Forum

"Strekke seg langt" på engelsk?

Hvilket engelsk uttrykk kan dekke det norske begrepet "å strekke seg langt?" Altså i overført betydning - "Være villig til å strekke seg langt for å unngå at noe galt skjer".. Takk for hjelp!
Observera att texten kommer att rengöras för HTML-kodning.
Føljande kod är aktiverat: [b][/b], [i][/i], [u][/u]
Name
(Ditt IP kommer att loggas)
E-post
(required)
Svar