Specialtecken

Så ditt tangentbord saknar de tecken som du leter efter? Följ dessa tre steg för att göra dem:

1. Leta rätt på tecknet du behöver nedan.

2. Håll in ALT-tangenten som finns bredvid mellanslagstangenten och tryck in sifferkoden.

3. Släpp ALT-tangenten och tecknet visas.

OBS! När du använder dig av detta gammeldagsa system är det viktigt att komma ihåg två saker; Dels kräver vissa tangentbord att siffrorna slås in på de separata siffertangenterna till höger, och dels att det på vissa tangentbord bara är en av två ALT-tangenter som fungerar.


Spanska bokstäver:

Små bokstäver:

á = Alt + 0225 (160)

é = Alt + 0233 (130)

í = Alt + 0237 (161)

ó = Alt + 0243 (162)

ú = Alt + 0250 (163)

ñ = Alt + 0241 (164)

ü = Alt + 0252 (129)


Stora bokstäver:

Á = alt + 0193

É = alt + 0201

Í = alt + 0205

Ó = alt + 0211

Ú = alt + 0218

Ñ = alt + 0209


Special characters:

¡ = alt + 0161

¿ = alt + 0191

Norska bokstäver:

Små bokstäver:

æ = alt + 0230 (145)

ø = alt + 0248

å = alt + 0229 (134)


Stora bokstäver:

Æ = alt + 0198 (146)

Ø = alt + 0216

Å = alt + 0197 (143)

Svenska bokstäver:

Små bokstäver:

å = Alt + 0229 (134)

ä = Alt + 0228 (132)

ö = Alt + 0246 (148)


Stora bokstäver:

Å = Alt + 0197 (143)

Ä = Alt + 0196 (142)

Ö = Alt + 0214 (153)

Franska bokstäver:

Små bokstäver:

à = Alt + 0224

â = Alt + 0226

æ = Alt + 0230

ä = Alt + 0280

ç = Alt + 0231

é = Alt + 0233

è = Alt + 0232

ê = Alt + 0234

ë = Alt + 0235

î = Alt + 0238

ï = Alt + 0239

ô = Alt + 0244

œ = Alt + 355

ö = Alt + 0246

ù = Alt + 0249

û = Alt + 0251

ü = Alt + 0252

ÿ = Alt + 0255


Stora bokstäver:

À = Alt + 0192

 = Alt + 0194

Æ = Alt + 0198

Ä = Alt + 0196

Ç = Alt + 0199

É = Alt + 0201

È = Alt + 0200

Ê = Alt + 0202

Ë = Alt + 0203

Î = Alt + 0206

Ï = Alt + 0207

Ô = Alt + 0212

Π= Alt + 0140

Ö = Alt + 0214

Ù = Alt + 0217

Û = Alt + 0219

Ü = Alt + 0220

Ÿ = Alt + 0159

Tyska bokstäver

Små bokstäver:

ä = alt + 0228

ö = alt + 0246

ü = alt + 0252


Stora bokstäver:

Ä = alt + 0196

Ö = alt + 0214

Ü = alt + 0220


Specialtecken:

ß = alt + 0223

Italienska bokstäver:

Små bokstäver:

à = Alt + 0224

è = Alt + 0232

é = Alt + 0233

ì = Alt + 0236

í = Alt + 0237

î = Alt + 0238

ò = Alt + 0242

ó = Alt + 0243

ù = Alt + 0249

ú = Alt + 0250


Stora bokstäver:

À = Alt + 0192

È = Alt + 0200

É = Alt + 0201

Ì = Alt + 0204

Í = Alt + 0205

Î = Alt + 0206

Ò = Alt + 0210

Ó = Alt + 0211

Ù = Alt + 0217

Ú = Alt + 0218

Portugisiska bokstäver:

Små bokstäver:

á = Alt + 0225

â = Alt + 0226

ã = Alt + 0227

à = Alt + 0224

ç = Alt + 0231

é = Alt + 0233

ê = Alt + 0234

í = Alt + 0237

ó = Alt + 0243

ô = Alt + 0244

õ = Alt + 0245

ú = Alt + 0250

ü = Alt + 0252


Stora bokstäver:

Á = Alt + 0193

 = Alt + 0194

à = Alt + 0195

À = Alt + 0192

Ç = Alt + 0199

É = Alt + 0201

Ê = Alt + 0202

Í = Alt + 0205

Ó = Alt + 0211

Ô = Alt + 0212

Õ = Alt + 0213

Ú = Alt + 0218

Ü = Alt + 0220