Norsk-Italiensk oversettelse av avslutte

Oversettelse av ordet avslutte fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avslutte på italiensk

avslutte
generellverb terminare, finire
  forretningverb chiudere, concludere
  oppgiftverb finire, completare, terminare, portare a conclusione
  avtaleverb concludere
  møteverb finire, terminare, concludersi, completare, chiudere, concludere
  subjektverb chiudere, porre termine a
  aktivitetverb cessare, finire, smettere, terminare
  avrundeverb finire, completare, coronare
Synonymer for avslutte
Avledede ord av avslutte
Fler eksempler
1.Kanarifuglene" sto gjentatte ganger nærmest i kø for å avslutte, men utrolig nok ble det kun med en nettkjenning ved Tom Sundby 13 minutter ut i kampen.
2.Matta" har i motsetning til tidligere sesonger, vært svært beskjeden når det gjelder å avslutte angrepene, men han er skredderen i Startangrepet, noe ialt ni septemberpoeng vidner om.
3.Treasure Saga" var i ferd med å avslutte det siste prøvehullet da problemet med ispluggen oppsto i slutten av forrige uke.
4.Økseutvalget" har planlagt å avslutte sitt arbeide slik at tilleggsbevilgningssakene kan behandles i finansutvalget 10. september og bystyret 23. september.
5.(New York Times) USA vil trolig avslutte letingen efter miner i Suezbukten og Rødehavet i slutten av denne uken.
6.Det er fint å ha fått være med på å avslutte viktige saker, og å hugge ut neste budsjett, kommenterer han, vel vitende om alt som krever videre arbeide.
7.Det er like spennende hvert år å avslutte skoleåret på denne måten, sier Munkerudlærerne i Frognerparken.
8.Det mest spennende blir om de klarer å avslutte TVfotballen tidsnok til at vi klarer å komme inn i tide og holde skjemaet, sier hun.
9.Efter denne oversikten vil jeg avslutte med å si at jeg håper flere mennesker vil oppdage hvor fantastisk det er å beherske sporten i harmoni med naturen og naturkreftene.
10.En bevegelse i retning av å avslutte operasjonene.
11.Hver oppgave har vært en glede å begynne med og en glede å avslutte, men efter Postgirobygget har jeg fått nok av de store dekorasjonsoppgavene.
12.Hvis du plutselig vil, kan du jobbe hele natten og avslutte med middag ute kl. fem om morgenen.
13.I den nærmeste tiden skal jeg trene til Svenska Skidspelen i Falun for å avslutte sesongen like godt som det har gått hittil.
14.Jeg har jobbet mye med å avslutte forestillingen, uten at den skal virke endelig.
15.Jeg tillater meg å avslutte med et sitat fra Dee Browns bok," Begrav mitt hjerte ved Wounded Knee".
16.Men vi har overhodet ingen planer om å selge båten utenlands og det er i allfall mitt håp og ønske at denne fine gamle dansøsen engang må få avslutte sin karriere her i Norge, sier Johs. Solberg.
17.Veidirektoratet har vist stor interesse for prosjektet som vi vil avslutte en ukes tid efter ferien.
18.Vi er nå i ferd med å avslutte behandlingen av de siste dokumenter fra 1983.
19.Vi er nå iferd med å avslutte registreringen og kopieringen av papirene.
20.Vi mente de burde avslutte det de allerede hadde startet, før de fikk penger til et nytt prosjekt.
21.Vi skal bore fem hull ned til ca. 500 meters dyp, og vi regner med å kunne avslutte boringene i midten av november.
22.Vi vil ikke kunne avslutte forhandlingene med Phillips før vi vet om behandling på Eldfisk kan godkjennes av Oljedirektoratet eller ikke, sier Håkon Lavik i Statoil.
23.66 elever på de to skolene er nå i ferd med å avslutte grunnutdannelsen.
24.Ammerud greide å mobilisere innsats nok til å avslutte med seier 7563 over det samme Sandvikalaget (uten en skadet Åsmund Berge) som to dager før hadde slått Ullern 8681.
25.Barry ble slått knockout av amerikaneren Evander Holyfield, som imidlertid ble diskvalifisert fordi han hadde slått efter at dommeren hadde ropt stopp, for å avslutte en nærkamp.
26.Blommenholm og Sandvika måtte siste uke (NM 16 år) starte torsdag og fredag morgen kl. 8, operere i fire forskjellige boblehaller for å avslutte tirsdag kveld.
27.Boken gir også gode råd om klipping og skjøting av filler, om renning og oppsetting av veven og forskjellige måter å avslutte ryer på.
28.Ca. 100 kandidater er i disse dager i ferd med å avslutte sin utdannelse ved Norsk Kjøpmannsinstitutts Butikklederskole i Bærum.
29.Da de var i ferd med å avslutte arbeidet for dagen, merket de røklukt i lokalene og så at det var begynt å brenne i taket i den sydøstlige delen i annen etasje av restauranten.
30.De fleste er i ferd med å avslutte sine studier ved Kunstakademiet, ingen av dem har tidligere vist sine arbeider separat.
Liknende ord

 
 

avslutte som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) avslutteavsluttendeavsluttet
Indikativ
1. Presens
jegavslutter
duavslutter
hanavslutter
viavslutter
dereavslutter
deavslutter
8. Presens perfektum
jeghar avsluttet
duhar avsluttet
hanhar avsluttet
vihar avsluttet
derehar avsluttet
dehar avsluttet
2. Preteritum (Fortid)
jegavsluttet
duavsluttet
hanavsluttet
viavsluttet
dereavsluttet
deavsluttet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde avsluttet
duhadde avsluttet
hanhadde avsluttet
vihadde avsluttet
derehadde avsluttet
dehadde avsluttet
4a. Presens futurum
jegvil/skal avslutte
duvil/skal avslutte
hanvil/skal avslutte
vivil/skal avslutte
derevil/skal avslutte
devil/skal avslutte
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha avsluttet
duvil/skal ha avsluttet
hanvil/skal ha avsluttet
vivil/skal ha avsluttet
derevil/skal ha avsluttet
devil/skal ha avsluttet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle avslutte
duville/skulle avslutte
hanville/skulle avslutte
viville/skulle avslutte
dereville/skulle avslutte
deville/skulle avslutte
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha avsluttet
duville/skulle ha avsluttet
hanville/skulle ha avsluttet
viville/skulle ha avsluttet
dereville/skulle ha avsluttet
deville/skulle ha avsluttet
Imperativ
Bekreftende
duavslutt
viLa oss avslutte
dereavslutt
Nektende
duikke avslutt! (avslutt ikke)
dereikke avslutt! (avslutt ikke)
Dine siste søk