Norsk-Italiensk oversettelse av skjelle

Oversettelse av ordet skjelle fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skjelle på italiensk

skjelle
hundsubst. abbaiamento [m], abbaio [m]
Synonymer for skjelle
Avledede ord av skjelle
Fler eksempler
1.Bjørnar A. Strand, Svein Skjelle, Hilde Dagfinrud og Kathrine Hallsjø.
2.Den mest ufruktbare måten å reise et slikt spørsmål på er unektelig å skjelle ut et titall havretts og fiskerijournalister som" Jens Evensens hoff".
3.Direktør Arne Skjelle i Betongindustriforbundet skriver at en forutsetning for konkurranselikhet i markedet er at tekniske bestemmelser, forskrifter og normer praktiseres med rimelig likhet.
4.Eller skjelle hverandre huden full, når tiden for nachspiel begynner å nærme seg.
5.Folk er lut lei av å bli formanet, og hvis man skal overbevise noen, da starter man ikke med å skjelle dem ut, men å forklare hva vi er enige om, for eksempel at vi har visse humanistiske tradisjoner å ta vare på, påpeker Benkow.
6.Fra sitt utgangspunkt i den besteborgerlige, fransktalende Brüssels vestkantvirkelighet ble han aldri lei av å skjelle ut borgerskapet, han kalte seg sosialist uten egentlig å interessere seg for eller kjenne til folket.
7.Han forbød her sine landsmenn å skjelle nordmenn ut for" norrbaggar".
8.Høyesterettsdommer Elisabeth Schweigaard Selmer mente at personer ikke uten videre kan skjelle ut uniformerte politifolk på denne måte, iallfall ikke i vidners nærvær, og at det derfor burde slåes hardt ned på slike forseelser.
9.I retten igår hevdet tiltalte at 39åringen hadde vært meget hissig da han dukket opp, og begynte å skjelle ham ut.
10.Jeg er etpar ganger kommet i skade for å skjelle ut Gerhard Munthe her i Aftenposten.
11.Kanskje er det grunn for enkelte lagledere og trenere til å passe kjeften sin litt bedre neste gang de føler mer eller mindre velbegrunnet treng til å skjelle ut kamplederen.
12.Men kort efter satte Bria igang med å skjelle ut den samme prest og hevdet at Wurmbrand bare farer med usannheter og tøv.
13.Motiverer man politikere til å innfri de krav man stiller, ved å" trekke vedkommendes åndsevner i tvil, kritisere eller endog skjelle litt ut i luften ?
14.Ofte ringer folk bare for å skjelle oss ut, sier Amundsen.
15.Og det er ikke nok å skjelle ut Høyre for å gjenopprette tilliten, viser det seg.
16.Om det er aldri så popularitetsinnbringende å skjelle ut tyrkerne, tar det seg jo ikke helt bra ut med et såvidt ynkelig tilbaketog efter utskjellingen.
17.Situasjonen er ikke blitt spesielt endret efter at vi sendte vår henvendelse til statsråd Rettedal, sier Arne Skjelle til Aftenposten.
18.Vi har mer enn vi trenger at det daglige brød, vi kan skjelle hverandre ut, og det gjør vi ustoppelig uten at det får dramatiske konsekvenser, vi kan, og vi gjør det, kritisere det meste og utkonkurrere hverandre i å stille krav.
19.Vi kan spøke og le og skjelle hverandre ut, men å skrive at noen lyver (og så redaktører da) det er sterkt injurierende.
20.med på en sak, med på parti, er det et dårlig utgangspunkt å starte med å trekke vedkommendes åndsevner i tvil, kritisere eller endog skjelle litt ut i luften.
21.Jeg synes det er dumt av bygningsrådets formann Tove Heggen Larsen å skjelle ut riksantikvaren.
22.Bare noen få forsto da jeg under prøvefilmingen ba de 395 barna om å skjelle meg ut.
23.Brundtland minner om statsråd Astrid Gjertsens ord - at det er viktigere å ha en skikkelig gjennomarbeidet egenpolitikk, enn å skjelle ut sine politiske motstandere.
24.De som selger billetter på Tbanen har særlig lett for å skjelle ut utlendinger som ikke finner ut av det innviklede billettsystemet.
25.Derfor synes eg verkeleg det er drøyt av Aftenposten på leiarplass å skjelle meg ut for å ha meiningar om dette spørsmålet.
26.Derfor velger det å skjelle ut Regjeringen på nær sagt ethvert område.
27.Det er et alvorlig moralsk spørsmål om det er riktig å skjelle ut sin motpart i politiet endog med beskyldninger om at en bestemt politimann skal ha bedt ham finne et rep i den betydning å ta sitt liv.
28.Det er for lett å skjelle ut en slik annonse, det måtte helst bli dens ubehjelpelige sproglige form og det faktum at vi får vite at slaktingen er profesjonell.
29.Det gjorde også sitt at både Paasikivi og Kekkonen brukte å skjelle ut sjefredaktører efter noter dersom de mislikte noe som hadde stått på trykk.
30.Det hadde vært nærliggende å gi seg til å skjelle og smelle på politikere og veivesen og veisjefer og trafikketat.
Liknende ord

 
 

skjelle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) skjelleskjellendeskjelt
Indikativ
1. Presens
jegskjeller
duskjeller
hanskjeller
viskjeller
dereskjeller
deskjeller
8. Presens perfektum
jeghar skjelt
duhar skjelt
hanhar skjelt
vihar skjelt
derehar skjelt
dehar skjelt
2. Preteritum (Fortid)
jegskjelte
duskjelte
hanskjelte
viskjelte
dereskjelte
deskjelte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde skjelt
duhadde skjelt
hanhadde skjelt
vihadde skjelt
derehadde skjelt
dehadde skjelt
4a. Presens futurum
jegvil/skal skjelle
duvil/skal skjelle
hanvil/skal skjelle
vivil/skal skjelle
derevil/skal skjelle
devil/skal skjelle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha skjelt
duvil/skal ha skjelt
hanvil/skal ha skjelt
vivil/skal ha skjelt
derevil/skal ha skjelt
devil/skal ha skjelt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle skjelle
duville/skulle skjelle
hanville/skulle skjelle
viville/skulle skjelle
dereville/skulle skjelle
deville/skulle skjelle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha skjelt
duville/skulle ha skjelt
hanville/skulle ha skjelt
viville/skulle ha skjelt
dereville/skulle ha skjelt
deville/skulle ha skjelt
Imperativ
Bekreftende
duskjell
viLa oss skjelle
dereskjell
Nektende
duikke skjell! (skjell ikke)
dereikke skjell! (skjell ikke)
Dine siste søk