logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for arvode:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
Results found in Swedish dictionary
swearvode
englaw [n]: retainer
norlaw [n]: arvode
spalaw [n]: anticipo [m]
Synonyms:
  1. betalning, gottgörelse, kompensation, surrogat, substitut
  2. honorar
  3. gage
  4. inkomst, pröjs
Derived terms:fast arvode, mäklararvode
Wiki:Arvode kallas ekonomisk ersättning för tillfälligt arbete av intellektuellt slag. Beteckningar som styrelsearvode, semesterarvode etc. förekommer och brukar avse en återkommande men tidsmässigt begränsad uppgift.
Example:Jag tar mitt arvode och ger mig av.|Enligt testamentet, får miss Havers ett fast arvode-|Det är mitt arvode.|I det fallet här är ditt arvode.|Beträffande mitt arvode.|Jag protesterade, men han sade att det var mitt arvode som hans rådgivare.|Inget jobb är för stort Inget arvode är för stort|Mitt arvode är 40 % av det ni tilldelas.|Nu är det ganska bra läge att diskutera mitt arvode på 33 procent.|Var är mitt arvode för NASA-
Similar words:
sweartonde
engarcade
norarkade
norarve
spaarrope
norarmod
swearmod
Your last searches:
  1. arvodeLast searches

# NAL Term
1 Flag glue
2 Flag til lede
3 Flag solidaritet
4 Flag petroleum
5 Flag spackla
6 Flag cutlass
7 Flag rationalist
8 Flag undertitel
9 Flag charmed by
10 Flag snackbar
11 Flag framskrive
12 Flag sprakande
13 Flag keypad
14 Flag returnere
15 Flag omval
16 Flag Indonesia
17 Flag fyllesvin
18 Flag herirse

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 243 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1904 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 518 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1182 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4017 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4894 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5142 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4254 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4883 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8647 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1337 - seconds.

mobiltelefon