Norsk-Italiensk oversettelse av til gode

Oversettelse av ordet til gode fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

til gode på italiensk

til gode
generellannet da fare, arretrato, in sospeso
Eksempler med oversettelse
Det som utgjør forskjellen mellom positiv og negativ tenkning, er hva vi fokuserer på. Når vi tenker på vakre ting, eller våre sjanser for å oppnå noe godt, så fokuserer vi våre tanker på gode, nyttige og positive ting. Jo mer vi fokuserer på positive tanker, jo mer skaper vi vakre ting rundt oss.
I dagens verden er kjennskap til flere språk nøkkelen til å oppleve mange av livets gode sider. Det gir deg muligheten til å bli venner med mennesker fra andre land, det gjør deg i stand til å studere eller dra på ferie i utlandet, og det kan til og med gi deg drømmejobben.
Mange mennesker trenger kunsten for å styrke sin tro på det gode, sanne og vakre.
I den senere tid har vi hatt gode erfaringer med strategier for ekstern forskningsfinansiering.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Justeringer av statstjenestemennenes lønnsplassering kommer imidlertid ikke pensjonistene til gode.
2.Velgeren kan gi uttrykk for om stemmeseddelen skal regnes et inngått listeforbund til gode eller ikke".
3.Det blir alltid hevdet at i enhver rettslig avgjørelse kommer tvilen tiltalte til gode.
4.Bare den fornuftige tvil skal komme tiltalte til gode, slik tvil forekommer ikke i denne saken, sa aktor.
5.Bygdøy må komme flere til gode, mener Gunn von Krogh.
6.De får bare sende regning hvis de mener de har noe til gode.
7.Derimot tar vi gjerne på oss oppgaver som kommer hele det sydlibanesiske samfunn til gode, sier han.
8.Det er ikke sikkert at lignende sysselsettingstiltak vil komme kulturvernet til gode også til neste år, men man kan jo alltid håpe, sier statsråd Surlien.
9.Det er riktig at finansinntektene skal komme forsikringstagerne til gode.
10.Det er viktig å finne frem til gode bedøvelsesmåter fordi sterke smerter efter operasjoner øker faren for komplikasjoner, sier Finn Reiestad til Aftenposten.
11.Det gikk jo direkte på personlig lederutvikling ; hvordan få en leder til å funksjonere på en bredere skala, bli bevisst på et lederskap som skal komme hele organisasjonen til gode, konfliktløsende ledelse i krise, forventningspress, og ikke minst i kirkelig sammenheng finne ut om den makt man sitter med.
12.Det interessante ved denne modellen er at idretten danner sitt eget aksjeselskap, som er heleid av idretten, uten private interesser, og hvis profitt kommer idretten til gode.
13.Dette kommer blant annet næringslivet til gode.
14.Dette vil gjøre dem til gode elever og nyttige medlemmer av samfunnet, mener nyhetsbyrået Det Nye Kina.
15.Disse vil også komme de funksjonshemmede til gode, sier statsråden.
16.For meg er det helt avgjørende at lokal innsikt og kjennskap både til næringslivet og de som står personlig ansvarlig for investeringene, er en sikring for at pengene fra Folketrygdfondet kommer distriktene til gode på en enkel og grei måte, sa Ueland.
17.Gamle oljeanlegg skal skiftes ut, gatene skal få ny belysning og beplantning, fortauene skal bli bredere og telefonkapasiteten utvides, ting som skal komme alle byborgere til gode.
18.Hovedtanken er å la den teknologiske utvikling, da særlig innen forsvars og flyindustrien, komme de funksjonshemmede til gode.
19.Jeg er glad for at Engebretsen står frem og at papirene kan komme forskningen til gode, var hans kommentar til Aftenposten.
20.Jeg er redd for at vi kan få eksempler hvor forventningskravet mer retter seg mot kortsiktige målsetninger og disposisjoner, og at bedriftene kan bli brikker i større finansielle fremstøt som ikke nødvendigvis kommer bedriftene til gode.
21.Jeg frykter ikke at vi vil oppleve justismord, med så strenge strafferammer må all tvil komme tiltalte til gode, sier Bangstad som mener at med en så hard minimumsstraff ville neppe Jon Grune Vegard ha blitt dømt for dopingmisbruk.
22.Jeg har ennu til gode å kunne ta ut det mannskapet jeg innerst inne har håpet på som seriemannskap, erklærte trener Per Anders Sjøvold, som øyner en lysning i enden av skadetunnelen.
23.Jeg har ennå til gode å få til en 5000meter, sier han.
24.Jeg tror det skyldes at vi arbeider med metodeutvikling som kommer mange forskningsgrupper til gode.
25.Jeg var aldri helt sikker før siste meter på 10 000 meteren, men jeg hadde ganske mange sekunder til gode på FalkLarssen og regnet med at det skulle gå bra.
26.La det være sagt, at bonden oftest kommer bedre ut av det økonomisk ved å la ulven slakte sauen, og at tvilstilfellene skal komme saueeieren til gode.
27.Men den gode likviditeten i kapitalmarkedene internasjonalt, og at det er vanskelig å låne bort penger til gode låntagere har gjort at interessen for slike lån er blitt overraskende stor.
28.Men en slik økende dynamikk kan i høy grad også komme samtlige landsdeler til gode.
29.Men man må være klar over at disse penger siden kommer resten av kulturlivet til gode.
30.Nei, vi tror ordningen vil komme både brukerne og flyselskapene til gode.
Dine siste søk