Ordlistor

Här kan du bladdra databasen alfabetiskt. För att göra det måste du först välja önskat språk och sedan trycka på någon av länkarna som kommer att lista alla ord som börjar med utvalda bokstavar. (Ordet förekommer under tavlan med bokstavarna).

ordböckerna innehåller nu 41.870 Holländska, 43.227 engelska, 34.991 franska, 36.814 tyska, 35073 italienska, 32.823 portugisiska, 45609 spanska, 42.397 svenska och 51.338 norska ord