Engelsk-Norsk oversettelse av parcel

Oversettelse av ordet parcel fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

parcel på norsk

parcel
postal servicesubst. pakke [n]
  propertysubst. tomt [u]
Synonymer for parcel
Avledede ord av parcel
Anagram av parcel
Eksempler med oversettelse
Are you going to send this by parcel post?
Liknende ord

 
 

Definisjoner av parcel
subst.
1. parcel - the allotment of some amount by dividing something; "death gets more than its share of attention from theologians"
  portion, share
  apportioning, apportionment, parceling, parcelling, allotment, assignation, allocation the act of distributing by allotting or apportioning; distribution according to a plan; "the apportionment of seats in the House of Representatives is based on the relative population of each state"
verb
1. parcel - divide into parts; "The developers parceled the land"
  carve up, dissever, split up, split, divide, separate perform a division; "Can you divide 49 by seven?"
2. parcel - make into a wrapped container
  wrap, wrap up arrange or fold as a cover or protection; "wrap the baby before taking her out"; "Wrap the present"
3. parcel - cover with strips of canvas; "parcel rope"
  cover clothe, as if for protection from the elements; "cover your head!"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk