logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for filter:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engfilter
norcigarette [n]: filter [n]
chemistry [n]: filter [n]
liquid [v]: filtrere
spacigarette [n]: filtro [m]
chemistry [n]: filtro [m]
liquid [v]: filtrar
swecigarette [n]: filter [n]
chemistry [n]: filter [n]
liquid [v]: filtrera
Synonyms:
 1. [n]: device [gt]
 2. [n]: electrical device [gt]
 3. [v]: filtrate, strain, separate out, filter out, separate [gt]
 4. [v]: percolate, sink in, permeate, penetrate [gt], perforate [gt]
 5. [v]: trickle, dribble, run [gt], flow [gt], feed [gt], course [gt]
Derived terms:filter tip, filterable, filtering, air filter, coffee filter, filter-tipped, filter-tipped cigarette, filter bed, filter out, filter paper, fuel filter, high-pass filter, light filter, low-pass filter, oil filter, water filter
Anagrams:trifle, lifter
Example:
 1. In swimming pools, water is continuously pumped through a filter.
 2. You need to filter the output of this command in order to display only the lines with foo inside.
 3. Nowadays, almost everyone has a modern bean to cup coffee maker, but we are still using a porcelain coffee filter.
 4. I dont like filter coffee.
 5. This dust is impossible to filter from the air.
 6. I had a little problem replacing the oil filter.
 7. The translator was considered as a neutral filter.
Results found in Norwegian dictionary
norfilter
engsigarett [n]: filter, filter tip
chemistry [n]: filter
spasigarett [n]: filtro [m]
chemistry [n]: filtro [m]
swesigarett [n]: filter
Anagrams:fertil, flirte, riflet, filtre
Wiki:Filter kan referere til: - Akvariefilter, et vannfilter for akvarier - Filter i elektronikk, endrer frekvensresponsen til forsterkertrinn - Cherry Filter, en koreansk musikkgruppe - Filter U.S., et amerikansk plateselskap - Luftfilter, en innretning som renser luft - Oljefilter, en innretning for å fjerne urenheter fra oljesmurte systemer - Kaffefilter.
Example:
 1. De samles i et filter og deponeres i sjøen.
 2. Et sted i nervesenteret er et filter, som regulerer og siler impulser utenfra.
 3. Amerikansk honning er for eksempel, i motsetning til norsk honning, oppvarmet til 55 P1mC for å hindre krystallisering, og den er silt gjennom så finmasket filter at det meste av pollenet er fjernet.
 4. Bruk et filter med aktivt kull før selve uttaket.
 5. De ble pålagt å kontrollere anleggene fire ganger i året og påse at det fantes filter foran varmeveksleren.
 6. Den øverste delen av sylinderen er et vaskbart filter.
 7. Det blir trist og hardt for meg og min familie å seile forbi huset vårt på Bygdøy, sier Tom Sodemann vemodsfylt - med en rykende dansk Cecil i munnen, dem man får kjøpt på danskebåten, disse glødende fakler uten filter.
 8. Det enkleste er å rense vannet fra cisternen ved å skru et prefabrikkert filter av såkalt aktivt kull direkte på tappekranen.
 9. Det virker som et meget fint filter, som hele tiden slipper små mengder levonorgestrel ut i blodomløpet.
 10. Det virker som et meget fint filter som hele tiden slipper ut små mengder levonorgestrel i blodomløpet.
 11. Filter lages ved siden av elven eller bekken, eller fra bunnen.
 12. Filtertips er et symptom på vestlig påvirkning, og tidligere tiders revolusjonære røkte sigaretter uten filter.
 13. Firmaet tilbyr seg også å installere et filter som vil hindre eventuelt støv i å trenge ut.
 14. For bilisten i gaten er det likevel liten tvil om at politiet har det avgjørende ord når drinken foran fjernsynet igår kveld gir et aldri så lite utslag i promilleballongens filter.
 15. Gjennom minneordets filter.
 16. Har ovnen filter, må det renses med jevne mellomrom.
 17. Instituttet på Ås arbeider videre for å fjerne en del av innstrålingen i veksthus ved hjelp av filter, og holde temperaturen nede uten lufting.
 18. Leger som har observert henne, sier at det virker som om et filter i hjernen er ødelagt.
 19. Med en slik prosess fungerer bøtten som et utmerket filter.
 20. Tak, gulv, vegger og møbler er normalt positivt ladet, og for å unngå at støvpartiklene fester seg til rommets flater er det montert et lite, vaskbart filter i selve generatoren.
 21. Vi kan sammenligne denne mentale oppfatning av omgivelsene med et filter som vil farvelegge det budskap vi sender og filtrere bort elementer fra det budskap vi mottar.
 22. Braaten selv foretrekker robert Bressons måte å omgås tingene på, forstår vi, en tragisk ironi som ikke bare gir oss opplevelsene gjennom det subjektive filter, men også en anledning for tilskueren til å sette alt i perspektiv selv.
 23. De første prøver med rensing av vann ved å bruke den naturlige Sandstangen som filter, var meget positive.
 24. De påpeker at fagene matematikk og fysikk er filter i utdannelsessystemet, hvor jentene lett faller utenfor.
 25. Det nytter ikke lenger med vanlig service på dette kjøretøyet - smøring, oljeskift, skifting av filter eller hva det nå heter - det er heller tale om full ombygging for at farten skal kunne økes.
 26. Dioxinproblemet er imidlertid langtfra løst ved å installere dette filter.
 27. Dunhill med filter og munnstykke.
 28. Efterhvert vil vi tjene mer penger, og det er diskutert om vi kanskje kan installere et slikt filter på lengre sikt, sier han.
 29. Filtreringen kan en ikke gjøre noe med, men skal man henge opp et filter ?
 30. Fotografen velger et rosa filter - mens solstrålene dveler ved morgentoalettet.
Results found in Swedish dictionary
swefilter
engcigarrett [n]: filter, filter tip
chemistry [n]: filter
norcigarrett [n]: filter
spacigarrett [n]: filtro [m]
chemistry [n]: filtro [m]
Anagrams:fertil
Similar words:
engfitter
norfiller
norfiler
engfiller
engfillet
engfighter
norfille
Your last searches:
 1. filter


