logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for implisitt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norimplisitt
engforslag [a]: implicit, implied, assumed
spaforslag [a]: implícito, tácito
sweforslag [a]: implicit
Synonyms:ad omveier, antydningsvis, i skjul, indirekte, underforstått
Example:
 1. Det ligger implisitt at Statoil vil måtte danne datterselskap hjemme for å ta seg av den utenlandske virksomhet.
 2. Dette understrekes ikke i intensjonene, men ligger implisitt i teksten.
 3. Hadde det vært enda viktigere å skrive en kriminalroman slik at synspunktene var kommmet noe mer implisitt, hadde boken nådd enda lenger.
 4. Mathis Mathisen makter implisitt i sin historie om Iver å gi forståelse av noe vesentlig om samene.
 5. På spørsmål om spekulasjonene om at det er flere efterretningsorganisasjoner i Irak, og at det kunne herske tvil om hvilken av dem Treholt hadde hatt kontakt med, svarer Frøysnes at det ligger implisitt i pressemeldingen at det er tale om en organisasjon som de irakske myndigheter er ansvarlig for.
 6. Slik får vi implisitt holdninger og problemer som kan oppstå i møtet mellom forskjellige kulturer og miljøer, men det er fint bakt inn i historien.
 7. I Geneve advarte vi USA og gjorde det klart at dersom landet fortsetter utplasseringen av mellomdistanseraketter i VestEuropa, setter det implisitt spørsmålstegn ved om de samtalene som skal innledes mellom våre to land, er nødvendige.
 8. Jeg mener det klart var implisitt i sosialministerens redegjørelse, men hvis det ikke har vært oppfattet slik, er det klart at det bør gjøres, sier Granerud.
 9. Når aktor i sitt innledningsforedrag hevdet at jeg hadde hatt 120 møter med representanter for sovjetisk efterretning, ligger det implisitt i denne påstand at det dreier seg om 120 spionmøter.
 10. Dersom vi heller ikke når frem med det, ligger det implisitt i vår søknad at vi ber kommunen ta stilling til om man kan gi driftstilskudd til en privatpraktiserende lege, som kan etablere seg i lokalene, sier Bente Norman, formann i helseog sosialkomiteen i bydelsutvalget.
 11. Det er i seg selv en fantastisk sak at en i den europeiske demokratiske storfamilie skal oppleve slike forhold, men enda verre blir det at fem regjeringer som bekjenner seg til demokrati implisitt aksepterer slike grove brudd og forseelser, slik diktatorisk oppførsel.
 12. Det syn på pressens representanter, og da mener jeg den etablerte presse, som ligger implisitt i Edvardsens vurdering, viser en forakt for en yrkesgruppe som i likhet med andre profesjoner oppnår status og innflydelse gjennom dyktighet.
 13. Igjen har Gunilla Bergström grepet fatt i en gjenkjennelig situasjon som gir mulighet til en underfundig behandling og med en sunn holdning implisitt.
 14. Implisitt i oppfordringen ligger at etatens efterforskere vil bruke informasjonene i sitt videre arbeide.
 15. Implisitt kritiseres også Riksantikvaren, som forøvrig er representert i stiftelsens styre, for å gå god for de omstridte aspekter ved utvidelsen.
 16. Jeg har en merkelig følelse av at de som sterkest diskuterer saken, implisitt forutsetter at arbeidstidsreduksjonen, hvordan den nå enn skal tas, ikke skal føre, til inntektsreduksjon.
 17. Påstanden som er implisitt i denne tittelen er naturlegvis fascinerande.
 18. Representantene for denne måte å skrive på kritiserer implisitt den tradisjonelle roman med dennes helhetlige komposisjon.
Similar words:
engimplicit
sweimplicit
engimplicate
engimplicitly
engimplosion
norimplisere
engimmensity
Your last searches:
 1. implisittLast searches

# NAL Term
1 Flag en cantidad
2 Flag en cantidad
3 Flag seca
4 Flag diptongo
5 Flag mazurka
6 Flag director
7 Flag selection criteria
8 Flag pearl
9 Flag restauradora
10 Flag pearl
11 Flag agraz
12 Flag henvise
13 Flag tråkke over
14 Flag förälskad
15 Flag lite på
16 Flag quail
17 Flag voracious
18 Flag frekk

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1411 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1542 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2087 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3351 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9510 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3155 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3849 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6603 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7339 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7977 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2149 - seconds.

mobiltelefon