Norsk-Italiensk oversettelse av emne

Oversettelse av ordet emne fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

emne på italiensk

emne
diskusjon subst. argomento [m], soggetto [m]
  skriverisubst. argomento [m], soggetto [m], tema [m]
  materialesubst. sostanza [f]
  vitenskapsubst. materia [f]
  formålsubst. materia [f], sostanza [f]
  temasubst. tema [m], argomento [m], soggetto [m]
Synonymer for emne
Avledede ord av emne
Anagram av emne
Fler eksempler
1.Chess" henter, som titelen antyder, sitt emne fra sjakkspillernes verden.
2.Påskeopprøret" var en gang et aktuelt emne som var gjenstand for megen omtale på grunn av sine konsekvenser.
3.Sjalusi" er dertil et emne som ikke har vært så altfor mye behandlet i den populærpsykologiske litteraturen.
4.Av den totale produksjon om et emne får vi vite om en brøkdel.
5.De har valgt et vanskelig emne for Deres forskning.
6.Det er klart at det må bli en svært ømtålelig balansegang, når vi f.eks. skal behandle et emne som skilsmisse, skyter Grevsgard inn.
7.Døden er fremdeles et tabubelagt emne i vårt samfunn.
8.Erotikk er jo et ømtålig emne, sier Ann Thorstensen.
9.Et emne som forekommer langt hyppigere hos annengenerasjonsforfatterne, det er rotløsheten, sier professor Chevrier videre.
10.Jeg synes artikkelen om gressteppet på Ullevål i AMagasinet den 8. september er et godt eksempel på at det går an å skrive morsomt og informativt om et emne som i utgangspunktet ikke virker sånn.
11.Klubben har aldri hatt et så godt emne i sine rekker som den gutten, og da inkluderer jeg Einar Aas, var Mosstrener Per Henæs kommentar til 17åringen Erland Johnsens flotte innsats i den heksegryta som det efterhvert ble foran lagets mål i kvalifiseringskampen for 1. divisjon i fotball på Briskebyen.
12.La meg først si at dette er en i sitt slag enestående film som behandler et emne av både nasjonal og internasjonal interesse.
13.Men om vi blir meir og meir like utanpå, så er det vel emne i oss til å vere litt annsleis enn de andre, no som før.
14.Også andre grupper av vitser som finnes i barnas tradisjon har forholdet mellom barn og voksne som emne.
15.Pykoterapi er et stort felt ; det er nødvendig å konsentrere sine studier om et begrenset felt eller emne.
16.Vi holder minst to konferanser i året og arbeider grundig med valg og utforming av emne, noe jeg tror er en helt avgjørende forutsetning i denne virksomheten for å få med toppfolk som innledere.
17.1984), berører Per Lønning et meget ømtålig emne ; nasjonalitet og nasjonalisme.
18.Aasen sier til NRK Østfold at det er galt å invitere en frikirkelig bevegelse til å orientere om et såpass kontroversielt emne.
19.Av hans tidligere tale om samme emne ifjor sommer kan man likevel slutte at det blir å vende tilbake til de tradisjonelle sovjetiske verdinormer som i stadig mindre grad verdsettes av ungdommen.
20.Barns erotiske vitser har likevel som hovedfunksjon å skape kommunikasjon om et tabubelagt emne.
21.Barth opplyser at den svenske nedrustningsambassadør Maj Britt Theorin vil bidra til å belyse dette emne.
22.Beveget ser dikteren ut av vinduet og skifter emne.
23.Bier og honningproduksjon er et annet emne som har interesse.
24.Blandingen her, ukunstlet tale og evnen til å la verset komme flytende, bør bli et viktigere emne ved all teateropplæring i dette landet.
25.Boken behandler nettopp et emne der tausheten råder : nerveproblemer og psykiske lidelser.
26.Bokens intensjon og dens faktiske utformning når det gjaldt emne, nivå og faglig kvalitet i relasjon til disse ; tilgjengelighet og presentasjonsform for den informasjon som fremlegges ; stil i presentasjonen, relevans og kvalitet i illustrasjoner ; kvalitet i registre og indekser ; dekningsgrad og kvalitet i bibliografiske opplysninger og referanser ; aktualitet i stoffvalg ; bokens fysiske utformning og originalitet.
27.Da er vi naturligvis fremme ved dagens brennaktuelle emne : hva kan det bli til av oljeaktiviteter på disse kanter ?
28.De eneste betingelsene som stilles er at emnet enten skal være aktuelt eller at et gammelt emne gis ny klesdrakt og på den måten blir aktuelt.
29.De mange faktiske informasjoner og den saklige tonen gjør denne boken så mye mer verdifull enn det meste som før er utkommet om samme emne på våre breddegrader.
30.De psykologiske og rasemessige sider ved forholdet mellom uland og iland, om mindreverdighetskomplekser og selvhevdelsesbehov, om skyldfølelse og nyvåknet rettferdighetssans har til alle tider vært et kilent og tabubelagt emne.
Liknende ord

 
 

emne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) emneemnendeemnet
Indikativ
1. Presens
jegemner
duemner
hanemner
viemner
dereemner
deemner
8. Presens perfektum
jeghar emnet
duhar emnet
hanhar emnet
vihar emnet
derehar emnet
dehar emnet
2. Preteritum (Fortid)
jegemnet
duemnet
hanemnet
viemnet
dereemnet
deemnet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde emnet
duhadde emnet
hanhadde emnet
vihadde emnet
derehadde emnet
dehadde emnet
4a. Presens futurum
jegvil/skal emne
duvil/skal emne
hanvil/skal emne
vivil/skal emne
derevil/skal emne
devil/skal emne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha emnet
duvil/skal ha emnet
hanvil/skal ha emnet
vivil/skal ha emnet
derevil/skal ha emnet
devil/skal ha emnet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle emne
duville/skulle emne
hanville/skulle emne
viville/skulle emne
dereville/skulle emne
deville/skulle emne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha emnet
duville/skulle ha emnet
hanville/skulle ha emnet
viville/skulle ha emnet
dereville/skulle ha emnet
deville/skulle ha emnet
Imperativ
Bekreftende
duemn
viLa oss emne
dereemn
Nektende
duikke emn! (emn ikke)
dereikke emn! (emn ikke)
Dine siste søk