Svensk-Italiensk oversettelse av fundera

Oversettelse av ordet fundera fra svensk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fundera på italiensk

fundera
problemverb meditare, riflettere, ruminare, rimuginare
Synonymer for fundera
Synonymer for fundera
Avledede ord av fundera
Liknende ord

 
 

fundera som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) funderafunderandefunderat
Indikativ
1. Presens
jagfunderar
dufunderar
hanfunderar
vifunderar
nifunderar
defunderar
8. Presens perfektum
jaghar funderat
duhar funderat
hanhar funderat
vihar funderat
nihar funderat
dehar funderat
2. Preteritum (Fortid)
jagfunderade
dufunderade
hanfunderade
vifunderade
nifunderade
defunderade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade funderat
duhade funderat
hanhade funderat
vihade funderat
nihade funderat
dehade funderat
4a. Presens futurum
jagskall fundera
duskall fundera
hanskall fundera
viskall fundera
niskall fundera
deskall fundera
11a. Preteritum futurum
jagskall ha funderat
duskall ha funderat
hanskall ha funderat
viskall ha funderat
niskall ha funderat
deskall ha funderat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att fundera
dukommer att fundera
hankommer att fundera
vikommer att fundera
nikommer att fundera
dekommer att fundera
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha funderat
dukommer att ha funderat
hankommer att ha funderat
vikommer att ha funderat
nikommer att ha funderat
dekommer att ha funderat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle fundera
duskulle fundera
hanskulle fundera
viskulle fundera
niskulle fundera
deskulle fundera
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha funderat
duskulle ha funderat
hanskulle ha funderat
viskulle ha funderat
niskulle ha funderat
deskulle ha funderat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå fundera
dumå fundera
hanmå fundera
vimå fundera
nimå fundera
demå fundera
13.Present perfect
jagmå ha funderat
dumå ha funderat
hanmå ha funderat
vimå ha funderat
nimå ha funderat
demå ha funderat
Imperativ
Bekreftende
dufundera
viLåt oss fundera
nifundera
Nektende
dufundera inte
nifundera inte
Dine siste søk