v]: gouge, undermine
spaallmenn [v]: socavar
sweallmenn [v]: urholka
Eksempel:
 1. Er slike fullmakter nå i ferd med å uthule Statens lønnspolitikk ?
 2. Er vi iferd med å uthule det som mer enn noe annet gjør oss til mennesker sproget ?
 3. Store årskull og økonomiske prioriteringer må ikke uthule prinsippet i Grunnlovens paragraf 109 om almen verneplikt, presiserer Lunde.
 4. Vi må på det sterkeste advare mot forsøkene på å uthule verneplikten, poengterte Bjørn Stordrange på VestAgder Høyres årsmøte lørdag.
 5. AUFs standpunkt til situasjonsbestemt militærnekting rimer overhodet ikke med oppfordringen fra Egil Knutsen om ikke å uthule verneplikten.
 6. Bidrar nye efterforkningsmetoder til å uthule viktige rettsprinsipper ?
 7. De går jo nærmest ut på at Regjeringen har følgende mål : å uthule vårt helse og sosialvesen og gjøre det vanskeligst mulig for folk flest.
 8. Det blir en umulig arbeidssituasjon for helsearbeidere generelt og vil nok dessverre utarte og uthule de etiske grunnverdier for vår helse / sosialomsorg.
 9. Det har i lengre tid vært uformell kontakt mellom etatene om et samarbeide på de nye områder som er i ferd med å uthule etatenes tradisjonelle monopoler.
 10. Det ville være å uthule hele vernepliktsbegrepet, fremholder stortingsrepresentant Per HysingDahl overfor Aftenposten i forbindelse med den pågående debatt om verneplikten.
 11. Det ville være å uthule vernepliktsbegrepet.
 12. Dette betyr at lærerne kan bli tvunget til å gi opplysninger av følsom karakter om enkeltelever, opplysninger som eleven har gitt i fortrolighet, sier landsstyret, som mener paragrafen vil uthule taushetsplikten og dermed svekke tilliten mellom lærer og elev og mellom skole og foresatt.
 13. Dette kan medvirke til å uthule de samme regler og dermed på sikt svekke respekten for det system som er bygget opp.
 14. En slik religionsfrihet innen et trossamfunn ville fullstendig uthule trossamfunnets egenart og skape pluralisme som ikke var til å leve med.
 15. Formannskapet i Oslo vedtok onsdag å anbefale forskrifter som ikke skal uthule legenes henvisningsplikt.
 16. Høyrepolitikeren påpeker faren ved at et privatisert helsevesen kan uthule det offentlige tilbud.
 17. Nilsen fråtser i Oslos nye NATOsender, som med mild hjernevask, moteriktig musikk og avdempet propaganda påstås å uthule vår nasjonale egenart 24 timer i døgnet.
 18. Særlig talere fra Arbeiderpartiet gikk heftig imot de fleste endringene i loven, og saksordføreren Thorbjørn Berntsen mente at det i vesentlig grad bidro til å uthule sentrale bestemmelser i loven.
 19. Venstre gjorde dette fordi man ikke ønsket å bli tvunget inn i et voteringsmønster som skulle presse partiet til å forlate sin motstand mot å uthule Markagrensen.
 20. Arbeiderpartiet vil uthule den almindelige verneplikt, men er fortsatt helt ute av stand til å fortelle hvor langt de vil gå.
 21. Denne kan ikke omgjøres til transportable verdipapir på Oslo Børs av folk som på møte i selveste Oslo Journalistlag innrømmer at de er villige til å uthule den redaksjonelle frihet, tordnet han.
 22. Dersom StorebrandNordens fremgangsmåte er akseptabel, vil antagelig enhver arbeidsgiver ved å disponere taktisk korrekt, kunne uthule oppsigelsesvernet i arbeidsmiljøloven.
 23. Det hull Steenstrup åpenbart håper skal uthule dagens straffeutmålingsnivå er således ikke tilstede.
 24. Ekspertgruppen understreker at dette punktet i sosialpakten pålegger landene å få til familiegjenforening så langt det er mulig og at bestemmelsen ikke gir adgang til å innføre restriksjoner som vil uthule denne forpliktelsen.
 25. Et slikt kjempeprosjekt som Thon nå planlegger, vil ytterligere befeste denne utviklingen og uthule dette boligområdet enda mer.
 26. Forsvarforeningen fastslår i forbindelse med spørsmålet om situasjonsbetinget, politisk militærnektelse, at å utvide retten til fritagelse til grupper som har generell uvilje mot eller er uenig i vårt lands forsvarspolitikk, vil uthule den like fordeling av byrder og rettigheter som blir tilstrebet i vårt samfunn.
 27. Jeg ser imidlertid en fare for at den lange køen av ventende vernepliktige vil bli forsøkt brukt som argument for å uthule den demokratiske og vesentlige delen av det norske forsvarsfellesskapet.
 28. Landsforeningen understreker at avgiften nå har nådd et nivå hvor den er i ferd med å uthule Norges konkurransemessige fortrinn på energisiden.
 29. Per Eggum Mauseth forklarte partiets motstand med at SV prinsipalt er imot monothonkapitalismen, og mente at Thons planlagte mediakoloss vil uthule boligområdet.
 30. Representantskapet motsetter seg ethvert forsøk på å uthule hovedavtalens bestemmelser på dette punkt.
Liknende ord:
noruthule
norutdele
noruthaler
norutholde
noruthole
noruthullet
noruthus
Dine siste søk:
 1. uthule


Uthule ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) uthule
Gerundio: uthulende
Partisipp: uthult
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  uthuler
 • du
  uthuler
 • han
  uthuler
 • vi
  uthuler
 • dere
  uthuler
 • de
  uthuler
8. Presens perfektum
 • jeg
  har uthult
 • du
  har uthult
 • han
  har uthult
 • vi
  har uthult
 • dere
  har uthult
 • de
  har uthult
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  uthulte
 • du
  uthulte
 • han
  uthulte
 • vi
  uthulte
 • dere
  uthulte
 • de
  uthulte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde uthult
 • du
  hadde uthult
 • han
  hadde uthult
 • vi
  hadde uthult
 • dere
  hadde uthult
 • de
  hadde uthult
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal uthule
 • du
  vil/skal uthule
 • han
  vil/skal uthule
 • vi
  vil/skal uthule
 • dere
  vil/skal uthule
 • de
  vil/skal uthule
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha uthult
 • du
  vil/skal ha uthult
 • han
  vil/skal ha uthult
 • vi
  vil/skal ha uthult
 • dere
  vil/skal ha uthult
 • de
  vil/skal ha uthult
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle uthule
 • du
  ville/skulle uthule
 • han
  ville/skulle uthule
 • vi
  ville/skulle uthule
 • dere
  ville/skulle uthule
 • de
  ville/skulle uthule
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha uthult
 • du
  ville/skulle ha uthult
 • han
  ville/skulle ha uthult
 • vi
  ville/skulle ha uthult
 • dere
  ville/skulle ha uthult
 • de
  ville/skulle ha uthult
Imperativ
bekreftende
 • du
  uthul!
 • vi
  La oss uthule!
 • dere
  uthul!
Nektende
 • du
  ikke uthul! (uthul ikke)!
 • dere
  ikke uthul! (uthul ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag wooden shield
2 Flag ifrån sig
3 Flag guise
4 Flag skeptiker
5 Flag statshemlighet
6 Flag doctor up
7 Flag drawing room
8 Flag øy
9 Flag bestikk
10 Flag brown
11 Flag sticka
12 Flag estimable
13 Flag supply
14 Flag tuppkyckling
15 Flag besatt
16 Flag shake
17 Flag glida ner
18 Flag bin

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 570 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 708 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1345 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8213 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2327 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2918 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5836 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6655 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1782 - sekunder.

mobiltelefon