Svensk-Engelsk oversettelse av epitet

Oversettelse av ordet epitet fra svensk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

epitet på engelsk

epitet
lingvistiksubst. epithet
Synonymer for epitet
Liknende ord

 
 

Wiki
Epitet (av grekiska ""bredvid"" och ""ställd"") är ett biord som utan paus ansluter sig till ett huvudord för att ange en egenskap hos detta, jämför attribut. Stående epitet är en egenskap som ständigt anges tillsammans med ett visst namn. Detta tillämpades flitigt i den grekiska hexameterdiktningen.

Dine siste søk