Filter was recognized as a English verb

Infinitive: (To) filter
Gerundio: filtering
Past participle: filtered
Indikative
1. Present
 • i
  filter
 • you
  filter
 • he
  filters
 • we
  filter
 • you
  filter
 • they
  filter
8. Perfect
 • i
  have filtered
 • you
  have filtered
 • he
  has filtered
 • we
  have filtered
 • you
  have filtered
 • they
  have filtered
2. Imperfect
 • i
  filtered
 • you
  filtered
 • he
  filtered
 • we
  filtered
 • you
  filtered
 • they
  filtered
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • i
  had filtered
 • you
  had filtered
 • he
  had filtered
 • we
  had filtered
 • you
  had filtered
 • they
  had filtered
4a. Future
 • i
  will filter
 • you
  will filter
 • he
  will filter
 • we
  will filter
 • you
  will filter
 • they
  will filter
11a. Future perfect or future anterior
 • i
  will have filtered
 • you
  will have filtered
 • he
  will have filtered
 • we
  will have filtered
 • you
  will have filtered
 • they
  will have filtered
Conditional
5. Conditional present
 • i
  would filter
 • you
  would filter
 • he
  would filter
 • we
  would filter
 • you
  would filter
 • they
  would filter
12. Conditional perfect
 • i
  would have filtered
 • you
  would have filtered
 • he
  would have filtered
 • we
  would have filtered
 • you
  would have filtered
 • they
  would have filtered
Subjunctive
6. Present
 • i
  filter
 • you
  filter
 • he
  filter
 • we
  filter
 • you
  filter
 • they
  filter
13. present perfect
 • i
  have filtered
 • you
  have filtered
 • he
  have filtered
 • we
  have filtered
 • you
  have filtered
 • they
  have filtered
past
 • i
  filtered
 • you
  filtered
 • he
  filtered
 • we
  filtered
 • you
  filtered
 • they
  filtered
plu
 • i
  had filtered
 • you
  had filtered
 • he
  had filtered
 • we
  had filtered
 • you
  had filtered
 • they
  had filtered
Imperative
Affirmative
 • you
  filter!
 • we
  Let's filter!
 • you
  filter!
Negative
 • you
  don't filter! (do not filter)!
 • you
  don't filter! (do not filter)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag llaga
2 Flag litet hus
3 Flag perfumery
4 Flag sheathing
5 Flag nekte å innse
6 Flag armbind
7 Flag escribir pidiendo
8 Flag piggvar
9 Flag áloe
10 Flag bojkotta
11 Flag cuñete
12 Flag bryta sig fri
13 Flag innlednings-
14 Flag canal de marea
15 Flag lado opuesto
16 Flag oven-dry
17 Flag nudism
18 Flag oppblåst kvinne

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 789 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3772 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 912 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1583 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4433 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5323 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5648 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4732 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5297 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9417 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1809 - seconds.

mobiltelefon