Norsk-Italiensk oversettelse av legalisere

Oversettelse av ordet legalisere fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

legalisere på italiensk

legalisere
generellverb legalizzare
  rettsvitenskapverb autenticare, convalidare
Fler eksempler
1.Slike tiltak vil legalisere spionasje og oppmuntre til mistenksomhet, skriver TASS i sin kommentar.
2.Alt det er tillatt, men jeg vet at mange medisinere, politifolk og dommere også er enige med meg om at tiden for å legalisere, eller avkriminalisere, cannbis nå er moden, uttalte Paul McCartney.
3.Brudd på menneskerettighetene, bortvisning, fengsling og tortur samt innføring av nye lover som forsøk på å" legalisere" maktmisbruket, er metoder begge militærdiktaturene har benyttet seg av.
4.Den nederlandske regjering vil gå inn for å legalisere pornografi.
5.Dertil bør man ikke bidra til å legalisere lovbrudd - på bekostning av andre.
6.Dessuten drøfter man i Amsterdam nå om man også skal legalisere heroin.
7.Det er med på å legalisere svart arbeide på flere samfunnsområder, og vi som politikere må ta dette alvorlig.
8.Han sa at man ikke måtte" legalisere det onde med sin stemme".
9.I medlemsforslaget fra de konservative partier heter det at det er bred enighet om å motarbeide alle forsøk på å avkriminalisere og legalisere anvendelsen av cannabis.
10.ILO gjør sitt ytterste for at myndighetene skal anerkjenne og legalisere disse gruppene, men myndighetene innser at likestilling med de få privilegerte (og ofte organiserte) lønnstagere i offentlig sektor ikke lar seg gjennomføre på kort sikt med de enorme lønnsforskjeller som er skapt og de svært begrensede ressursene disse landene rår over.
11.Imens er det i House of Lords og i Times tatt til orde for å legalisere de engelske piratradioene.
12.Konsekvensene av hennes utspill er på forhånd å legalisere de eventuelle nedskjæringene som kommer.
13.Mens Sovjet ønsker å komme frem til en avtale som forbyr militarisering av rommet, er det USAs interesse å legalisere våpenkappløpet i verdensrommet, hevdet Pravda.
14.Og her nærmer vi oss en konsekvens som de færreste har ofret en tanke : at forsvarsmotiverte ungdommer kan nekte militærtjeneste fordi de finner at statsmyndighetene ved å legalisere" situasjonsbetinget" militærnekting ikke tar forsvarsspørsmålet alvorlig !
15.Prøver å legalisere faget på linje med andre fag hvor man kan se folk i øynene.
16.Ved å legalisere narkotikaomsetningn, så å si bringe den inn over disk, vil man for det første kunne føre bedre kontroll med hvem som skaffer seg stoff, og hvor hjelpetiltakene best kan komme til nytte.
17.fremholder at Benkow bagatelliserer problemet med svarte penger og synes Benkow er på vei til å legalisere systemet.
18.Det er en lur taktikk av myndighetene å legalisere.
19.Skulle dette feile, bør man legalisere doping uten å akseptere det moralsk.
20.Vi ønsker ikke å legalisere en politiker som har tapt retten til det greske folks respekt, sier Dimitris Rokos, medlem av sentralstyret i Pasok, til Aftenposten.
21.Derimot har biskopene uttalt seg om homofile og homofil praksis, hvor det heter at biskopene anerkjenner homofile som medlemmer av Kirken, men at de ikke kan legalisere homofil praksis.
22.Direktør Ole Løken i Oslo Byfornyelse har sterkt frarådet at boliger tildeles husokkupanter, fordi kommunal tildeling kan medvirke til å legalisere husokkupasjon.
23.Disponent Finn Åge Kemme i Hagen Import er mer positiv til forslagene fra Straffelovrådet, og han tror at avkriminaliseringen av skildringer av almindelig seksuell aktivitet vil legalisere store deler av varene i hans butikk.
24.En løsning er rett og slett å legalisere cannabis, de lettere narkotiske stoffer.
25.For en måned siden sa nigerianske myndigheter at de rundt 700 000 ulovlige innvandrerne måtte forlate landet innen 10. mai eller legalisere sitt opphold i Nigeria.
26.Ikke sjelden har denne prosess hatt som resultat at okkupanter har fått beholde det okkuperte gods og er med på å legalisere okkupasjoner.
27.Kjønnssykdommer er blitt det tredje største helseproblem i India, fortalte Dall, og man overveier nå å legalisere prostitusjon for å få sykdommene under kontroll.
28.Men på dette tidspunkt tok også militærnekterne avstand fra å legalisere situasjonsbetinget militærnekting, i likhet med en kompakt majoritet på Stortinget (se Ot. prp. nr. 42/62-63 side 54).
29.Nye valutabestemmelser trer nemlig nå i kraft, og lørdag var siste frist til å" legalisere" beholdningen - med mindre myndighetene skulle gi efternølerne noen dagers utsettelse.
Liknende ord

 
 

legalisere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) legaliserelegaliserendelegalisert
Indikativ
1. Presens
jeglegaliserer
dulegaliserer
hanlegaliserer
vilegaliserer
derelegaliserer
delegaliserer
8. Presens perfektum
jeghar legalisert
duhar legalisert
hanhar legalisert
vihar legalisert
derehar legalisert
dehar legalisert
2. Preteritum (Fortid)
jeglegaliserte
dulegaliserte
hanlegaliserte
vilegaliserte
derelegaliserte
delegaliserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde legalisert
duhadde legalisert
hanhadde legalisert
vihadde legalisert
derehadde legalisert
dehadde legalisert
4a. Presens futurum
jegvil/skal legalisere
duvil/skal legalisere
hanvil/skal legalisere
vivil/skal legalisere
derevil/skal legalisere
devil/skal legalisere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha legalisert
duvil/skal ha legalisert
hanvil/skal ha legalisert
vivil/skal ha legalisert
derevil/skal ha legalisert
devil/skal ha legalisert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle legalisere
duville/skulle legalisere
hanville/skulle legalisere
viville/skulle legalisere
dereville/skulle legalisere
deville/skulle legalisere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha legalisert
duville/skulle ha legalisert
hanville/skulle ha legalisert
viville/skulle ha legalisert
dereville/skulle ha legalisert
deville/skulle ha legalisert
Imperativ
Bekreftende
dulegaliser
viLa oss legalisere
derelegaliser
Nektende
duikke legaliser! (legaliser ikke)
dereikke legaliser! (legaliser ikke)
Dine siste søk