Norsk-Svensk oversettelse av kulp

Oversettelse av ordet kulp fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kulp på svensk

kulp
allmenn? skulpturer
Synonymer for kulp
Avledede ord av kulp
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Like ved finnes en hellig kulp der en biskop engang lot seg bade, og den som har respekt for historien dypper aldri så mye som en finger i helligdommen.
2.Som regel velger hun ut et område, gjerne en kulp, hvor bunnen er dekket av småstein og grus.
3.Lysningen i skogen, granene i skyggen, vinterveien, den sorte kulp i april, blå morgen i januar.
4.Overingeniøren som stelte med innfartsveiene i 1960årene klarte det kunststykket å gjøre små bekkefar til brede elveløp inn mot en avstengt kulp uten å vite hvor han skulle gjøre av de veldige vannmassene.
Dine siste søk