logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for utrede:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norutrede
engvitenskap [v]: research
analysere [v]: analyze, examine
spavitenskap [v]: investigar
analysere [v]: analizar, examinar, inspeccionar
swevitenskap [v]: utreda
Synonymer:avdekke, avklare, avslutte, avsløre, bringe rede i, finne ut av, få rede på, kaste lys over, klargjøre, klarne, løse, nøste/rulle opp, oppklare
Avledede ord:utreder, saksutreder
Eksempel:
 1. Alternativ Framtidprosjektet har som siktemål å utrede en mulig nordisk modell for et fremtidig samfunn hvor sosiale mål, miljø og ressursansvar er sterkt prioritert.
 2. Å utrede spørsmål om eiendomsskatt i Bærum er uaktuelt, var i klartekst Høyres svar.
 3. Byplankontoret har fått til oppgave å utrede to områder i Oslo med sikte på nye kolonihaver.
 4. Det bør nedsettes et utvalg som kan utrede hva det faktisk koster å gi barnet skikkelig levestandard.
 5. Det er klart at vi har merket oss samferdselsministerens uttalelse, og alternativet med å utrede hva kostnadene av en forsert utbygging vil komme på vil bli tillagt øket vekt når Televerkets styre og administrasjon skal vurdere alternative løsninger.
 6. Det kan iallfall ikke være noen grunn til å la være å utrede forslaget, sier Hoel til Aftenposten.
 7. Efter 100 år med denne ordning krever vi at det snarest mulig blir oppnevnt et offentlig utvalg til å utrede og fremme forslag til en ny politiordning som blir slik at vi får en demokratisk, effektiv og moderne oppbygning, sier et samlet landsmøte.
 8. Førsøker vi å få igjennom samfunnsnyttige, positive tiltak i bydelen, bruker kommunen mange år på å utrede saken.
 9. Jeg skal nå utrede kvinners muligheter til sysselsetting i oljesektoren - når oljeutvinningen igangsettes i NordNorge.
 10. Justisdepartementet bør opprette et utvalg som skal utrede spørsmålet om reaksjoner overfor aviser og andre medier som begår overgrep mot enkeltpersoner, sier professor dr. juris Anders Bratholm til NTB efter frifinnelsen av den tidligere leder for Nordisk Barnefond, Helge Nordahl.
 11. Men det er et stykke vei fra å utrede mulighetene til å fremlegge det man kan kalle konkrete planer, sier VGs ansvarlige redaktør Andreas Norland.
 12. På den ene side nedsettes det grupper til å utrede fremtidige oppgaver og funksjoner i tråd med stortingsvedtak.
 13. På teknisk side bør man i første omgang utrede en hensiktsmessig samarbeidsform for verksteddrift, innkjøp og teknisk utvikling.
 14. Vi holder nå på med å utrede hvilke kjemiske midler og avgasser som finnes i slike arbeidsmiljøer.
 15. Vårt departement kommer til å utrede saken, men det er ingen hemmelighet at vi frykter et nytt utvannet, uoversiktlig system som vil være meget vanskelig å administrere - og forstå for dem som søker lån.
 16. utrede innholdet og omfanget av det forvaltningsmessige ansvar i kommunen generelt og i sosialforvaltningen spesielt og beskrive hvordan dette ansvar fordeles mellom forvaltningens politiske og administrative deler - herunder også fordelingen mellom de ulike forvaltningsnivåer...
 17. Administrasjonene ble bedt om å utrede saken.
 18. Administrerende direktør Helge Asdahl i Sparebankforeningen opplyser at de nylig har avsluttet arbeidet med å utrede gebyrspørsmålet.
 19. Arbeiderpartiet går imot lovendringer, mens Venstre vil at Skattekommisjonen skal utrede saken nærmere.
 20. Arbeidsgiverne gikk imot å innføre dette nå da de mente det dreier seg om en ren arbeidstidsforkortelse, men gikk med på å utrede en slik ordning.
 21. Av disse kan man for eksempel ikke utrede hvor mange som helt har oppgitt håpet om å få jobb og i det minste selv betrakter seg som slått ut.
 22. Av særlig betydning er den årlige ICUSkonferansen hvor flere hundre ledende vitenskapsmenn fra hele verden kommer sammen for å utrede vitenskapenes felles verdigrunnlag.
 23. BBC har bedt om en 41 prosent økning i lisensen fra mars neste år, men regjeringen skal ikke være innstilt på en så drastisk forhøyelse, og mener BBC må utrede reklamealternativet.
 24. Bakgrunnen for at NordPoolen ba om en utsettelse er at selskapet først ønsket å utrede en eventuell samordning med NorCargo, meldte Norges Handels og Sjøfartstidende onsdag.
 25. Bergen Banks tidligere toppsjef Finn B. Henriksen skal lede en arbeidsgruppe som skal utrede de praktiske og formelle sider ved en samordning av Bankinspeksjonen og Forsikringsrådet til en tilsynsetat under Finansdepartementet.
 26. Bystyret påla under budsjettbehandlingen i desember rådmannen å utrede muligheten til å spare på husleie med blant annet å overføre virksomheter til kommunale bygninger.
 27. Da vil man utrede raskt hva pengene skal brukes til, istedenfor som Regjeringen - som opprinnelig foreslo at hele overskuddet skulle gå rett inn i statskassen uten å være øremerket til noe formål.
 28. De borgerlige partier har bedre kommuneadministrasjonen utrede spørsmålet om hvorvidt bompengefinansering kan brukes til å finansiere andre deler av Oslos hovedveisystem, mens de sosialistiske partier foretrekker kjørepenger og soneavgift som alternativ finansieringsform.
 29. De minner om at statsråd Kjell Magne Bondevik har tatt initiativ til å utrede voksenopplæringens fremtid og mener man bør avvente resultatet av dette før ytterligere nedskjæringer finner sted.
 30. De vil utrede spørsmålet om et fellesnordisk data og informasjonssystem for narkotikasaker med sikte på et bedre beslutningsunderlag for å bekjempe narkotikaproblemer.
Liknende ord:
sweutreda
norutbredt
norutdele
norutedo
norutferde
norutgreie
norutlede
Dine siste søk:
 1. utrede


