Svensk-Italiensk oversettelse av gripa

Oversettelse av ordet gripa fra svensk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gripa på italiensk

gripa
allmänverb afferrare, prendere, agguantare
  tillfälleverb afferrare al volo, cogliere
  handverb afferrare, stringere
  förbrytareverb catturare, far prigioniero, arrestare
  brottverb acchiappare, acciuffare
  känslorverb commuovere, toccare
Synonymer for gripa
Synonymer for gripa
Avledede ord av gripa
Liknende ord

 
 

gripa som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) gripagripandegripit
Indikativ
1. Presens
jaggriper
dugriper
hangriper
vigriper
nigriper
degriper
8. Presens perfektum
jaghar gripit
duhar gripit
hanhar gripit
vihar gripit
nihar gripit
dehar gripit
2. Preteritum (Fortid)
jaggrep
dugrep
hangrep
vigrep
nigrep
degrep
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade gripit
duhade gripit
hanhade gripit
vihade gripit
nihade gripit
dehade gripit
4a. Presens futurum
jagskall gripa
duskall gripa
hanskall gripa
viskall gripa
niskall gripa
deskall gripa
11a. Preteritum futurum
jagskall ha gripit
duskall ha gripit
hanskall ha gripit
viskall ha gripit
niskall ha gripit
deskall ha gripit
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att gripa
dukommer att gripa
hankommer att gripa
vikommer att gripa
nikommer att gripa
dekommer att gripa
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha gripit
dukommer att ha gripit
hankommer att ha gripit
vikommer att ha gripit
nikommer att ha gripit
dekommer att ha gripit
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle gripa
duskulle gripa
hanskulle gripa
viskulle gripa
niskulle gripa
deskulle gripa
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha gripit
duskulle ha gripit
hanskulle ha gripit
viskulle ha gripit
niskulle ha gripit
deskulle ha gripit
Konjunktiv
6. Subject
jagmå gripa
dumå gripa
hanmå gripa
vimå gripa
nimå gripa
demå gripa
13.Present perfect
jagmå ha gripit
dumå ha gripit
hanmå ha gripit
vimå ha gripit
nimå ha gripit
demå ha gripit
Imperativ
Bekreftende
dugrip
viLåt oss gripa
nigrip
Nektende
dugrip inte
nigrip inte
Dine siste søk