Norsk-Fransk oversettelse av løse inn

Oversettelse av ordet løse inn fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

løse inn på fransk

løse inn
bankvirksomhetverb toucher, encaisser, honorer
Anagram av løse inn
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.BMVledelsen skal også løse inn 15 000 av Bergen kommunes aksjer til pari kurs, og de har tilbudt seg å løse inn de ansattes aksjer til pari kurs hvis de ansatte ønsker dette.
2.Enkelte kan ha problemer med å løse inn hunden, dermed øker regningen for hver dag.
3.I en pressemelding fra Finansdepartementet heter det at innløsningsverdien blir dobbelt så høy som innkjøpsprisen hvis man venter med å løse inn obligasjonene til 1. juni 1990.
4.Skulle kommunen efter fem år ønske at legesenteret skal gå over til kommunal drift, forplikter kommunen seg til å løse inn inventar og utstyr efter takst.
5.Ved 13tiden fredag kom de tre ungdommene inn i en bank i Melhus og forsøkte å løse inn en sjekk det viste seg ikke å være dekning for.
6.Ved dødsfall vil forsikringen løse inn det resterende husbanklån for låntagerens familie.
7.Ved låntagers død, vil forsikringsselskapet løse inn den gjelden som er forikret.
8.Mottageren må derefter selv løse inn kortet på Teatersentralen medbringende sin pensjonistdokumentasjon.
9.Som en kompensasjon for kostnadene kan bankene betale forretningene og postkontorene det samme som de baktaler hverandre for å løse inn sjekker.
Dine siste søk