logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for utilsiktet:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norutilsiktet
engavsikt [a]: unintentional, involuntary
tilfeldig [a]: accidental, coincidental, fortuitous, adventitious [formal]
spaavsikt [a]: involuntario, no intencional
tilfeldig [a]: accidental, casual, fortuito
sweavsikt [a]: ouppsåtlig
Eksempel:
 1. (En konsekvens av dette er at nordboer - helt utilsiktet - alltid vil kunne bortvises.
 2. Samtidig kan private monopoldannelser føre til utilsiktet makt og økonomisk gevinst i fremtiden, og de kan skape vanskeligheter for brukerne når det gjelder priser og tilbud.
 3. Argumenter mot realrenteprinsippet kan være at tiltaket vil representere en meget vidtgående endring for den enkelte skatteyder, det vil innebære administrative problemer å praktisere ordningen og at realbeskatning vil kunne innebære en utilsiktet skatteskjerpelse for bl.a. personlig næringsdrivende.
 4. Bakgrunnen for forslaget om realbeskatning er at de nominelle tallstørrelser som inngår i dagens beskatnings og fradragsregler innebærer at prisstigningen påvirker skattesystemet på en utilsiktet måte.
 5. Da noen har gitt en tolkning av dette bilde som var utilsiktet, vil jeg beklage uttrykksmåten.
 6. De foreløbige tall tyder på at utilsiktet abort kan forekomme hos så mange som 4 % av dem som får utført undersøkelsen.
 7. De kan av denne grunn bli utløst utilsiktet i en spent situasjon.
 8. Den marginale effekten, som skal utjevne inntektsforskjellene, kan derfor ikke sies å være en urimelighet eller en utilsiktet virkning.
 9. Dermed kan det oppstå en ny utilsiktet virkning.
 10. Det er en utilsiktet virkning av mange års mangelfull bypolitikk.
 11. Det er høyst beklagelig om verneinteressene skal settes opp mot hverandre slik Aftenposten, muligens utilsiktet, legger opp til i lederartikkelen.
 12. Det er viktigere å redusere faren for utilsiktet opptrapping enn å øke avskrekkingen ved å spille på frykt for bevisst opptrapping.
 13. Dette er en utilsiktet virkning av de nye reglene, som ikke diskuteres i stortingsmeldingen.
 14. Dr. Posen viser til at problemene med en utilsiktet / ukontrollert opptrapping som kan føre over i en konflikt med bruk av atomvåpen er større på Nordflanken enn i SentralEuropa.
 15. En annen utilsiktet virkning kan bli at representanter for det overrepresenterte kjønn alltid risikerer å bli stilt bak, uansett hva vedkommende har gjort for å kvalifisere seg.
 16. En utilsiktet bieffekt er at NATOlandene også får trening.
 17. En utilsiktet konsekvens vil da bli at beboerne danner selveierboliger og går ut av boligkooperasjonen hvis de finner det ønskelig, sier Lilleholt.
 18. En utilsiktet opptrapping av en konflikt kan også utvikle seg fra det stadig mer uklare skille mellom hva som kan oppfattes som offensive og defensive handlinger.
 19. Endelig tar jeg med en som utilsiktet virkning at bruk av kvoteringsbestemmelser ved ansettelse i lederstillinger kan innebære fare for at lederskiktet blir enda mer skjevt sosialt rekruttert enn tilfellet er i dag.
 20. Et lite problem som kan oppstå i forbindelse med den såkalte variable merkingen, er det som skjer når en vare utilsiktet krysser landegrensene.
 21. Finland har inngått en avtale med SovjetUnionen om at personer som utilsiktet har krysset grensen, raskt kan sendes tilbake til sine respektive hjemland.
 22. For forkjemperne for en radikal kjønnsrolleideologi antar jeg det må fortone seg som et tankekors at kvoteringsbestemmelser som de er opptatt av å bruke, kan få en slik utilsiktet virkning.
 23. For tre år er dette uriktig bokført, men Brudevold hevder at det er skjedd utilsiktet.
 24. For å kunne gjøre dette, kan vi ikke la det sive ut ressurser som er utilsiktet utover det regelverket legger opp til, sier statsråden.
 25. Gjøres det nok for å sikre at NATOs planer for konvensjonell krigføring på Nordflanken ikke leder over i en utilsiktet og ukontrollert opptrapping av krigshandlinger med tidlig innsats av atomvåpen fra Sovjets side ?
 26. Han finner at mulighetene for en utilsiktet opptrapping med bruk av atomvåpen er uakseptabelt høy.
 27. Han ser for seg tre problemområder som både enkeltvis og tilsammen kan trekke i retning av utilsiktet opptrapping - en utvidelse av krigshandlingene som hverken er planlagt eller ønsket.
 28. Her forefinnes en uønsket og utilsiktet situasjon som gjør dette anlegget mindre interessant i en generell diskusjon om forholdsregler mot grunnvannsenkninger.
Liknende ord:
norutilsiktelig
engutilities
norutillatt
sweutsikt
sweutom sikte
sweuteslutet
engutility
Dine siste søk:
 1. utilsiktetSiste søk

# Land Term
1 Flag runde
2 Flag bacanal
3 Flag dyrking
4 Flag sing
5 Flag abusing
6 Flag vas
7 Flag argumentera
8 Flag något
9 Flag cherries
10 Flag absorberende middel
11 Flag funksjonsdyktig
12 Flag iterate
13 Flag project
14 Flag rost
15 Flag traveling
16 Flag finish
17 Flag murverk
18 Flag Bulgaria

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Poder 1535 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1808 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2073 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1757 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2369 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3838 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2404 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2772 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5314 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5115 0 2017-05-29 14:15:12

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Siden ble generert på 0.1680 - sekunder.

mobiltelefon