Utrede ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) utrede
Gerundio: utredende
Partisipp: utredet
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  utreder
 • du
  utreder
 • han
  utreder
 • vi
  utreder
 • dere
  utreder
 • de
  utreder
8. Presens perfektum
 • jeg
  har utredet
 • du
  har utredet
 • han
  har utredet
 • vi
  har utredet
 • dere
  har utredet
 • de
  har utredet
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  utredet
 • du
  utredet
 • han
  utredet
 • vi
  utredet
 • dere
  utredet
 • de
  utredet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde utredet
 • du
  hadde utredet
 • han
  hadde utredet
 • vi
  hadde utredet
 • dere
  hadde utredet
 • de
  hadde utredet
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal utrede
 • du
  vil/skal utrede
 • han
  vil/skal utrede
 • vi
  vil/skal utrede
 • dere
  vil/skal utrede
 • de
  vil/skal utrede
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha utredet
 • du
  vil/skal ha utredet
 • han
  vil/skal ha utredet
 • vi
  vil/skal ha utredet
 • dere
  vil/skal ha utredet
 • de
  vil/skal ha utredet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle utrede
 • du
  ville/skulle utrede
 • han
  ville/skulle utrede
 • vi
  ville/skulle utrede
 • dere
  ville/skulle utrede
 • de
  ville/skulle utrede
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha utredet
 • du
  ville/skulle ha utredet
 • han
  ville/skulle ha utredet
 • vi
  ville/skulle ha utredet
 • dere
  ville/skulle ha utredet
 • de
  ville/skulle ha utredet
Imperativ
bekreftende
 • du
  utred!
 • vi
  La oss utrede!
 • dere
  utred!
Nektende
 • du
  ikke utred! (utred ikke)!
 • dere
  ikke utred! (utred ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag grillarse
2 Flag vide ut
3 Flag ahorcado
4 Flag hold firm
5 Flag convertir
6 Flag bounteous
7 Flag entromparse
8 Flag sosialist
9 Flag incest
10 Flag necesidad fundamental
11 Flag slumkvarter
12 Flag symmetri
13 Flag dum
14 Flag paipay
15 Flag detener
16 Flag storartad
17 Flag kilen
18 Flag pensjonere

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 545 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2440 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2166 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2754 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5684 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6501 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7007 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1873 - sekunder.

mobiltelefon