FAQ - Vanliga frågor

Många av svaren på dessa frågor är inte fullständiga eller korrekta definitioner. De är avsedda att ge en enkel överblick och ge regelbunden besökare av denna sajt tips för att förstå vad dessa frågor betyder relaterat till att använda denna webbplats. I denna FAQ vi försöker undvika att ge komplicerade eller tekniska lösningar, vi försöker ge enkla korta svar som borde vara begriplig för allmänheten (besökare av denna sajt).

Frågor och svar

[This part is missing swedish translation, feel free to help us if you are bored.]

What is feminine?
What is masculine?
What does "feminine plural" mean?
What does "masculine plural" mean?
What is an adjective?
What is a verb?
What is a Nøytrum?
What is a noun?
What does "other" mean?
What is a utrum?
What does "formal" mean?
What does "informal" mean?
What does "literature" mean?
What is slang?
What does "Trademark" mean?
What does "Arch" mean?
What does "pej" mean?
What does "invariable" mean?
What is a derived term?
What is Babel Fish?
What is a generic term?
What is an antonym?
What is a synonym?
What is an anagram?