logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for meisel:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normeisel
engtools [n]: chisel
spatools [n]: cincel [m], escoplo [m]
swetools [n]: mejsel
Anagrams:meisle
Example:
  1. Det er mye en kan utrette med hammer og meisel når en bare har fagkunnskaper, uttalte Jørgen Firing, som da var sjef.
  2. Foran den innvendige sikringen har flittige håndverkere arbeidet med hammer og meisel.
  3. Mellompartiene må bruke hammer og meisel for å hugge seg en nisje mellom Høyre og Arbeiderpartiet, som et stykke på vei overlapper hverandre.
  4. For å få ut den gamle ovnen fra bakeriet i Flekkefjord trenges det hammer og meisel.
  5. Pengeskapet ble åpnet ved hjelp av brekkjern, liten slegge, øks og en liten meisel som lå igjen på åstedet da tyveriet ble oppdaget i morgentimene idag.
Similar words:
swemejsel
engmenses
normeie
normeine
normeis
normeisle
normeite
Your last searches:
  1. meiselLast searches

# NAL Term
1 Flag brensel
2 Flag dríada
3 Flag depositar confianza en
4 Flag ensortijarse
5 Flag wear down
6 Flag ork
7 Flag avskrift
8 Flag förtrösta på
9 Flag gasverk
10 Flag kirurgisk
11 Flag Friday
12 Flag publicering
13 Flag buscador de oro
14 Flag dumpe
15 Flag avslutning
16 Flag kluven
17 Flag militar
18 Flag genuin

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 846 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 969 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1619 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2937 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8912 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2610 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3199 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6125 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6939 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7519 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2801 - seconds.

mobiltelefon