logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for ve:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norve
engfølelser [n]: woe [literature]
spafølelser [n]: pesar [m]
swefølelser [n]: ve
Synonymer:klagende, klagemål
Eksempel:
 1. Men den gang ble toryene akseptert som et parti med hele nasjonens ve og vel i tankene.
 2. Det at Willoch i høst reiste til Stavanger for å besøke Statoil, var et helt klart tegn fra statsministerens side for å vise at Regjeringen er interessert i bedriften og dens ve og vel.
 3. Det var dengang man skulle holde munn og gjøre sitt arbeide uten tanke på pasientens sosiale ve og vel.
 4. Nei, men jeg har vært med i Høyresammenheng i 1015 år og føler for partiets ve og vel.
 5. Oppkjøp vil skje i situasjoner hvor ledelsen i selskapet har tenkt for mye på andre ting enn aksjonærenes ve og vel.
 6. Som møteplass for utveksling av nye ideer og erfaringer, er kurset utvilsomt en suksess, sier arkitekt MNAL Knut Einar Larsen, som har det praktiske ansvar for kurset og som sørger for de enkeltes ve og vel med stor omtanke.
 7. Bilen, som opprinnelig hadde svensk registreringsnummer LZU 869, er siden blitt utstyrt med norsk registreringsnummer VE 35713.
 8. De øvrige 25 er staben Skiforbundet nå har pekt ut for å ivareta de aktives ve og vel under vinterens høydepunkt i den østerrikske alpebyen.
 9. Den efterlyste Audien er stjålet i Sverige, men siden utstyrt med registreringsnummer VE 35713.
 10. Den største hindring for å nå disse målene vil være de profesjonelle personer som lever av helseydende næringer og som fremholder sin egen eksistens som avgjørende for pasientenes ve og vel.
 11. Dessuten er de vanligvis så opptatt av sine nærmestes ve og vel at det går på bekostning av deres egen helse.
 12. Dessuten la han til at når hun snakker om Storbritannia synes hun å være mer opptatt av en liten gruppe immigranters fordommer, enn av flertallet av sine egne undersåtters ve og vel.
 13. Det er veien det gjelder, ikke hans eget eller vennenes personlige ve og vel, sier han.
 14. Disse krefter mener at hovedstyret alfor lenge har latt administrerende direktør foreta forretningsmessige disposisjoner som har vært i strid med bedriftens ve og vel.
 15. Disse to institusjonene fremstilte han som kynisk hardkokte kapitalistinstitusjoner som nærmest gir blaffen i ulandenes ve og vel.
 16. Flere av disse vil være blant foredragsholderne på kurset, bl.a. vil Hildur Ve forelese om kvinners forhold til sine venninner, Nina Karin Monsen vil ta for seg temaet kvinneroller, Tone Borchgrevink tar opp mordatterforholdet, og Bjørg Aase Sørensen vil diskuter fellesskapet mellom kvinner på arbeidsplassen.
 17. For det flertall i folket, som til tross for sine solide partipolitiske ankerfester er opptatt av landets ve og vel og lar nasjonale interesser gå foran partiet, når - når det kreves - så har denne bredere enighet om forsvar og sikkerhet blitt hilst med glede, slik den også er blitt i NATO, sa Benkow.
 18. For det flertall i folket som til tross for sine solide partipolitiske ankerfester er opptatt av landets ve og vel og lar nasjonale interesser gå foran partiet, når det kreves - så er den bredere enighet om forsvar og sikkerhet blitt hilst med glede, slik den også er blitt det i NATO.
 19. For ham var kollegers ve og vel viktigere enn alt annet, og som talsmann for dansesporten og dens utvikling var han rettlinjet og konstruktiv.
 20. For her kommer en sovjetisk film som bekymrer seg for direktørers - og ikke partikommissærers eller traktorers - ve og vel.
 21. Gjennomgangstonen i innlegget er at vi som kjemper for vern av Østmarka er fæle egoister, i motsetning til de som tenker på boligområdenes ve og vel.
 22. Han er med andre ord ikke først og fremst opptatt av personen Steffen Tangstads ve og vel.
 23. Han uttaler seg i begeistrende ordelag om Stavangerområdet, hvor han har vært, og han levner ikke tvil om at Ekofisk virkelig betyr noe for Bartlesvilles ve og vel.
 24. Helga Vengbo tok først og fremst noen kurser - for å prø ve seg.
 25. Helt fra John Weslyes dager har dette resultert i et sterkt ansvar for våre medmenneskers ve og vel.
 26. Hensynet til besetningens ve og vel og mye trafikk i isfarvann med redusert hastighet taler også for en slik anskaffelse, sier han.
 27. Hovedstadens spesielle storbyproblemer er usedvanlig godt dokumentert blant annet i Byforskningsprogrammet, som ble ledet nettopp av Bernt H. Lund, og både regjering og storting viser økende vilje til å erkjenne sitt ansvar for hovedstadens ve og vel.
 28. Hun henviste til at den tradisjonelle skyldfølelsen for mange yrkeskvinner ikke lenger dreier seg om barnas ve og vel.
 29. I august utgir forlaget bl.a. romanen 1984 - og så Colosseum av Vivian Ve, som tar opp tråden der Georg Orwell sluttet.
 30. Ikke blir han grepet av de politiske ideologers omsorg for hans ve og vel.
Resultater funnet i svensk ordbok
sweve
engfølelser [n]: woe [literature]
norfølelser [n]: ve
spafølelser [n]: pesar [m]
Synonymer:klagorop, stönande, klagande, klagosång, klagan
Liknende ord:
engvet
engvex
norved
norveg
norvei
norvel
norven
Dine siste søk:
 1. veSiste søk

# Land Term
1 Flag lokalitet
2 Flag male
3 Flag comedido
4 Flag skråsnitt
5 Flag tenke på noe
6 Flag kontrakt
7 Flag simplificación
8 Flag sälja sin andel i ett företag
9 Flag melkebudeie
10 Flag aferrarse
11 Flag koronar-
12 Flag tankegang
13 Flag proppfull
14 Flag brusa
15 Flag beskadigelse
16 Flag säckväv
17 Flag incumbir
18 Flag graduere

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 381 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 530 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1172 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2426 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7884 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2153 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2739 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5670 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6485 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6992 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2018 - sekunder.

mobiltelefon