logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for minister:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engminister
norpolitics - man [n]: minister [u]
politics - woman [n]: minister [u]
religion [n]: prest [u]
spapolitics - man [n]: ministro [m]
politics - woman [n]: ministro [m]
religion [n]: pastor [m], ministro [m]
swepolitics - man [n]: minister [u]
politics - woman [n]: minister [u]
religion [n]: präst [u]
Synonyms:
 1. [n]: curate, minister of religion, parson, pastor, rector, clergyman [gt], reverend [gt], man of the cloth [gt]
 2. [n]: government minister, executive [gt], executive director [gt]
 3. [n]: diplomatic minister, diplomat [gt], diplomatist [gt]
 4. [n]: public service [gt]
 5. [v]: attend [gt], take care [gt], look [gt], see [gt]
 6. [v]: work [gt]
Derived terms:administer, ministerial, prime minister, cabinet minister, diplomatic minister, finance minister, foreign minister, government minister, minister of finance, minister of religion, minister plenipotentiary, ministering
Example:
 1. The press besieged the minister with questions.
 2. The foreign minister attended the talks.
 3. If I were prime minister, Id give Clinton a good talking to.
 4. Martin Luther King, Jr., was the son of a black minister.
 5. The minister worked hard on behalf of the poor.
 6. The minister was in a fix over illegal dealings.
 7. The minister was obliged to resign from the Cabinet.
 8. The minister contradicted his own statement.
 9. The minister, whom I spoke to recently, agrees with me.
 10. The minister appointed one of his cronies to a key position.
 11. The cabinet minister wound up submitting his resignation.
 12. This is the house in which the prime minister lives.
 13. Three nurses attended the dying minister night and day.
 14. The present prime minister was not present at the ceremony.
 15. After high school, he went to college and studied to be a minister, like his father.
 16. I spoke to the minister himself.
 17. The president of the company bribed the government minister.
 18. The prime minister appoints the members of his cabinet.
Results found in Norwegian dictionary
norminister
engpolitics [n]: ministry
policy - man [n]: minister
politikk - kvinne [n]: minister
spapolitics [n]: ministerio [m]
policy - man [n]: ministro [m]
politikk - kvinne [n]: ministro [m]
swepolitics [n]: ministär
policy - man [n]: minister
Synonyms:regjeringsmedlem, statsråd
Derived terms:bitredende justisminister, justisminister, ministeriell, ministerium, statsminister, statsministerpost
Anagrams:interims
Wiki:Minister er en tittel som brukes på medlemmer av en regjering og diplomater med rang under ambassadør.
Example:
 1. Galtung hyldet innsatsen til landets første dame, minister Imelda R. Marcos.
 2. Høyærede Herr Minister.
 3. Minister, svarede jeg.
 4. Minister Jonas Lie kom til grubegangen 20. oktober.
 5. En afghansk minister skjøt og såret en annen minister, mens en tredje trolig er blitt myrdet.
 6. Det er min erfaring som kansler hittil som har overbevist meg om at det er riktig at kontoret ledes av en minister, som kan styrke den koordinering som spesielt er nødvendig i en koalisjonsregjering, sa Kohl til pressen.
 7. Det har ikke forekommet på mange år i Sverige at en minister har forsøkt å påvirke TV slik Norges forsvarsminister nå gjør, sier programredaktør Hans Hernborn til Aftenposten.
 8. Det var altså før Melina Mercouri ble minister for kultur.
 9. .... minister ?
 10. 60årige Hubert Curien, som har vært en hoveddrivkraft bak utviklingen av Arianeraketten og i forrige måned gikk av som president for det nasjonale romfartssenter, blir minister for forskning og teknologi, en av Mitterrands absolutte hovedprioriteter.
 11. Arrestasjonene førte til kraftige protester fra shiamuslimenes representant i den libanesiske regjering, Nabih Berri, som er minister for SydLibanon og leder for shiittenes milits Amal.
 12. Blant de ledende politikere komiteen skal møte er utenriksminister Miguel dEscoto, minister for landbruksutvikling Jaime Wheelock, innenriksminister Tomas Borge og formann i statsrådet Carlos Nunez.
 13. Blant de utenlandske gjester ved fiskerimessen er ØstTysklands minister for industri og ernæring, dr. UdoDieter Wange og statssekretær Lord Belstead fra det britiske jordbruks, fiskeri og ernæringsdepartement.
 14. Boken må utvilsomt tolkes som et innlegg fra en bitter, avskjediget minister.
