logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for bindende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norbindende
enggeneral [?]: binding
spageneral [?]: vinculante
swegeneral [?]: bindande
Derived terms:bindende kontrakt, forbindende, syrebindende middel
Anagrams:bedde inn
Example:
 1. Dersom erfaringene viser at retningslinjene ikke blir fulgt, vil Statens Forurensningstilsyn vurdere å foreslå bindende forskrifter på området.
 2. Stadfestet reguleringsplan er straks bindende for alle arbeid og tiltak - innenfor planens område.
 3. Dersom Oslo nå somler med å fatte bindende vedtak, vil det i verste fall gå fire år til neste fordeling av riksveimidler, sier Rognlien.
 4. Det er umulig for klager å bryte de moralnormer han føler som helt bindende for seg, skrev mannens advokat til Sivilombudsmannen.
 5. Det spesielle poeng i Børre Knudsens sak er hvorvidt folkerettslige regler også skal være bindende for det nasjonale rettsvesen.
 6. I virkeligheten har demokartiets ideer en svakere stilling i Norge enn vi tror, hevder stortingsrepresentant Fr. Fr. Gundersen i dagens kronikk, hvori han med utgangspunkt i en presentasjon av sveitsiske tilstander begrunner sitt ønske om bindende folkeavstemninger også i Norge.
 7. Jeg solgte på et tidspunkt da det var gått både pressemelding og børsmelding om at vi hadde bindende avtale med Kloster og innholdet i denne, samt at Blystadgruppen var blitt en stor aksjonær.
 8. Når vi skriver en kontrakt med en reder, inngår vi også bindende avtaler med de ansatte om det timeforbruk vi skal ha på skipet.
 9. Vi for vår del håper at dette møtet vil resultere i en bindende forpliktelse til å redusere nasjonale svovelutslipp med minst 30 prosent innen 1993.
 10. Vi for vår del håper at dette møtet vil resultere i en bindende forpliktelse til å redusere svovelutslipp med minst 30 prosent innen 1993.
 11. Vi har allerede fått bindende tilbud om å kjøpe betydelige aksjeposter, sier adm. direktør Christian H. Thommessen i Media Invest A / S.
 12. Vi kan ikke gi noen bindende uttalelser, men svarer på saker som vi er sikre på, og vi ber da om at dette må betraktes som en form for forbrukerveiledning, sier han.
 13. ALLE de større stortingspartier som deltar ved sommerleirens paneldebatt imorgen, har siste vinter underskrevet at bare bindende og kontrollerbare avtaler mellom øst og vest kan gi oss en trygg nedrustning, og at en traktatfesting av Norden som atomvåpenfri sone bare kan overveies i en videre østvestsammenheng.
 14. Adm. direktør i Bergenske sier at avtalen allerede er bindende.
 15. Akershus fylkeskommune har selv bygget opp et såkalt inntektsorientert rammestyringssystem, hvor de ansvarlige gjennom folkevalgte vedtak med bindende premisser tvinges til å styre i samsvar med tilgjengelige ressurser.
 16. Alle tomtefestere i Oslo har fått frist til nyttår på å gi bindende tilsagn om de vil kjøpe festegrunnen.
 17. Avtalen er ikke bindende for land som ikke undertegner den.
 18. Bare den siste er rettslig bindende i den forstand at krenkelser kan påtales.
 19. Bedrifter og forretningsfolk inngår avtaler, hvor de gamle kontraktene på papir er erstattet med elektronisk overførte bekreftelser i spesielle former som kan få rettslig bindende kraft.
 20. Bedu og Paul, som har arbeidet sammen i 10 år, utfyller hverandre på en praktfull måte, ifølge Else Quale, som opplyser at bindende påmelding må skje innen 25. mai til Danseloftet, hvor Anne Staubo vil gi nærmere opplysninger om dette sommerkurs i afrikansk dans og rytmikk.
 21. Bennett må nemlig ha bindende påmelding innen mandag 5. mars kl. 12.
 22. Bindende påmelding, både til reisen og til de arrangementer som ønskes, må skje senest tirsdag 25. september.
 23. Blir avtalen vedtatt, ja, da blir den bindende for alle kommuner.
 24. Både Klosters rederi og administrasjonen i Bergenske avviser utspillet ved å vise til at avtalen allerede er bindende.
 25. Da kan de selv foreslå den løsning de mener er best, og med bindende priser på gjennomføringen.
 26. De er også bindende for alle partimedlemmer.
 27. De resolusjoner som tar avstand fra hans politikk overfor Nicaragua, hva angår både mineleggingen og erklæringen om den internasjonale domstolen i Haag, er sant nok ikke bindende.
 28. Den europeiske menneskerettighetskonvensjon av 1950 er mer interessant, fordi den er mer konkret og dessuten bindende for vårt land.
 29. Den nye samarbeidsavtalen vil få form av en generell erklæring om målet for det industrielle og teknologiske samarbeide, snarere enn en deltaljert og bindende liste over prosjekter, blir det opplyst.
Similar words:
swebindande
norbitende
engbinder
engbindery
engbindweed
norbinde
norbindel
Your last searches:
 1. bindendeLast searches

# NAL Term
1 Flag surstoff
2 Flag ha nytte av
3 Flag periode
4 Flag pharmacopoeia
5 Flag pavoroso
6 Flag alancear
7 Flag tunnare
8 Flag lúcido
9 Flag listning
10 Flag firma-attest
11 Flag pass down
12 Flag figure of speech
13 Flag gemene
14 Flag merpart
15 Flag den sistnevnte
16 Flag kryddstark
17 Flag executive officer
18 Flag panorama

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 556 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8195 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2173 - seconds.

mobiltelefon