logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for arvode:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norarvode
englaw [n]: retainer
spalaw [n]: anticipo [m]
swelaw [n]: arvode
Synonyms:
  1. betaling, godtgjørelse, kompensasjon, surrogat, substitutt
  2. honorar
  3. innkomst
Example:
Results found in Swedish dictionary
swearvode
englaw [n]: retainer
norlaw [n]: arvode
spalaw [n]: anticipo [m]
Synonyms:
  1. betalning, gottgörelse, kompensation, surrogat, substitut
  2. honorar
  3. gage
  4. inkomst, pröjs
Derived terms:fast arvode, mäklararvode
Wiki:Arvode kallas ekonomisk ersättning för tillfälligt arbete av intellektuellt slag. Beteckningar som styrelsearvode, semesterarvode etc. förekommer och brukar avse en återkommande men tidsmässigt begränsad uppgift.
Example:Jag tar mitt arvode och ger mig av.|Enligt testamentet, får miss Havers ett fast arvode-|Det är mitt arvode.|I det fallet här är ditt arvode.|Beträffande mitt arvode.|Jag protesterade, men han sade att det var mitt arvode som hans rådgivare.|Inget jobb är för stort Inget arvode är för stort|Mitt arvode är 40 % av det ni tilldelas.|Nu är det ganska bra läge att diskutera mitt arvode på 33 procent.|Var är mitt arvode för NASA-
Similar words:
engarcade
norarkade
norarmod
norarve
spaarrope
swearmod
sweartonde
Your last searches:
  1. arvodeLast searches

# NAL Term
1 Flag fecha final
2 Flag hoppas på
3 Flag lasursten
4 Flag urskiljbar
5 Flag triunfar
6 Flag avvikling
7 Flag beteende
8 Flag møllspist
9 Flag conspiración de silencio
10 Flag slipsten
11 Flag sprouting
12 Flag utrop
13 Flag taxonomi
14 Flag sjukdomshistoria
15 Flag termostat
16 Flag exiting
17 Flag stjälkad
18 Flag diagnostisk

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 130 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 281 0 2022-10-17 23:14:50
röja 928 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2111 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7317 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1883 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2470 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6209 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1636 - seconds.

mobiltelefon