logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for buffer:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engbuffer
norrailways [n]: buffer [u]
data processing [n]: buffer [u]
chemistry [n]: bufferoppløsning [u]
politics [n]: bufferstat [u]
chemistry [v]: bufre
sparailways [n]: amortiguador [m]
data processing [n]: memoria intermedia [f]
chemistry [n]: regulador [m], solución reguladora [f]
politics [n]: estado tapón [m]
chemistry [v]: regular
swerailways [n]: buffert [u]
data processing [n]: buffert [u]
chemistry [n]: buffertlösning [u]
politics [n]: buffertstat [u]
chemistry [v]: buffra
Synonyms:
 1. [n]: compound [gt], chemical compound [gt]
 2. [n]: fender, cowcatcher, pilot, framework [gt], frame [gt], framing [gt]
 3. [n]: buffer storage, buffer store, memory device [gt], storage device [gt]
 4. [n]: polisher, power tool [gt]
 5. [n]: fender, device [gt]
 6. [n]: buff, implement [gt]
 7. [v]: modify [gt]
 8. [v]: cushion, soften, modify [gt]
Derived terms:buffer solution, buffer state, buffer country, buffer storage, buffer store, buffered aspirin, bufferin, frame buffer, keyboard buffer, phosphate buffer solution, print buffer, starting buffer
Anagrams:rebuff
Example:
 1. We should not use foreign workers as a buffer against Japans economic slowdown.
 2. During the Great Game, Afghanistan was a buffer state.
 3. Samples are acquired from an analog-to-digital converter at interrupt level and written to one of two ping-pong buffers. When one buffer fills, the interrupt handler switches to the other and sets a flag for the full buffer to be written to disk.
Results found in Norwegian dictionary
norbuffer
engjernvogner [n]: buffer
computing [n]: buffer
spajernvogner [n]: amortiguador [m]
computing [n]: memoria intermedia [f]
swejernvogner [n]: buffert
Derived terms:bufferoppløsning, bufferstat
Example:
 1. Berit ligger som en buffer foran, og hvis hun får tak i ballen er hun istand til å rushe opp alene.
 2. Det er derfor nødvendig med en forsiktig planlegning og en skikkelig buffer i form av et oljefond som kan utligne usikkerheten.
 3. En annen form for fondsoppbygning skal gjennom utenlandske plasseringer bidra til å skape en buffer mot de store svingningene i oljeinntektene som kan oppstå på grunn av produksjonsutvikling og varierende dollarkurs.
 4. Enhver utvikling som kan svekke denne buffer militært eller politisk blir derfor fulgt med den største bekymring i Paris.
 5. Et oljefond vil kunne virke som en buffer mot uforutsette svingninger i oljeinntektene.
 6. Hvor stor del vi må reservere som buffer mot svingniger er hovedspørsmålet, sier Willoch, som imidlertid finner det positivt at flere i det siste har vist interesse for å diskutere hvordan mer av reservemidlene kan brukes utenlands.
 7. Men for Frankrike er det en realitet at VestTyskland ligger som dens eneste buffer overfor Østblokken.
 8. Regjeringen ønsker også at det skal opprettes et eget norsk oljefond som en buffer mot fremtidige svingninger i oljeinntektene.
 9. Stillingen som forsvarsminister er en slags buffer mellom det militære establishment og den politiske ledelsen.
 10. 12,6 kilometer strekker den seg som en buffer mellom by og fjord - fra Hjortnes til Ormsund.
 11. De norske kontingenter er efterhvert blitt ute av stand til å utføre det oppdrag de er satt til, å være en buffer langs Libanons grense mot Israel.
 12. Det er å vende ryggen til fremtiden og samtidig reise en buffer mot den omstilling av den statlige sektor som Regjeringen både selv ønsker og samfunnet sårt trenger.
 13. Dette fondet skal tjene som en buffer mot all den usikkerhet som vår sterke avhengighet av oljemarkedet har påført oss.
 14. England så da, og senere, et forenet Sverige og Norge som en nødvendig buffer mot TsarRussland.
 15. Et slikt fond skal tjene som buffer mot uforutsette svingninger i oljeinntektene.
 16. FNstyrken ble opprettet for å nøytralisere sonen langs Libanons sydgrense ved at UNIFIL skulle ligge som en buffer mellom PLO og Israel som Odvar Nordli uttrykte det i Dagsrevyen 10 / 6.
 17. Libanon har imidlertid avvist at UNIFIL skulle bli stående som en buffer mellom den sydlige delen av landet, kontrollert av israelskstøttede militser, og områdene lenger nord kontrollert av andre militser og den libanesiske og syriske hær.
 18. Man er enige om å etablere et fond som en buffer mot uforutsette svingninger i oljeinntektene, slik Regjeringen har foreslått.
 19. Olav Eidsvåg er mannen som står nærmest Steffen, europamesterens buffer.
 20. Problemet er at styrken ikke får utføre det oppdraget den er satt til, nemlig å være en buffer i Libanons grenseområde mot Israel.
 21. Sandinistiske gatekomiteer står for matutdelingen og skaper en effektiv buffer mot opposisjonen.
 22. Skattefordelen, eller den likviditeten investor får ved utsatt beskatning, ser Salbuvik som en buffer til å stå imot eventuelle fremtidige tap.
 23. Til serveringen plasserte vår vennlige kelner et ekstrabord hos oss, men han glemte å ta det bort igjen, og under resten av måltidet fungerte det som en slags buffer for alle som for forbi.
 24. Ut fra en norsk interessevurdering er Sveriges rolle som en godt forsvart buffer mot angrep fra øst meget viktig.
 25. Uten en slik buffer ville vi ikke kunne ha ført den sikkerhetspolitikk vi fører idag.
Similar words:
engbuffet
norbuffe
spabuffet
swebuffel
swebuffert
norbuffet
swebunker
Your last searches:
 1. bufferLast searches

# NAL Term
1 Flag rituell
2 Flag bar
3 Flag esperar en fila
4 Flag be unfit
5 Flag supertanker
6 Flag arsénico
7 Flag falda
8 Flag milliliter
9 Flag broskskiva
10 Flag kastanjetter
11 Flag disparates
12 Flag bregner
13 Flag oroa sig för
14 Flag annul
15 Flag knyta till
16 Flag som kan exploateras
17 Flag djupt
18 Flag avgudadyrkande

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 536 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3084 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 724 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1387 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4267 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5146 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5427 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4537 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5123 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9098 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1628 - seconds.

mobiltelefon