 15. Bruun Olsen vil dramatisk belyse den medieskapte virkelighet som omgir oss i dagliglivet - som utgangspunkt har han valgt en debatt i et radiostudio mellom en minister og en ung kvinnelig magister - om de intellektuelles ansvar.
 16. Både shiamuslimen Nabih Berri som er minister for SydLibanon, og druseren Walid Jumblatt, som er minister for offentlige arbeider, truet med å holde seg borte fra alle regulære regjeringsmøter inntil disse fant sted som langvarige sesjoner bak lukkede dører og med sentrale politiske saker på dagsordenen.
 17. DDRmyndighetene driver sjikane og kontroll av østtyske borgere på vei til eller fra VestTysklands faste representasjon i ØstBerlin, erklærer Bonns minister for indre tyske anliggender, Heinrich Windelen.
 18. DET er kjent at den avsatte minister Dikko har et noe frynsete rulleblad og at han for nigerianere flest står som et symbol på den trøstesløse korrupsjon som hersket under det forrige regime.
 19. Da ultraradikalerne hadde makten, gikk alt som het lov og rett i oppløsning, og samvittighetsløse individer kunne ta seg selv til rette, påpeker minister Qian.
 20. Dagen efter innleverte hans minister for industri og handel, Joao Camilo Penna, sin avskjedsøknad.
 21. De andre vise menn som er kontaktet om å bli med, er tidligere utenriksminister Knut Frydenlund, VestTysklands tidligere forsvarsminister Kai Uwe von Hassel, den tidligere franske minister Maurice Faure, britenes Geoffrey Rippon og nederlenderen Pieter Dankert, som inntil nylig var president i EFparlamentet.
 22. De media som en gang har fastslått at en minister må gå, søker febrilsk efter likt og ulikt som kan bekrefte misnøyen og føre til at de får rett.
 23. De tre andre er utnevnt til henholdsvis minister for transport og turisme, post og telekommunikasjoner og finansspørsmål.
 24. Den britiske minister for NordIrland, James Prior, avbrøt tirsdag sin ferie og tok det hele og fulle ansvar for feil som ble begått under søndagens uroligheter i Belfast.
 25. Den franske minister for europeiske saker, Roland Dumas, som ledet regjeringens krisegruppe under kapringen, opplyser imidlertid at den franske regjering aldri forhandlet med kaprerne om dette kravet, melder NTBReuterAFP.
 26. Den nye minister efterfølger statsminister Philipp Jenninger, som er valgt til ny president i Forbundsdagen.
 27. Den ordner jo alt - i bakgrunnen her svever en nådig minister.
 28. Den tidligere konservative britiske minister, Enoch Powell, som nå er underhusmedlem for Ulsterunionistene, antyder i et brev til en kollega i Underhuset at den amerikanske efterretningsorganisasjon CIA stod bak drapet på Earl Mountbatten av Burma i august 1979.
Results found in Swedish dictionary
sweminister
engpolicy - man [n]: minister
politik - kvinna [n]: minister
norpolicy - man [n]: minister
spapolicy - man [n]: ministro [m]
politik - kvinna [n]: ministro [m]
Derived terms:biträdande justitieminister, justitieminister, ministeriell, ministerium, premiärminister, premiärministerpost
Wiki:Minister är benämning på en hög tjänsteman inom en statsförvaltning, som vanligtvis är politiskt tillsatt. Oftast är ministern en ordinarie regeringsledamot, men i de länder där den inre regeringskretsen utgörs av ett kabinett är det endast kabinettsmedlemmar som ansvarar för regeringens beslut inför parlamentet. En minister kan alltså ingå i den innersta regeringskretsen och kan även var chef för ett ministerium, men behöver inte vara det.
Similar words:
engminster
spaministerio
norminiatyr
normister
engministry
engmister
norminste
Your last searches:
 1. ministerLast searches

# NAL Term
1 Flag selvsagthet
2 Flag skipper
3 Flag ran
4 Flag caco
5 Flag espantable
6 Flag guirigay
7 Flag sin vida
8 Flag commitment
9 Flag hallucinatorisk
10 Flag spelrum
11 Flag anode
12 Flag prendar
13 Flag enana
14 Flag vika
15 Flag svinga
16 Flag overproduction
17 Flag by telephone
18 Flag undermedel

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 149 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1458 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 465 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1118 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3932 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4805 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5038 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4158 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4800 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8493 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.2008 - seconds.

mobiltelefon